Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • 1. Študentská burza

  Chcete sa zbaviť oblečenia, doplnkov, prečítaných kníh, hračiek a iných drobností?

  Maľujete, tvoríte či  vyrábate rôzne dekoračné predmety alebo šperky?

  Chcete si zarobiť  nejaké  euro?

  Alebo naopak hľadáte originálny darček (šperk, maľovanú šatku ...)? 

          Práve Vám je určená

  1. študentská  burza

   

  Študentská rada pri SOŠT, Hviezdoslavova 5, v Rožňave  organizuje 1.študentskú burzu  v rámci  Národného štandardu finančnej gramotnosti vo vzdelávaní žiakov stredných, základných a materských škôl a rozvojového projektu -  Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015.

   

  Burza sa uskutoční dňa 27.11.2015 v čase od 12.00  do 14.00 hod. pred budovou školy na Hviezdoslavovej ulici č. 5

  Ako sa môžete zapojiť do burzy?

  V období  od 22.11. do 26.11.2015 prinesieš všetko, čoho by si sa rád „zbavil“        (oblečenie, doplnky, výrobky, knihy, šperky, hračky, ozdoby...) povereným spolužiakom,  ktorí si Ťa zapíšu.

  Sám si určíš cenu svojho „tovaru“ a v piatok  27.11.2015 prídeš do školy s „malou hotovosťou“  vo vrecku  na nákup „drobností“,  ktoré  Ťa  zaujmú z toho,  čo  priniesli  ostatní.

  Po skončení burzy si preberieš  peniaze za svoje predané  „kúsky“ a svoj  nepredaný „tovar“.

  Nepredané hračky môžeš darovať pre MŠ Štítnickú, s ktorou máme dlhodobo dobrú spoluprácu,  prípadne ich  môžeš darovať charite, čím prispeješ na dobrú vec! 

  Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne

   s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách.

   

   

 • Imatrikulácie

  Imatrikulácie prvákov

  Slávnostná imatrikulácia, žiakov prvýchn ročníkov sa na našej škole uskutočnila 19. novembra 2015. S radosťou sme medzi seba prijali všetkých prvákov a stali sa našimi právoplatnými spolužiakmi. 
  Štvrtáci si pre prvákov pripravili rôzne zaujímavé disciplíny, ktoré museli absolvovať a pri ktorých sme sa všetci dobre zabavili.
  Touto cestou by sme radi popriali našim prvákom veľa šťastia na škole, veľa príjemne prežitých chvíľ, aby o pár rokov na stužkovej slávnosti mali na čo spomínať. 

  Do galérie Imatrikulácie boli pridané fotografie.

 • Študentská kvapka krvi

  Študentská kvapka krvi     

  Dňa 12.11.2015  sa študenti našej školy pod vedením Mgr. Daniely Bezegovej zapojili do kampane SČK „Študentská kvapka krvi“. Študenti sa do kampane zapojili formou darovania krvi na hematologicko – transfúznom oddelení NsP sv. Barbory v Rožňave.

  Do galérie Študentská kvapka krvi boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Dňa 16.11.2015 (pondelok) z organizačných dôvodov – rekonštrukcia vestibulu, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľujem riaditeľské voľno pre všetkých žiakov Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava vrátane pracoviska Štítnik. 
  Vyučovanie bude pokračovať 18.11.2015 (streda).

  Žiaci budú 16.11.2015 z obeda vyhlásení. 

 • Festival vedeckých filmov

  Víťazstvo našho žiaka na festivale vedeckých filmov

  V kategórií od 18 rokov súťaže o najlepší amatérsky vedecko - technický film na tému "Cesta okolo svetla - svetlo okolo nás", ktorá bola vyhlásená v rámci festivalu vedeckých filmov sa náš žiak IV.B triedy v odbore grafik digitálnych médií Ladislav Junga umiestnil na 1. mieste s dielom "Svetlo okolo nás".

  K víťazstvu srdečne blahoželáme.

   

 • ZENIT v strojárstve, školské kolo

        ZENIT v strojárstve

  Školské kolo sa uskutočnilo 5.11.2015 pre žiakov v odbore mechanik strojov a zariadení.

  Výsledky:          1. miesto - Daniel Kubasko II.B
                           2. miesto - Ján Bendík II.B
                           3. miesto - Dávid Kerekes II.B

   

  Do galérie ZENIT v strojárstve, školské kolo boli pridané fotografie.

 • Projekt - Ľudovít Štúr

  Projektový deň - "Rok Ľudovíta Štúra"

  Žiaci SOŠ technickej, Hviezdoslavova 5 v Rožňave si uctili výročie narodenia Ľudovíta Štúra , ozaj, netradične. Pripravili   nezabudnuteľné podujatie v školskej knižnici, ktoré sa nieslo v duchu pôsobenia štúrovskej generácie. Presunuli sa v čase a vypočuli si „debatu“ štúrovcov, ich spomienky a  názory v priamom prenose. Sám Ľudovít Štúr  (žiak III.C- Ján Dunka) im osobne zarecitoval báseň Rozžehnání. Účinkujúci tak priblížili divákom život a tvorbu Ľudovíta Štúra formou literárneho sympózia, ktoré bolo oživené literárnou prehliadkou úryvkov z tvorby štúrovských básnikov v interpretácii našich žiakov.

  Žiaci – diváci mali možnosť hlbšie nazrieť do obdobia dejín štúrovskej generácie a priblížiť si atmosféru vtedajších čias.

  Významne k tomu prispelo i  prostredie v  knižnici, ktoré žiaci sami pripravili /výstava o živote a tvorbe štúrovcov, portréty vyhotovené Ingrid Šmelkovou, žiačkou 3. C triedy a životopis tejto významnej osobnosti spracovaný Jánom Dunkom, žiakom 3. C triedy/.

  Získané informácie zo vzdelávacej akcie si žiaci overia vypracovaním výstupného testu o živote a tvorbe Ľudovíta Štúra, pričom úspešní žiaci budú odmenení.

  Všetkým účinkujúcim žiakom patrí poďakovanie a oceňujeme aj ústretovosť a podporu vedenia školy pri príprave realizácii tohto významného podujatia.

  Do galérie Projekt - Ľudovít Štúr boli pridané fotografie.

 • Obvodné kolo vo florbale

  Obvodné kolo vo florbale družtiev žiakov

  sa uskutočnilo v telocvični našej školy 6.11.2015, na ktorom florbalové družstvo žiakov našej školy vybojovalo  
  3. miesto.

     1. miesto - OA Rožňava
     2. miesto - Gymnázium  Dobšiná

      

 • KOŽAZ - GERAVY

  Kurz ochrany života a zdravia - výstup na Geravy

  Dňa 3.11. 2015 žiaci tretích ročníkov v rámci KOŽAZu absolvovali za krásneho počasia turistickú vychádzku na Geravy, odkiaľ si priniesli veľa nových zážitkov.

  Do galérie KOŽAZ - GERAVY boli pridané fotografie.

 • Beseda - Inšpektorát práce

  Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  V rámci týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci našu školu navštívili pracovníci Inšpektorátu práce a usporiadali pre žiakov 3. a 4. ročníkov besedu v súvislosti s kampaňou "Zdravé pracoviská bez stresu".

  Do galérie Beseda - Inšpektorát práce boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Dňa 22.10.2015 škola usporiadala "Deň otvorených dverí" pre žiakov Základných škôl, ktoré nemajú sídlo v Rožňave. 

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Burza práce a informácií

  Burza práce a informácií

  Košický samosprávny kraj, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava v spolupráci s Mestom Rožňava zorganizovali burzu informácií "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu". Prezentáciu odborov stredných škôl a povolaní v Športovej hale Rožňava 22.10.2015, na ktorej sa prezentovala aj naša škola.

  Do galérie Burza práce a informácií boli pridané fotografie.

 • Autosalón 2015 - Nitra

  Do galérie Autosalón 2015 - Nitra boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Pri príležitosti usporiadania burzy práce a informácií Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu naša škola organizuje "Deň otvorených dverí", na ktorý Vás srdečne pozývame.

  Pre bezproblémový priebeh  podujatia Vás prosíme o potvrdenie záujmu pri tejto príležitosti navštíviť aj priestory  našej  školy  mailom, alebo na telefónnom čísle 058 732 2646 najneskôr do 20.10.2015.

 • Cezpoľný beh - obvodné kolo

  Dňa 6. 10.2015 v Dobšinej sa uskutočnilo obvodné kolo chlapcov SŠ v cezpoľnom behu .

  Naše družstvo získalo krásne 1. miesto

  (Adrian Krak -3.C, Peter Kubej-3.C, Marko Zatroch-2.C)

  Blahoželáme!

  Do galérie Cezpoľný beh - obvodné kolo boli pridané fotografie.

 • Burza práce a informácií

  Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu

  Košický samosprávny kraj, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava v spolupráci s Mestom Rožňava organizuje burzu informácií "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu". Prezentácia odborov stredných škôl a povolaní sa uskutoční 22.10.2015 v Športovej hale Rožňava v čase od 9:00 do 15:00 hod.

  Do galérie Burza práce a informácií boli pridané fotografie.

 • Celoškolské zasadnutie rodičov

  Celoškolské a triedne zasadnutie rodičov

  Celoškolské zasadnutie rodičov sa uskutoční 12. 10. 2015 o 16:00 hod. v celocvični školy, po ktorom sa uskutočnia triedne rodičovské zasadnutia.

  Účasť nutná, voľba jedného zástupcu do Rady školy a nových členov - prvých ročníkov do Rady rodičov.

 • Externé štúdium

  Informácia pre študentov externého štúdiá

  Vyučovanie v externom štúdiú, pre všetky odbory, sa uskutoční 5.10.2015 (pondelok) o 15:00 hod. v učebni A 102 (na 1.poschodí)

 • Prezident na pracovisku Štítnik

  Dňa 25.9.2015 (piatok) pracovisko Štítnik našej školy, poctil návštevou p. Andrej Kiska, prezident SR  s delegáciou. 

  Bolo nám veľkou cťou privítať na Strednej odbornej škole technickej na pracovisku Štítnik, pána prezidenta  Slovenskej republiky Andreja Kisku.  Hlava štátu si počas svojej návštevy prezrela stolársku dielňu a ostatné priestory, ktoré sa využívajú na odborný výcvik. Celá návšteva sa niesla vo veľmi priateľskej a pozitívnej atmosfére. Pán prezident sa rozprával so žiakmi, zaujímal sa o to či radi chodia do školy a čo by radi robili v budúcnosti. Taktiež ich mohol vidieť pri práci s drevom a dievčatá pri dekorovaní darčekových predmetov.  Napriek  skromným  podmienkam, ako povedal pán Bútora tu cítiť odhodlanosť, súdržnosť a ochotu pomáhať žiakom zo strany pedagógov. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a práve na tejto škole dostávajú šancu dokončiť si vzdelanie a možnosť zamestnať sa ako pomocní pracovníci v lesnej a poľnohospodárskej výrobe. Je málo škôl, ktorým nie je ľahostajný osud žiakov z minoritného prostredia a sme hrdí na to, že im takto pomáhame.

  Do galérie Prezident na pracovisku Štítnik boli pridané fotografie.

 • Zasadnutie Rady školy

  Pozvánka

  Zasadnutie Rady školy sa uskutoční 23.9.2015 o 15:30 hod. v knižnici školy.

strana: