Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Riaditeľské voľno

  Oznam pre rodičov

  V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa § 3 ods.10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že na deň 25.3.2015 /streda/ poskytujem voľno žiakom našej školy. 

  PaedDr. Diana Košťálová
     riaditeľka školy

  Žiaci sú z obeda automaticky odhlásení.

 • Mikuláš v marci

  Mikuláš v marci !

  V stredu  4. marca 2015 žiaci našej školy navštívili deti v Materskej škole na Štítnickej ulici a odovzdali im hračky, ktoré boli vyzbierané v rámci aktivity

  „Daruj nový život svojej hračke“,

  ktorú realizovala  Žiacka školská rada pri SOŠ technickej Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

  Nadväzujeme na dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi odborom školstva, kultúry, mládeže, športu a SPOZ v Rožňave a  MŠ Štítnická a SOŠ technická Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

  Tešíme sa na ďalšie spoločné  stretnutia!

  Do galérie Mikuláš v marci boli pridané fotografie.

 • Pozvánka na zasadnutie Rady školy

  Zasadnutie rady školy sa uskutoční 4. 3. 2015 o 15:30 hod v školskej knižnici.

 • Zvyšovanie právneho vedomia

  Škola pokračuje v tradícií besied za účelom zvyšovania právnej vedomosti a trestno - právnej zodpovednosti. V dňoch  10. 2. a 17. 2. 2015 sa uskutočnila beseda pre žiakov prvých ročníkov - "Zvyšovanie právneho vedomia" s príslušníkom mestskej polície v Rožňave, Arpádom Kelemenom.

   

  Do galérie Zvyšovanie právného vedomia boli pridané fotografie.

 • Valentínska kvapka krvi

  Chceli by sme sa Vám poďakovať, dňa 19.02.2015  sa študenti Vašej školy pod vedením Mgr. Daniely Bezekovej zapojili do kampane SČK „Valentínska kvapka krvi“. Študenti sa do kampane zapojili formou darovania krvi na hematologicko – transfúznom oddelení NsP sv. Barbory v Rožňave.

  Do galérie Valentínska študentská kvapka krvi boli pridané fotografie.

 • Junior Castrol 2015 školské kolo

  Dňa 5. 2. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Autoopravár Junior Castrol 2015, ktorého sa zúčastnili žiaci III.E učebného odboru autoopravár. Testovanie zvládli s veľmi dobrými výsledkami - traja najúspešnejší postupujú na oblastné kolo.

  K výsledkom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.

  Do galérie Junior Castrol školské kolo 2014/15 boli pridané fotografie.

 • Chrípkové prázdniny

  Riaditeľstvo SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, Vám oznamuje, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušuje výchovno-vzdelávací proces

  od 11.2.2015 (streda) do 13. 2. 2015 (piatok).

  Vyučovanie sa začne 16. 2. 2015 (v pondelok).

  Žiaci z obeda budú automaticky odhlásení

 • Slávnostné odovzdávanie stužiek IV.A

  Riaditeľka školy odovzdala maturitné stužky žiakom IV.A triedy 16. 1. 2015 na slávnostnej večeri v Castelle.

  Do galérie Slávnostné odovzdávanie stužiek IV.A boli pridané fotografie.

 • Diplom z olympiády z NEJ

  Dávid Kerekeš (I.B)  reprezentoval úspešne dňa 13.1.2015 našu školu na obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Umiestnil sa na 1. mieste v kategórii 2.D, čím si zabezpečil účasť na krajskom kole v Košiciach. Držíme mu palce und wir wünschen ihm viel Glück. 

  Do galérie Diplom z olympiády z NEJ boli pridané fotografie.

 • Korčuľovanie na zimnom štadióne

  Žiacka školská rada zorganizovala 8. 1. 2015 pre žiakov našej školy korčuľovanie na Zimnom štadióne.  

  Do galérie Klzisko boli pridané fotografie.

 • Stužková slávnosť IV.C

  Piatok 19.12.2014 bol pre IV.C slávnostnym dňom, kde triedna učiteľka a riaditeľka školy odovzdali svojim žiakom zelenú stužku - symbol nádeje a povzbudenia pred maturitami.

  Do galérie Stužková IV.C boli pridané fotografie.

 • Korčuľovanie a športový deň

  Dňa 8. 1. 2015 nebude prebiehať výučba, ale sa uskutoční športový deň. Všetci žiaci, ktorí majú korčuľe si ich donesú a pôjdu sa korčuľovať na zimný štadión. Ostatní žiaci si prinesú športový úbor a zúčastnia sa športových súťaží v telocvični školy.

 • Deň otvorených dverí - žiaci ZŠ

  Počas "Dňa otvorených dverí" nšu školu navštívili žiaci 9-tého ročníka ZŠ z Rožňavy, Slavošoviec.

  Do galérie Žiaci ZŠ na návšteve boli pridané fotografie.

 • Mikuláš

  Aj na našej škole bol Mikuláš...

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácie 2014/2015

  Pred Mikulášom sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie.

  Deň 3. 12. 2014 pre prvákov bol slávnostný a pre niektorých aj obávaný okamih.


  Jednotlivé triedy medzi sebou súťažili v rôznych disciplínach. Úlohy boli zábavné a prváci si svoje vystúpenia užívali. Svedčia o tom aj priložené fotky.

   

  Prajeme novým študentom našej školy veľa takýchto zábavných chvíľ a hlavne úspešné štúdium.

   

  Do galérie Imatrikulácie 2014/2015 boli pridané fotografie.

 • Dni otvorených dverí

  Dovoľujeme si Vás pozvať na Dni otvorených dverí určených pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl ako aj pre širokú verejnosť, ktroé sa uskutočnia na našej škole v dňoch 3.12. a 4.12. 2014 v čase od 8,00 do 15,00 hod.

 • Deň zdravej výživy

  Dňa 14.11.2014 sa uskutočnil na SOŠT, Hviezdoslavova 5, v Rožňave v rámci aktivít  Projektu EÚ „Neučíme sa pre školu, ale pre život“ so zvedavosťou očakávaný  Deň zdravej výživy. Žiaci a zamestnanci školy boli oboznámení so zásadami zdravej výživy a pozvaní na ochutnávku zdravých šalátov a nátierok. Smäd mohli uhasiť zdravými nápojmi, napr. vitamínovou bombou – jablčnou šťavou. Prázdne taniere a úsmevy ochutnávačov presvedčili organizátorov akcie, že pripravené pohostenie prítomným chutilo. Všetci sa tešíme na jarné pokračovanie. J 

  Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

 • ZENIT školské kolo

  Dňa 6.11.2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní, webdizajne a strojárstve. Programovania sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka odboru mechanik elektrotechnik, webdizajnu žiaci druhého a tretieho ročníka odboru grafik digitálnych médií a v časti strojárstvo sa zúčastnili žiaci z odboru mechanik strojov a zariadení.

  Do galérie ZENIT školské kolo boli pridané fotografie.

 • Turistická vychádzka Vysoké Tatry

  21.10.2014 – v prekrásny slnečný októbrový deň sa 48 žiakov SOŠT  a 3 vyučujúce (Kočtuchová, Gyüréková a Nálepová) vybrali na turistickú vychádzku zo Štrbského plesa k vodopádu Skok vo Vysokých Tatrách. Turistická vychádzka bola realizovaná ako súčasť projektu „ Ako žiť zdravšie“. Za výnimočne priaznivých poveternostných podmienok mohli žiaci sledovať meniace sa rastlinné biotopy so zmenou nadmorskej výšky. Bonusom bolo pozorovanie šantiacich sa kamzíkov na skalách slnkom zaliatych tatranských štítov.

 • Erik Žigo - Vysoké Tatry

  Fotky, ktoré vytvoril žiak II. C triedy Erik Žigo z turistickej vychádzky vo Vysokých Tatrách

  Do galérie Erik Žigo - Vysoké Tatry boli pridané fotografie.

strana: