Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Burza informácií a Deň otvorených dverí

  Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava a sieťou EURES organizuje Burzu informácií "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu". Prezentácia stredných škôl a povolaní sa uskutoční 28. 10. 2014 v priestoroch OKC Rožňava, na ktorú Vás srdečne pozývame. Pozvánka: http://sostrv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=105 

  Súčasne 28. 10. 2014  sa uskutoční na našej škole "Deň otvorených dverí" pre základné školy, rodičov a všetkých záujemcov. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 20. 10. 2014 sa uskutoční celoškolské a triedne rodičovské zasadnutie zo začiatkom o 15:30  v telocvični školy.

  Účasť nutná, prebehne voľba zástupcov do Rady školy.

                                                                                                                                                                      

 • Zasadnutie Rady školy

  Dňa 15. 10. 2014 sa uskutoční zasadnutie Rady školy o 15:00 hod. v kabinete výchovného poradenstva.

 • Opravné maturitné skúšky

  Opravné maturitné škúšky za šk. rok 2013/2014 sa uskutočnia dňa 3.9.2014 o 8:00 hod.

 • Rada školy

  Zasadnutie rady školy

  Zasadnutie rady školy sa uskutoční dňa 28. 8. 2014 o 14:30 hod. v školskej knižnici.

 • Začiatok šk. roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 02.09.2014 (utorok) o 08.00 hod. na Strednej odbornej škole technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 03. 09. 2014 v stredu.

 • Komisionálne skúšky

  Opravné skúšky sa uskutočnia v dňoch 25.8. - 27.8.2014 od 8:00 hod. podľa rozpisu.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/14

  Dňa 27. 6. 2014 sme slávnostne ukončili šk. rok 2013/14 prejavom riaditeľa školy a odovzdávaním cien žiakom, ktorí dosiahli výborné študijné výsledky a reprezentovali školu v rôznych súťažiach a projektoch.

  Prajeme príjemné prežitie prázdnin.

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/14 boli pridané fotografie.

 • VELUX 2014

  Vyhodnotenie 6. ročníka súťaže - Rodinný dom VELUX

    V školskom roku 2013/2014 sa už po šiestykrát uskutočnila súťaž, ktorú pod záštitou ŠIOV v Bratislave organizuje firma VELUX.

  Do súťaže sa na našej škole zapojili 3 žiaci druhého a tretieho ročníka odboru staviteľstvo, staviteľstvo – požiarna ochrana a technické a informatické služby v stavebníctve. Školského kola sa zúčastnili dvaja žiaci, obaja z III.C triedy. Michal Kalina s projektom Rodinný dom 5 – izbovýStanislav Ďuríček s prácou NATHOUSE.

  Zo školského kola postúpili priamo do celoštátneho kola, ktoré prebehlo 25.06.2014 v Bratislave v reštaurácii Hradná hviezda na Bratislavskom hrade.

  Konkurencia bola ozaj silná, súťaže sa zúčastnilo 23 stredoškolákov z celého Slovenska. O tom, že naši žiaci sú šikovní, svedčí aj to, že porotkyňa pochválila návrh Stana Ďuríčeka a oboch chlapcov povzbudila do ďalšej práce.

  Ing. Malvína Dudášová

  Do galérie VELUX 2014 boli pridané fotografie.

 • YTONG 2014

  Vyhodnotenie 8. ročníka stredoškolskej súťaže YTONG

    V školskom roku 2013/2014 sa už po ôsmykrát uskutočnila stredoškolská súťaž o najlepší študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong. Súťaž je určená pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl so stavebným zameraním.

    Cieľom súťaže je pomôcť budúcim staviteľom a projektantom z radov stredoškolákov využiť svoje teoretické znalosti v praktickom návrhu a nechať ich nahliadnuť pod pokrievku práce v projektových kanceláriách.

  Do súťaže sa na našej škole zapojil 1 žiak tretieho ročníka odboru staviteľstvo, Michal Kalina s projektom Radová zástavba rodinných domov.

  Jeho projekt postúpil priamo do celoštátneho kola, kde sa umiestnil na 3. mieste a následne postúpil na medzinárodnú súťaž. Za toto umiestnenie mu srdečne blahoželáme a tešíme sa na jeho ďalšie projekty.

  Projekt si môžete pozrieť tuhttp://www.ytong.sk/sk/content/8-rocnik-stredoskolskej-sutaze.php

  Ing. Malvína Dudášová

  Do galérie YTONG 2014 boli pridané fotografie.

 • Záverečné skúšky učebný odbor autoopravár

  V dňoch 24. 6. - 26. 6 2014 ukončili štúdium žiaci 3. ročníka v učebnom odbore autoopravár ZÁVEREČNOU SKÚŠKOU, ktorá pozostávala z písmnej, praktickej a ústnej časti.

  Do galérie Záverečné skúšky autoopravár boli pridané fotografie.

 • Počet voľných miest do študijných a učebných odborov pre školský rok 2014/2015
  29. 5. 2014

  Aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky 2014/15

 • Praktická časť MS

  Výrobky maturantov pre praktickú časť MS 2013/14 v odbore mechanik strojov a zariadení

  Do galérie Praktická časť MS boli pridané fotografie.

 • Maturitná skúška 2013/2014

  Praktická šasť odbornej zložky maturitnej skúšky pre odbory elektrotechnik a strojár sa uskutoční: 15. 5. - 16. 5. 2014 podľa maturitného rozpisu.

  Ústna časť maturitnej skúšky so SJL, ANJ/NEJ a Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre všetky odbory sa uskutoční v dňoch: 19. 5. - 21. 5. 2014 podľa maturitného rozpisu.

 • Riaditeľské voľno

  Oznam pre rodičov

  V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa § 3 ods.10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že na deň 9.5.2014 /piatok/ poskytujem voľno žiakom našej školy. 

  Ing. Anton Škovran
     riaditeľ školy

 • Rozlúčka s maturantmi

  Dňa 7. 5. 2014 maturanti pred nástupom na akademický týždeň, sa slávnostne rozlúčili s pedagogickým zborom a svojimi spolužiakmi.

  Do galérie Rozlúčka s maturantmi boli pridané fotografie.

 • Víťaz 36. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky SOČ

  V dňoch 23. – 25.04.2014 sa na Strednej odbornej škole, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni konala celoštátna prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Našu školu (Stredná odborná škola Hviezdoslavova 5, Rožňava), a zároveň Košický kraj, na nej reprezentovali traja žiaci.

  V odbore 11 – Informatika sa Štefan Ciberaj (IV.A) umiestnil na fantastickom 1. mieste. Svojou prácou Auto ovládané cez internet presvedčil porotu o tom, že je šikovný programátor. Nemalú zásluhu na tomto úspechu majú aj Ján MálikFlorián Demeter (III.A), ktorí sú spoluautori tejto práce a venovali sa najmä funkčnosti auta. Práca postupuje na medzinárodnú súťažnú prehliadku prác SOČ. Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži.

  V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia v silnej konkurencii Michal Kalina (III.C) s prácou Radová zástavba rodinných domov ničím nezaostal za ostatnými, avšak na umiestnenie na hodnotených miestach to nestačilo.

  Šiestu priečku obsadila práca v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie. Jaroslav Florek so spoluautorom Jánom Erdödim (obaja zo IV.A) prezentovali svoj ABS systém.  Práca sa porote veľmi páčila a vyjadrili obdiv nad tak náročným dielom.

  Všetkým našim žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a kraja. Aj vďaka nim sa Košický kraj v celkovom hodnotení umiestnil na 3. mieste.

  Zároveň sa chcem poďakovať všetkým učiteľom – konzultantom, ktorí majú tiež nemalú zásluhu na tomto úspechu, za ich prácu. 

  Ing. Malvína Dudášová

          metodik SOČ

   

  Do galérie Víťaz 36. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky SOČ boli pridané fotografie.

 • LVD S3, a.s. Tornaľa - ponuka práce

  Hľadáš zaujímavé pracovné príležitosti a výzvy?

  Pre žiakov elektrotechnického alebo strojárskeho zamerania je tu ponuka práce od belgickej rodinnej strojárskej výrobnej spoločnosti, ktorá sa už viac ako 60 rokov venuje výrobe strojov na opracovanie plechov. Firma LVD má vybudovanú výrobnú halu v Tornali.

  List od managera firmy si môžete prečítať v prílohe: Vazeny_pan_riaditel.docx

  Do galérie LVD S3 a.s. Tornaľa - ponuka práce boli pridané fotografie.

 • Víťazstvo v krajskom kole SOČ

  Dňa 3.4.2014 sa na SOŠ automobilovej v Košiciach konal už 36. ročník stredoškolskej odbornej činnosti. Ide o prehliadku prác, ktoré sa na krajské kolo prebojovali z obvodných a školských kôl.

  Z našej školy postúpilo 5 prác v štyroch odboroch.

  V odbore č. 10Stavebníctvo, geodézia, kartografia získal prvé miesto Michal Kalina, žiak III. C triedy s prácou Radová zástavba rodinných domov.

  Dve práce postúpili do súťaže v odbore č. 11Informatika. Webovú stránku futbalového klubu zostavil Róbert Munkáči zo IV. A triedy. Jeho spolužiak Štefan Ciberaj so spoluautormi Jánom MálikomFloriánom Demeterom (obaja z III.A) vytvorili prácu pod názvom Auto ovládané cez internet. Auto sa porote páčilo a chlapci obsadili pekné druhé miesto.

  V odbore č. 12 – Elektrotechnika a hardware súťažil Michal Puškáš (IV.A), ktorý prezentoval Zabezpečenie domu (Arduino).

  Posledným odborom, v ktorom sme mali prácu, bol odbor č. 14Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie. Jaroslav Florek so spolužiakom  Jánom Erdödim (obaja zo IV.A) v ňom prezentovali ABS systém. Aj táto práca získala prvé miesto.

  Víťazi z 1. a 2. miesta postupujú na celoslovenskú prehliadku najúspešnejších prác SOČ, ktorá sa uskutoční 23. – 25. 4.2014 v Starej Ľubovni. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

  Výsledkové listiny v prílohe:  vysledkova_listina_KK_SOC_2014_odbor_10.pdf

        vysledkova_listina_KK_SOC_2014_odbor_11.pdf

        vysledkova_listina_KK_SOC_2014_odbor_14.pdf

  Malvína Dudášová

      metodik SOČ

  Do galérie Krajské kolo SOČ boli pridané fotografie.

 • Obvodné kolo SOČ

  Dňa 27. 03. 2014 sa na SOŠ technickej, Partizánska 1 v Michalovciach uskutočnilo obvodné kolo SOČ. Z našej školy naň postúpilo 5 prác. Keďže sa OK SOČ neuskutočnilo vo všetkých 17 odboroch, štyri práce postúpili priamo do krajského kola SOČ.

  Michal Puškáš, žiak IV.A triedy súťažil v odbore č. 12Elektrotechnika a hardware. Prácou Zabezpečenie domu (Arduino) zaujal porotu a postúpil na krajské kolo súťaže. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži.

  Výsledková listina v prílohe: vysledkova_listina_OK_MI_12_-_Elektrotechnika.pdf

  Malvína Dudášová

     metodik SOČ

  Do galérie Obvodné kolo SOČ boli pridané fotografie.

strana: