Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Slávnostné odovzdávanie stužiek IV.A

  Riaditeľka školy odovzdala maturitné stužky žiakom IV.A triedy 16. 1. 2015 na slávnostnej večeri v Castelle.

  Do galérie Slávnostné odovzdávanie stužiek IV.A boli pridané fotografie.

 • Diplom z olympiády z NEJ

  Dávid Kerekeš (I.B)  reprezentoval úspešne dňa 13.1.2015 našu školu na obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Umiestnil sa na 1. mieste v kategórii 2.D, čím si zabezpečil účasť na krajskom kole v Košiciach. Držíme mu palce und wir wünschen ihm viel Glück. 

  Do galérie Diplom z olympiády z NEJ boli pridané fotografie.

 • Korčuľovanie na zimnom štadióne

  Žiacka školská rada zorganizovala 8. 1. 2015 pre žiakov našej školy korčuľovanie na Zimnom štadióne.  

  Do galérie Klzisko boli pridané fotografie.

 • Stužková slávnosť IV.C

  Piatok 19.12.2014 bol pre IV.C slávnostnym dňom, kde triedna učiteľka a riaditeľka školy odovzdali svojim žiakom zelenú stužku - symbol nádeje a povzbudenia pred maturitami.

  Do galérie Stužková IV.C boli pridané fotografie.

 • Korčuľovanie a športový deň

  Dňa 8. 1. 2015 nebude prebiehať výučba, ale sa uskutoční športový deň. Všetci žiaci, ktorí majú korčuľe si ich donesú a pôjdu sa korčuľovať na zimný štadión. Ostatní žiaci si prinesú športový úbor a zúčastnia sa športových súťaží v telocvični školy.

 • Deň otvorených dverí - žiaci ZŠ

  Počas "Dňa otvorených dverí" nšu školu navštívili žiaci 9-tého ročníka ZŠ z Rožňavy, Slavošoviec.

  Do galérie Žiaci ZŠ na návšteve boli pridané fotografie.

 • Mikuláš

  Aj na našej škole bol Mikuláš...

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácie 2014/2015

  Pred Mikulášom sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie.

  Deň 3. 12. 2014 pre prvákov bol slávnostný a pre niektorých aj obávaný okamih.


  Jednotlivé triedy medzi sebou súťažili v rôznych disciplínach. Úlohy boli zábavné a prváci si svoje vystúpenia užívali. Svedčia o tom aj priložené fotky.

   

  Prajeme novým študentom našej školy veľa takýchto zábavných chvíľ a hlavne úspešné štúdium.

   

  Do galérie Imatrikulácie 2014/2015 boli pridané fotografie.

 • Dni otvorených dverí

  Dovoľujeme si Vás pozvať na Dni otvorených dverí určených pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl ako aj pre širokú verejnosť, ktroé sa uskutočnia na našej škole v dňoch 3.12. a 4.12. 2014 v čase od 8,00 do 15,00 hod.

 • Deň zdravej výživy

  Dňa 14.11.2014 sa uskutočnil na SOŠT, Hviezdoslavova 5, v Rožňave v rámci aktivít  Projektu EÚ „Neučíme sa pre školu, ale pre život“ so zvedavosťou očakávaný  Deň zdravej výživy. Žiaci a zamestnanci školy boli oboznámení so zásadami zdravej výživy a pozvaní na ochutnávku zdravých šalátov a nátierok. Smäd mohli uhasiť zdravými nápojmi, napr. vitamínovou bombou – jablčnou šťavou. Prázdne taniere a úsmevy ochutnávačov presvedčili organizátorov akcie, že pripravené pohostenie prítomným chutilo. Všetci sa tešíme na jarné pokračovanie. J 

  Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

 • ZENIT školské kolo

  Dňa 6.11.2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v programovaní, webdizajne a strojárstve. Programovania sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka odboru mechanik elektrotechnik, webdizajnu žiaci druhého a tretieho ročníka odboru grafik digitálnych médií a v časti strojárstvo sa zúčastnili žiaci z odboru mechanik strojov a zariadení.

  Do galérie ZENIT školské kolo boli pridané fotografie.

 • Turistická vychádzka Vysoké Tatry

  21.10.2014 – v prekrásny slnečný októbrový deň sa 48 žiakov SOŠT  a 3 vyučujúce (Kočtuchová, Gyüréková a Nálepová) vybrali na turistickú vychádzku zo Štrbského plesa k vodopádu Skok vo Vysokých Tatrách. Turistická vychádzka bola realizovaná ako súčasť projektu „ Ako žiť zdravšie“. Za výnimočne priaznivých poveternostných podmienok mohli žiaci sledovať meniace sa rastlinné biotopy so zmenou nadmorskej výšky. Bonusom bolo pozorovanie šantiacich sa kamzíkov na skalách slnkom zaliatych tatranských štítov.

 • Erik Žigo - Vysoké Tatry

  Fotky, ktoré vytvoril žiak II. C triedy Erik Žigo z turistickej vychádzky vo Vysokých Tatrách

  Do galérie Erik Žigo - Vysoké Tatry boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný maratón mieru Košice

  Dňa 5.10.2014 úspešne reprezentovali našu školu v Juniorskej štafete na MMM v Košiciach  8 žiaci – Peter Boroš (3.D), Adrian Krága (3.D), Patrik Červenák (3.D) Alexander Šebajl (3.C), Róbert Ferdinand (3.C), Adrian Krak (2.C), Lukáš Fafrák (1.E) a Markus Fazekaš (1.C). Maratóncom prajeme veľa športových zážitkov smiley

 • Burza informácií a Deň otvorených dverí

  Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava a sieťou EURES organizuje Burzu informácií "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu". Prezentácia stredných škôl a povolaní sa uskutoční 28. 10. 2014 v priestoroch OKC Rožňava, na ktorú Vás srdečne pozývame. Pozvánka: http://sostrv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=105 

  Súčasne 28. 10. 2014  sa uskutoční na našej škole "Deň otvorených dverí" pre základné školy, rodičov a všetkých záujemcov. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 • Beh zdravia Košice

  30.9.2014 sa žiaci našej školy Adrian Krága(3.D), Peter Boroš (3.D) a Adrian Krak (2.C) zúčastnili na krajskom kole športovej súťaže v behu na 3000 m v Košiciach. Ako družstvo obsadili pekné 5. miesto z 24 škôl. Prajeme im veľa športových úspechov.

 • KOŽAZ Rejdová

  Žiaci 3. ročníka absolvovali v dňoch  24.9.2014-26.9.2014  Kurz ochrany života a zdravia v Rejdovej. Počas troch dní sa nenudili. Pobyt v prírode sa striedal so streľbou zo vzduchovky, súťažou v hode granátom, besedou s vojakmi z protichemickej jednotky v Rožňave, zdravotnou prípravou či ukážkami z práce polície, ktorí nám predviedli zásah s nasadením psov.  Aj večer mali účastníci pestrý program, zameraný na rôzne športové aktivity.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 20. 10. 2014 sa uskutoční celoškolské a triedne rodičovské zasadnutie zo začiatkom o 15:30  v telocvični školy.

  Účasť nutná, prebehne voľba zástupcov do Rady školy.

                                                                                                                                                                      

 • Zasadnutie Rady školy

  Dňa 15. 10. 2014 sa uskutoční zasadnutie Rady školy o 15:00 hod. v kabinete výchovného poradenstva.

strana: