Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Ing. Katarína Mosná
  16. 4. 2014

  Aktualizovali sme modul Ing. Katarína Mosná

 • LVD S3, a.s. Tornaľa - ponuka práce

  Hľadáš zaujímavé pracovné príležitosti a výzvy?

  Pre žiakov elektrotechnického alebo strojárskeho zamerania je tu ponuka práce od belgickej rodinnej strojárskej výrobnej spoločnosti, ktorá sa už viac ako 60 rokov venuje výrobe strojov na opracovanie plechov. Firma LVD má vybudovanú výrobnú halu v Tornali.

  List od managera firmy si môžete prečítať v prílohe: Vazeny_pan_riaditel.docx

  Do galérie LVD S3 a.s. Tornaľa - ponuka práce boli pridané fotografie.

 • Víťazstvo v krajskom kole SOČ

  Dňa 3.4.2014 sa na SOŠ automobilovej v Košiciach konal už 36. ročník stredoškolskej odbornej činnosti. Ide o prehliadku prác, ktoré sa na krajské kolo prebojovali z obvodných a školských kôl.

  Z našej školy postúpilo 5 prác v štyroch odboroch.

  V odbore č. 10Stavebníctvo, geodézia, kartografia získal prvé miesto Michal Kalina, žiak III. C triedy s prácou Radová zástavba rodinných domov.

  Dve práce postúpili do súťaže v odbore č. 11Informatika. Webovú stránku futbalového klubu zostavil Róbert Munkáči zo IV. A triedy. Jeho spolužiak Štefan Ciberaj so spoluautormi Jánom MálikomFloriánom Demeterom (obaja z III.A) vytvorili prácu pod názvom Auto ovládané cez internet. Auto sa porote páčilo a chlapci obsadili pekné druhé miesto.

  V odbore č. 12 – Elektrotechnika a hardware súťažil Michal Puškáš (IV.A), ktorý prezentoval Zabezpečenie domu (Arduino).

  Posledným odborom, v ktorom sme mali prácu, bol odbor č. 14Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie. Jaroslav Florek so spolužiakom  Jánom Erdödim (obaja zo IV.A) v ňom prezentovali ABS systém. Aj táto práca získala prvé miesto.

  Víťazi z 1. a 2. miesta postupujú na celoslovenskú prehliadku najúspešnejších prác SOČ, ktorá sa uskutoční 23. – 25. 4.2014 v Starej Ľubovni. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

  Výsledkové listiny v prílohe:  vysledkova_listina_KK_SOC_2014_odbor_10.pdf

        vysledkova_listina_KK_SOC_2014_odbor_11.pdf

        vysledkova_listina_KK_SOC_2014_odbor_14.pdf

  Malvína Dudášová

      metodik SOČ

  Do galérie Krajské kolo SOČ boli pridané fotografie.

 • Obvodné kolo SOČ

  Dňa 27. 03. 2014 sa na SOŠ technickej, Partizánska 1 v Michalovciach uskutočnilo obvodné kolo SOČ. Z našej školy naň postúpilo 5 prác. Keďže sa OK SOČ neuskutočnilo vo všetkých 17 odboroch, štyri práce postúpili priamo do krajského kola SOČ.

  Michal Puškáš, žiak IV.A triedy súťažil v odbore č. 12Elektrotechnika a hardware. Prácou Zabezpečenie domu (Arduino) zaujal porotu a postúpil na krajské kolo súťaže. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži.

  Výsledková listina v prílohe: vysledkova_listina_OK_MI_12_-_Elektrotechnika.pdf

  Malvína Dudášová

     metodik SOČ

  Do galérie Obvodné kolo SOČ boli pridané fotografie.

 • Európa v škole

  V školskom roku 2013 – 2014 sa uskutočnil už 61. ročník projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE. Ide o medzinárodný projekt organizovaný v Európe od roku 1953 pod záštitou: Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  Rok 2014 je Európsky rok zosúladenia pracovného a rodinného života. Motto súťaže: „Ako chceme žiť v Európe“ oslovilo aj našich žiakov. Pod vedením Ing. Eleny Kalinovej sa do nej zapojilo 9 žiakov I. B triedy odboru grafik digitálnych médií. Vyhotovili kolektívne práce vo vekovej kategórii stredné školy.

  Martin Halaga, Marek Mičky a Richard Kirschner vytvorili rep pod názvom „Takto to chceme my“, no vzhľadom na to, že ho nestihli nahrať, hodnotil sa len ako literárna práca.

  básničkou pod názvom „Nešťastný“ sa do súťaže prihlásili Klaudia Gajdošová, Annamária Polyáková a Patrik Šereš.

  Tretia práca, s ktorou sme sa do súťaže zapojili, je z multimediálnej oblasti. Chlapci, Nikolas Ronyecz, Adrián Korsinszki a Tamás Józsa natočili video, v ktorom si aj sami zahrali hlavné postavy. Názov tejto práce je veľmi výstižný: „Dnešná doba“.

  Krajské kolo súťaže prebehlo 07.03.2014 v CVČ – Regionálne centrum mládeže, Strojárska 3, Košice. S radosťou môžeme konštatovať, že naši žiaci boli úspešní, multimediálna práca postúpila na celoslovenské kolo.

  Vyhodnotenie 61. ročníka projektu a jeho súťažnej časti sa uskutoční v máji počas Dňa Európy v škole.

  Výsledková listina krajského kola súťaže: http://www.rcm.sk/data/galleries/328/vlevske2014.pdf

  Spracovala

   

  Ing. Malvína Dudášová

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Srdečne blahoželáme za krásny umelecký výkon a ešte krajšie obsadenie študentkám Betke Dovcovej z 1.C triedy za 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese prózy a Klaudii Törökovej z 1.A triedy.

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Zmena názvu školy

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozhodnutím mení názov školy zo Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rožňava na Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava s platnosťou od 1. septembra 2014.

  Rozhodnutie MŠ SR si môžete prečítať tu: zmena_nazvu_skoly_-_rozhodnutie.pdf

 • Riaditeľské voľno

  Oznam pre rodičov

  V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa § 3 ods.10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že na deň 18.3.2014 /utorok/ poskytujem voľno žiakom našej školy okrem maturantov a žiakov pracovisko Štítnik z dôvodu maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry.

  Ing. Anton Škovran
     riaditeľ školy

 • SOČ školské kolo

  Dňa 10.03.2014 sa na SOŠ Hviezdoslavova 5 uskutočnilo školské kolo súťaže STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ. Každý rok sa do nej zapájajú väčšinou žiaci tretieho a štvrtého ročníka. V školskom roku 2013 – 2014 sa do súťaže zapojilo 12 žiakov, ktorí vypracovali 8 prác, avšak do školského kola postúpilo 5 prác. Žiaci súťažili v 4 odboroch. Ich obhajoby sledovali trojčlenné hodnotiace komisie, zostavené z učiteľov a majstrov odborného výcviku. Mnohých trochu potrápili otázkami na telo. Naši súťažiaci sa však nedali a bez väčších problémov svoje práce obhájili. Všetky práce postupujú do oblastného kola, ktoré sa uskutoční 27.03.2014 v Michalovciach.

  Celý článok aj s výsledkami:  Skolske_kolo_SOC_2014.docx

  Do galérie SOČ školské kolo boli pridané fotografie.

 • e MATURITA testovanie

  V utorok  11.3.2014 sa naši žiaci štvrtých ročníkov zapojili do skúšobného testovania elektronickej MATURITY so slovenského jazyka a literatúty a vo štvrtok 13.3.2014 z matematiky. Štvrtáci si mohli vyskúšať elektronickú Maturitu a overiť svoje vedomosti. Bola to dobrá skúsennosť pred blížiacou sa písomnou formou Maturitnej skúšky.

   

  Do galérie e MATURITA testovanie boli pridané fotografie.

 • Dni otvorených dverí

  Stalo sa dobrým zvykom, že niekoľkokrát v roku sa otvoria brány našej školy aj pre verejnosť. Výnimkou nie je ani tento školský rok, kedy prinášame záujemcom o štúdium možnosť navštíviť našu školu, prezrieť si priestory kde prebieha výučba aj odborný výcvik, porozprávať sa s pedagógmi aj majstrami odborného výcviku. Ponúkame Vám možnosť opýtať sa na všetko, čo Vás zaujíma v dňoch 19. - 20. 2. 2014 od 8:00 - 15:00 hod.

  Tešíme sa na Vašu návštevu.

   

 • SALLY A MAX alebo PERSONA NON GRATA

  Dňa 6. 2. 2014 žiaci našej školy navštívili divadelné predstavenie SALLY A MAX alebo PERSONA NON GRATA, divadla ACTORES.

  Viac o divadelnom predstavení nájdete na web stránke: 

  http://www.actores.sk/actores.php?page=sally_max&dir=repertoar/ponuka&lang=sk 

         

   

 • VŠ zdravotníctva a sociálnej práce

  O možnostiach štúdia na Vysokej škole zdravotnícta a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave s detašovaným pracoviskom v Rožňave sa mohli žiaci končiacich ročníkov oboznámiť na stretnutí s odbornou pracovníčkou vysokej školy v stredu 29.1.2014.

  Do galérie VŠ zdravotníctva a sociálnej práce boli pridané fotografie.

 • Deň športu - klzisko

  V pondelok 27.1.2014 študentská rada usporiadala pre žiakov našej školy "Deň športu".

  Žiaci si mohli vybrať z rôznych športových aktivít: volejbal, florbal, korčuľovanie.

  Do galérie Deň športu - klzisko boli pridané fotografie.

 • Polročná pedagogická rada

  Polročná pedagogická rada

  Dňa 27. 1. 2014 zasadne pedagogická rada na prerokovanie výchovno - vzdelávacích výsledkov žiakov za prvý polrok 2013/2014.

  Žiaci obdržia výpisy vysvedčení za prvý polrok šk. roka 2013/2014 dňa 31.1. 2014 (piatok).

 • Beseda o nelegálnych drogách

  13.1.2014 sa uskutočnila beseda o nelegálnych drogách s odborníkom.

  Do galérie Beseda o drogách boli pridané fotografie.

 • Ďakovný list - stredisko sociálnej pomoci Broumov

  Naša škola zorganizovala zbierku pre  pomoc ľuďom v núdzi. 

                

  Ďakovný list si môžete prečítať tu:  broumov_1.pdf

                                                    broumov_2.pdf

   

 • Obvodné kolo vo futsale

  Dňa 13. 12. 2013 sa uskutočnilo na Obchodnej akadémii v Rožňave obvodné kolo vo futsale.

  Naši žiaci obsadili zo šiestich škôl pekné 3. miesto.

  Adrian Krága žiak II.D triedy bol vyhodnotený ako najlepší hráč turnaja.

  Blahoželáme!

  Do galérie Obvodné kolo vo futsale boli pridané fotografie.

 • Dni otvorených dverí

  Oznamujeme všetkým žiakom končiacich ročníkov ZŠ, rodičom a všetkým záujemcom, od 11. do 13. 12. 2013  od 8 .00 - 16:00 hod. naša škola organizuje "Dni otvorených dverí", na ktoré Vás srdečne pozývame. 

 • Mikuláš so svojim sprievodom na škole

  Deň 6. december je dňom sv. Mikuláša, kedy sa na tvárach všetkých detí aj dospelých objavuje radosť. Aj tento školský rok celý deň po škole chodil Mikuláš v sprievode Snehulienky, anjela a 2 čertov. Rozdával sladké darčeky všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy.

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.