Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • SYGA 2016

  V dňoch 21.- 22.4.2016 sa žiaci SOŠ technickej v Rožňave, so svojím projektom „Automat na miešané nápoje“ zúčastnili finále 13. ročníka súťaže Siemens Young Generation Award 2016 organizovanej divíziou Digital Factory a divíziou Mobility spoločnosti Siemens. Súťaž sa koná už tradične s cieľom podporiť výučbu automatizácie priemyselných systémov na stredných školách. SOŠ technická sa na nej zúčastňuje od počiatkov vyučovania odboru mechanik elektrotechnik pre automatizačnú techniku. S výnimkou dvoch ročníkov sa projekty našich žiakov vždy zúčastnili prezentácie desiatich najúspešnejších, ktoré sú každoročne vyberané odbornou porotou z približne 25 projektov žiakov škôl z celého Slovenska. Tohto roku sa finále súťaže konalo na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Porota vybrala do kategórie „priemyselná automatizácia“ 10 najzaujímavejších z 29 zaslaných projektov.  Ďalšie tri projekty súťažili v kategórii „automatizácia železničnej zabezpečovacej a oznamovacej techniky“. V kategórii priemyselnej automatizácie bolo z desiatich vybraných projektov ocenených päť najúspešnejších. Ceny v kategórii „priemyselná automatizácia“ udeľoval populárny magazín o vede a technike Quark, odborný mesačník pre priemyselnú automatizáciu a informatiku ATP journal, partner súťaže spoločnosť CEIT, a.s., Žilinská univerzita v Žiline a hlavnú cenu organizátor súťaže spoločnosť Siemens.

  Naši žiaci Miroslav Erdélyi Patrik Ďurán so svojím projektom v silnej konkurencii žiakov prevažne stredných priemyselných škôl obsadili v tejto prestížnej súťaži vynikajúce 2. miesto a nadviazali tak na úspech z minulého roku, kedy sa umiestnili na 5. mieste a získali cenu magazínu Quark. Cenu Žilinskej univerzity im odovzdala rektorka univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová PhD.  a dekan elektrotechnickej fakulty prof. Ing. Milan Dado, PhD..

  Súčasťou programu pre účastníkov súťaže bola aj exkurzia v priestoroch partnera súťaže, spoločnosti CEIT, a.s., ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti priemyselnej automatizácie, biomedicínskeho a materiálového inžinierstva a úzko spolupracuje so Žilinskou Univerzitou. Účastníci sa tiež oboznámili s možnosťami štúdia na Žilinskej Univerzite a absolvovali prehliadku vybraných pracovísk elektrotechnickej fakulty ŽU, kde im boli predstavené zaujímavé študentské projekty.

  Článok aj na stránke: http://www.ocelnik.sk/%E2%80%9Eautomat-na-mie%C5%A1an%C3%A9-n%C3%A1poje%E2%80%9C

  Do galérie SYGA 2016 boli pridané fotografie.

 • Mladý Európan 2016 - regionálne kolo

  Mladý Európan 2016

  Dňa 22.4.2015 sa v zasadačke MÚ v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo regionálne kolo 11.ročníka celoslovenskej súťaže "Mladý Európan 2016". Tejto súťaže vedomostí, ale aj zručnosti a taktiky, sa zúčastnilo 6 trojčlenných tímov žiakov druhých a tretích ročníkov stredných škôl okresu Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava. Víťazmi sa stali žiaci gymnázia z Gelnice,žiaci našej školy sa umiestnili na 2. mieste v zložení Michal Ujházy II.A, Veronika Lenkeyová II.B a Ján Dunka III.C.

  Srdečne blahoželáme!

  Konečné umiestnenie v regionálnom kole:
  1. Gymnázium, SNP 15, Gelnica
  2. SOŠ technická, Rožňava
  3. Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

  Do galérie Mladý európan 2016 - regionálne kolo boli pridané fotografie.

 • Rodičovské zasadnutie

  Rodičovské zasadnutie

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na triedne rodičovské zasadnutia, ktoré sa uskutoční 25.4.2016 o 15:30 hod.

  Účasť nutná pre voľby členov rady školy na funkčné obdobie rokov 2016 – 2020.

   

 • SOČ - krajské kolo 2016

  Krajské kolo SOČ 

  Každoročne sa krajské kolo SOČ uskutočňuje v Košiciach. Tento rok prebehlo na SPŠ dopravnej dňa 8. apríla 2016. Je to už 38. ročník tejto súťaže.

  Do KK SOČ sa z našej školy prebojovali štyria žiaci z obvodného kola a štyria žiaci postúpili priamo zo školského kola.

  Spolu sa súťaže zúčastnilo sedem žiakov, ktorí súťažili v štyroch odboroch. Jedna žiačka sa súťaže nezúčastnila zo zdravotných dôvodov.

  V odbore 01 Problematika voľného času súťažili Branislav Bučko (IV.B) a Veronika Ujpálová (IV.B),

  v odbore 12 Elektrotechnika a hardware súťažil Filip Maťašovský (II.A),

  v odbore 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba súťažili Patrícia Sklenárová (IV.B) a Martin Halaga a Nikolasz Ronyecz (obaja z III.B).

  Posledným naším súťažiacim bol Matúš Sabó (IV.B), ktorý súťažil v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.

  Všetci súťažiaci bezchybne odprezentovali svoje práce, porotcovia kladne ohodnotili ich výkony, ale na umiestnenie na prvých troch miestach to nestačilo.

  Aj napriek tomu im blahoželáme za ich výkony a ďakujeme za reprezentáciu školy. No a štvrtákom držíme palce pri maturitných skúškach.

  Ing. Malvína Dudášová

       metodička SOČ

   

  Do galérie SOČ - krajské kolo 2016 boli pridané fotografie.

 • SOČ - obvodné kolo 2016

  Obvodné kolo SOČ 

  Dňa 1. apríla 2016 sa na SOŠ technickej v Michalovciach konalo obvodné kolo 38. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Z našej školy sa súťaže zúčastnili piati žiaci, ktorí súťažili v troch odboroch. V odbore 01 Problematika voľného času súťažili Branislav Bučko (IV.B) a Veronika Ujpálová (IV.B), v odbore 12 Elektrotechnika a hardware súťažili Filip Maťašovský (II.A) a Tomáš Romok (IV.A). Posledným naším súťažiacim bol Matúš Sabó (IV.B), ktorý súťažil v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.

  Do krajského kola postúpili štyria, a to Branislav Bučko, Veronika Ujpálová, Filip Maťašovský a Matúš Sabó.

  Ing. Malvína Dudášová

       metodička SOČ

   

  Výsledky: 

  01_Problematika_volneho_casu_OK_SOC.pdf

  01_Problematika_volneho_casu_OK_SOC.pdf

  17_Pedagofika__psychologia__sociologia_OK_SOC.pdf

   

   

  Do galérie SOČ - obvodné kolo 2016 boli pridané fotografie.

 • Externé štúdium 2016/2017
  18. 4. 2016

  EXTERNÉ ŠTÚDIUM

  SOŠ technická otvára externé štúdium pre školský rok 2016/2017. V odbore 2697 K mechanik elektrotechnik, 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2487 H 01 autoopravár - mechanik, 2487H 02 autoopravár elektrikár

  Prihlášky je možné zasielať do 31.7.2016.

  Viac informácií nájdete v záložke Možnosti štúdia - externé štúdium

  Aktualizovali sme modul Možnosti štúdia

 • PČOZ MS 2016 - IV.C a IV.D

  PČOZ MS 2016

  Dňa 14.4.2016 žiaci IV. C a IV.D v odbore 3650 M staviteľstvo a 3650 M 05 staviteľstvo - požiarna ochrana absolvovali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá pozostávala z praktickej realizácie komplexnej úlohy.

  Do galérie PČOZ MS 2016 - IV.C a IV.D boli pridané fotografie.

 • Deň učiteľov - oceňovanie

  Do galérie Deň učiteľov - oceňovanie boli pridané fotografie.

 • SOČ - školské kolo

  Školské kolo SOČ

  V dňoch 4.3.2016 až 10.3.2016 sa na SOŠ technickej v Rožňave uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.

  Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov s 15 prácami. Zo 17 súťažných odborov žiaci súťažili v 5 odboroch. Školské kolo prebehlo nasledovne:

  4.3.2016 odbor           12 Elektrotechnika a hardware  -  výsledky:  12_elektrotechnika.pdf

  8.3.2016 odbory         01 Problematika voľného času  -  výsledky:  01_Probl._volneho_casu.pdf

                  16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba - výsledky:  16_umelecka_tvorba.pdf

                  17 Pedagogika, psychológia, sociológia  -  výsledky:  17_pedagogika.pdf

  10.3.2016 odbor         10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia  -  výsledky:  10_stavebnictvo.pdf

  Výsledky z jednotlivých odborov sú v prílohe. Do obvodného kola postupuje spolu 8 prác.

  Víťazom blahoželáme a držíme palce pri ďalších obhajobách.

   

  Ing. Malvína Dudášová

                           metodička SOČ

  Do galérie SOČ - školské kolo boli pridané fotografie.

 • VELUX - prezentácia firmy

  Rodinný dom VELUX

  Dňa 26.2.2016 sa na našej škole, SOŠ technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava, uskutočnila prezentácia výrobkov firmy Velux. Zástupca firmy pútavou formou informoval žiakov tretieho a štvrtého ročníka odboru staviteľstvo a staviteľstvo – požiarna ochrana o produktoch firmy, ako aj o ich konštrukčnom riešení.

  V druhej časti prezentácie získali žiaci informácie o prebiehajúcej súťaži pod názvom „Rodinný dom VELUX“, ktorá sa uskutočňuje už po 8. krát.

  Poslednou časťou tohto dňa boli konzultácie žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže, s architektom firmy. Túto možnosť prijali s nadšením a po celej tejto akcii odchádzali plní nových skúseností.

   

  Do galérie VELUX - prezentácia firmy boli pridané fotografie.

 • Volejbal

  Športový deň - volejbalový turnaj

  Žiacka školská rada dňa 23.3.2016 usporiadala volejbalový turnaj - medzitriedne zápasy pre družstvá z jednotlivých tried okrem maturantov.

  Do galérie Volejbal boli pridané fotografie.

 • Beseda - EDUCON

  Končím štúdium na strednej škole a čo ďalej

  Dňa 18.3.2016 pracovníci ÚPSVaR v spolupráci s agentúrou EDUCON pripravili poradenstvo pre žiakov končiacich ročníkov s cieľom poskytnúť základné informácie o regionálnom trhu práce a aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie "Končím štúdium na strednej škole a čo ďalej".

  Do galérie Beseda - EDUCON boli pridané fotografie.

 • Beseda s mestkým policajtom

  Zvyšovanie právneho vedomia
  Zásady poskytovania prvej pomoci

  Pre žiakov prvých ročníkov sa uskutočnili besedy 15. - 16.3.2016 s mestkým policajtom na tému "Zvyšovanie právneho vedomia" za účelom oboznámiť žiakov s trestnoprávnou zodpovednosťou za svoje konanie.

  Súčasne sa uskutočnili besedy s pracovníkmi Červeného kríža na tému "Zásady poskytovania prvej pomoci".

  Do galérie Beseda s mestkým policajtom boli pridané fotografie.

 • Svetový deň vody

                                   

  22. marec 2016 – Svetový deň vody 

   

  22. marec je Svetovým dňom vody. Oslava dňa vody je každoročne tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Témou Svetového dňa vody sa na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov pre rok 2016 stala „Voda a zamestnanosť “, ktorá poukazuje na prepojenie vody so všetkými oblasťami života, v tomto prípade s oblasťami  pracovnými.

  Svetový deň vody môže byť pre každého z nás dňom na zamyslenie sa nad významom vody, a to predovšetkým pre zdravie človeka. Pitná voda obsahuje látky a stopové prvky, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie nášho organizmu. Pitnú vodu nemôže nič nahradiť. Životné procesy sa odohrávajú vo vodnom prostredí telových tekutín, ktoré tvoria takmer dve tretiny ľudského tela. Voda sa zúčastňuje na látkovej premene, má významnú úlohu pri termoregulácii organizmu. Poznáte to. Zrazu Vás bolí hlava a ani netušíte prečo. Málokedy Vás napadne, že to môže súvisieť i s nedostatkom vody. Nezabúdajme, že správnym pitným režimom bojujeme proti chorobám, únave i depresii.

         Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave sa každoročne zapája do osláv Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako najdôležitejšej súčasti života človeka.

  Pri príležitosti Svetového dňa vody 2016 budú v dňoch 21. až 23. marca 2016 odborní zamestnanci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia tunajšieho úradu v čase od 8.00 do 14.00 hod. všetkým záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle: 058/7323257,58, klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou.

   

  V Rožňave, dňa 10.03.2016                                                                     

                     Ing. Jana Hricková

      vedúca oddelenia HŽPaZ

              RÚVZ so sídlom v Rožňave

 • Maturitná skúška - písomná forma

  EČ a PFIČ Maturitnej skúšky 2016

  Riadny termín:
  Slovenský jazyk a literatúra - 15. marca 2016 o 9:00 hod
  Cudzí jazyk  ANJ/NEJ - 16. marca 2016 o 9:00 hod
  Matematika - 17. marca 2016 o 9:00 hod

  Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 12. - 15. apríla 2016.
  Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežne sa uskutoční 6. - 9. septembra 2016.

  Všeobecné pokyny a informácie pre žiakov

  • Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak. Osobné veci - taška, bunda, mobil,... musia byť uložené na určenom mieste v učebni.
  • Musíte mať vypnuté mobilné telefóny, v čase administrácie testov ich nesmiete používať ani na chodbe.
  • Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov).
  • Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá je súčasťou mobilu a ani kalkulačku s grafickým displejom. Súčasťou testu z matematiky je prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.
  • Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach.
  • Používate iba pripravené pomocné papiere.
  • Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámite administrátorovi testu.
  • Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.
  • POZOR, OH SÚ SAMOPREPISOVACIE ! Nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí.
  • V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.
  • Pri vypisovaní hlavičky OH vás usmerní administrátor. Potrebujete si pamätať rodné číslo a známku z testovaného predmetu na poslednom vysvedčení (t.j. POLROČNÉ VYSVEDČENIE).
  • V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, opisovanie, vyrušovanie a pod.), môže predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku prerušiť. V tom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, nebudete v tomto školskom roku pripustení ani na ÚFIČ MS z tohto predmetu. Opakovať takto prerušenú skúšku môžete až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov.

   

  Prajeme vám úspešnú MATURITU 2016.

   

 • Stavebná fakulta Košice - "Deň otvorených dverí"

  Deň otvorených dverí na SvF TUKE

  Február je obdobím, keď sa žiaci štvrtého ročníka rozhodujú, kam po maturite. Aby ich rozhodovanie bolo jednoduchšie, aj v tomto školskom roku sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

  Okrem žiakov zo IV.C triedy sa na DOD zúčastnili aj žiaci III.C triedy odboru staviteľstvo. Získali informácie o možnosti štúdia v jednotlivých akreditovaných študijných programoch bakalárskeho štúdia. Oboznámili sa so zaujímavými projektami, ktoré prebiehajú na škole, s  pobytmi študentov na zahraničných stážach a pestrým a zaujímavým životom na internáte. V druhej časti exkurzie na SvF si poprezerali špičkovo vybavené laboratóriá, v ktorých sa uskutočňujú výskumné práce. Po vyčerpávajúcom dni sa vrátili unavení, ale plní nových zaujímavých poznatkov. Je len na nich, aby si z množstva  ponúk študijných programov vybrali tú, ktorá ich najviac zaujala.

  Malvína Dudášová

  Katarína Sajková

  Do galérie Stavebná fakulta - Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Rada školy

  Oznámenie o zasadnutí Rady školy, ktoré sa uskutoční dňa  29.2.2016 o 15,15 hod.

  Viac v sekcii Rada školy

  Aktualizovali sme modul Rada školy

 • Alca PLAST

  Certifikačné školenie firmy Alca PLAST Sanitárna technika 

  Dňa 8.2.2016 sa na našej škole uskutočnilo školenie firmy Alca PLAST s. r. o. z Břeclavy, Česká republika. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka odboru staviteľstvo, staviteľstvo – požiarna ochrana, mechanik strojov a zariadení a mechanik stavebno-inštalačných zariadení. Školiteľ firmy zúčastneným predstavil sortiment výrobkov, ktoré ponúka firma na našom trhu.

  V druhej časti školenia si vybraní žiaci a majstri odborného výcviku osvojili základné montážne postupy osadzovania najdôležitejších produktov firmy Alca PLAST. Na záver si svoje vedomosti odskúšali testom. Po úspešnom absolvovaní testov získali prítomní certifikát, ktorým sa rozširujú ich pracovné možnosti. (Žiaci, ktorí absolvovali certifikačné školenie, dostanú certifikát po úspešnom ukončení štúdia – získaní výučného listu alebo maturitného vysvedčenia). 

  Malvína Dudášová

  Do galérie Alca PLAST boli pridané fotografie.

 • Lyžiarský výcvik - Tatranská Lomnica

  Prvá etapa lyžiarského výcviku sa uskutočnila v dňoch 25.1. - 29.1.2016 v Tatranskej Lomnici. Okrem osojovania základov techniky lyžovania sa žiaci venovali aj ďalším športovým aktivitám a turistike v krásnom prostredí Vysokých Tatier.  Pekné spomienky a príhody počas pobytu na lyžiarskom výcviku im ostanú na celý život.

  Do galérie Lyžiarský výcvik - Tatranská Lomnica boli pridané fotografie.

 • Fašiangy - tvorba masiek

  Žiaci odboru grafik digitálnych médií v rámci odborného výcviku navštívili Baníce múzem v Rožňave, kde si pripomenuli zvyky  fašiangov a tvorili tradičné masky.

  "Fašiangy boli podľa zvykov a obyčajov najbujarejšie obdobie z celého roka. Ľudia očakávali, že sa skončí zima a príde jar, obliekali do masiek, ktoré mali okrem zábavy aj ochranný význam a mali ich chrániť pred zlom. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať."

  Zdroj: http://www.banmuz.sk/…/…/fasiangy-v-galerii/nggallery/page/1

  Do galérie Fašiangy - tvorba masiek boli pridané fotografie.

strana: