Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Externé štúdium

  Informácia pre študentov externého štúdiá

  Vyučovanie v externom štúdiú, pre všetky odbory, sa uskutoční 5.10.2015 (pondelok) o 15:00 hod. v učebni A 102 (na 1.poschodí)

 • Prezident na pracovisku Štítnik

  Dňa 25.9.2015 (piatok) pracovisko Štítnik našej školy, poctil návštevou p. Andej Kiska, prezident SR  s delegáciou. 

  Bolo nám veľkou cťou privítať na Strednej odbornej škole technickej na pracovisku Štítnik, pána prezidenta  Slovenskej republiky Andreja Kisku.  Hlava štátu si počas svojej návštevy prezrela stolársku dielňu a ostatné priestory, ktoré sa využívajú na odborný výcvik. Celá návšteva sa niesla vo veľmi priateľskej a pozitívnej atmosfére. Pán prezident sa rozprával so žiakmi, zaujímal sa o to či radi chodia do školy a čo by radi robili v budúcnosti. Taktiež ich mohol vidieť pri práci s drevom a dievčatá pri dekorovaní darčekových predmetov.  Napriek  skromným  podmienkam, ako povedal pán Bútora tu cítiť odhodlanosť, súdržnosť a ochotu pomáhať žiakom zo strany pedagógov. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a práve na tejto škole dostávajú šancu dokončiť si vzdelanie a možnosť zamestnať sa ako pomocní pracovníci v lesnej a poľnohospodárskej výrobe. Je málo škôl, ktorým nie je ľahostajný osud žiakov z minoritného prostredia a sme hrdí na to, že im takto pomáhame.

  Do galérie Prezident na pracovisku Štítnik boli pridané fotografie.

 • Zasadnutie Rady školy

  Pozvánka

  Zasadnutie Rady školy sa uskutoční 23.9.2015 o 15:30 hod. v knižnici školy.

 • Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

  Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

  Dňa 21.9.2015 sa uskutočnila beseda organizovaná Regionálnym úradom verejného zdravotnícva pri príležitosti "Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme". Cieľovou skupinou boli dievčatá - študentky našej školy. Zdravotno - výchovnú aktivitu vykonala odborná pracovníčka oddelenia výchovy k zdraviu Mgr. Lengová.

  Do galérie Beseda - alkohol a ženy boli pridané fotografie.

 • Pribeník 2015

  Mosty bez bariér - Pribeník 2015

  Už siedmy rok organizuje Košický samosprávny kraj festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí. Aj tento rok bol pripravený pre návštevníkov bohatý program, dokonca vystúpenie známej skupiny PETER BIČ PROJEKT. Festival sa konal 17. septembra 2015 v areály Strednej odbornej školy v Pribeníku, na ktorom sa prezentovala aj naša škola.

  Do galérie Pribeník 2015 boli pridané fotografie.

 • Začiatok školského roka 2015/2016

  Začiatok školského roka 2015/2016

  Oznamujeme žiakom, že šk. rok 2015/2016 sa začína slávnostným zahájením 2.septembra o 8:00 hod. v telocvični školy.

 • Komisionálne a opravné skúšky

  Komisionálne a opravné skúšky

  Komisionálne a opravné skúšky sa uskutočnia v poslednom augustovom týždni od 25. augusta 2015 so začiatkom o 8:30 hod.
  Presný rozpis bude žiakom doručený poštou.

   

 • Prajeme príjemné prázdniny a úspešný návrat do nového školského roku.

 • SLOVENSKO-MAĎARSKÉ DNI
  7. 8. 2015

  SLOVENSKO-MAĎARSKÉ DNI MODERNÉHO VZDELÁVANIA 

   

  V dňoch 18.-19. júna 2015 sa v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi v priestoroch kongresovej sály uskutočnilo podujatie, na ktorom sa zúčastnila aj naša škola, SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava (19.6.2015). 

  Počas dvoch dní sa tu prezentovali jednotlivé zúčastnené školy. Ich predstavitelia, učitelia a žiaci, priblížili prítomným jednotlivé odbory školy a aj úspešné práce žiakov školy.

  Prezentácie učiteľov boli zamerané na moderné metódy výučby.

    Akcie sa zúčastnili školy z Maďarska z miest Putnok, Miškovec – 2 školy a zo Slovenska z Krompách, Spišskej Novej Vsi, Hodruše Hámrov a z Rožňavy.

    Za našu školu sa akcie zúčastnila Ing. Malvína Dudášová a zo žiakov Michal Kalina (IV.C) a Dušan Rogos (III.C), ktorí prezentovali úspešné práce z odboru staviteľstvo, kde sa využíva najnovší softvér na projektovanie budov.

    Počas týchto dvoch dní sa uskutočnilo množstvo prednášok a prezentácií aj zo strany subjektov praxe. Žiakov najviac oslovil tréning komunikačných zručností, ktorého sa v piatok zúčastnili.

    Ďakujem obom chlapcom za príkladnú reprezentáciu školy.

   

  Malvína Dudášová    

  Do galérie SLOVENSKO-MAĎARSKÉ DNI boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik

  V dňoch 24. - 26. 6. 2015 sa uskutočnil pre žiakov 2. ročníkov plavecký výcvik.

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • 4. ročník grafickej súťaže

  Technologický vývoj – Evolution of Technology 

  Náš žiak Zdenko Dulaj svojou prácou získal 1. miesto v grafickej súťaži o putovný pohár COV v umeleckej tvorivosti grafických programoch.

  K 1. miestu srdečne blahoželáme aprajeme veľa ďalších úspechov.

  Do galérie Zdenko Dulaj 1. miesto boli pridané fotografie.

 • Kemp č.4 v Terchovej

  KEMP č. 4  v Terchovej 

  V rámci projektu „ Ako žiť zdravšie “ sa v dňoch 17-19.06 2015  32 žiakov našej školy zúčastnilo v Terchovej na sústredení. Aktivity boli zamerané na splav rieky Orava, jazda na kolobežkách, turistická vychádzka „ Jánošíkove diery“, paint-ball.

  Do galérie Kemp č.4 v Terchovej boli pridané fotografie.

 • Skládky

  Do galérie Skládka boli pridané fotografie.

 • VELUX 2015 - vyhodnotenie

  7. ročník súťaže Rodinný dom VELUX 

  Aj v školskom roku 2014/2015 sa naša škola, SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava, zúčastnila súťaže Rodinný dom VELUX, ktorú organizuje firma VELUX pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo.

  18.6.2015 sa v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže v priestoroch reštaurácie Veľký Bača na Hurbanovom námestí. Konkurencia bola veľmi silná, oproti minulému školskému roku sa súťaže zúčastnilo viac žiakov stredných škôl.

  Z našej školy sa do súťaže zapojili dvaja žiaci, Michal Kalina zo IV.C triedy odbor staviteľstvo s prácou rodinný dom DD1Dušan Rogos z III.C triedy s Letným domom Velux. Prínosom tejto súťaže je možnosť konzultácií s architektmi v priebehu súťaže, ale aj počas vyhodnotenia. Žiaci tým získajú nové skúsenosti a v budúcnosti sa budú môcť vyvarovať prípadných chýb, ktorých sa pri riešení daných projektov dopustili.

   

  Malvína Dudášová

  Do galérie VELUX 2015 - vyhodnotenie boli pridané fotografie.

 • ERASMUS+
  25. 6. 2015

  Sen splnený nad očakávania

      Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5 v Rožňave, za plnej podpory  riaditeľky PaedDr. Diany Košťálovej sa rozhodla pokračovať v realizovaní projektu EÚ Erasmus +  - Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

      Prvýkrát sa škole podarilo úspešne zrealizovať mobilitný projekt do Európy za skúsenosťou v roku 2012.  Vtedy žiaci odboru mechanik elektrotechnik absolvovali odbornú stáž zameranú na elektrotechniku v Maďarsku – Budapesti. . Ďalšia stáž prebiehala v Miláne. Bola zameraná hlavne na tvorbu projektovej dokumentácie, pomocou rôznych CAD programov.

      V roku 2013 sa škole podarilo zrealizovať druhý projekt pod názvom Otvorená cesta do Európy, program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci. Šestnásť  žiakov absolvovalo prax v podnikoch v Maďarsku – Budapešti, talianskom Miláne a španielskej Valencii.

      Tretí zrealizovaný projekt sa stal skutočnosťou pred záverom šk. roka 2014/15. Mesiac máj 2015 tak vďaka projektu EÚ – Erasmus +, priniesol do života 16 usilovným žiakom SOŠ technickej a trom sprevádzajúcim pedagógom nespočetné množstvo novôt, neopísateľné zážitky a skúsenosti. Zúčastnili sa ho žiaci štvorročných študijných odborov v oblasti elektrotechniky, staviteľstva a odboru digitálnej grafiky. Pred odchodom im bola poskytnutá odborná jazyková, orientačná, kultúrna a psychologická príprava. O mobilite, spôsobe prepravy, ubytovaní, dĺžke stáže, tiež o možnostiach trávenia víkendov a voľného času po pracovnej dobe sa pohovorilo aj v prítomnosti rodičov účastníkov.

      Prvá skupina mala nasmerované do Spojeného kráľovstva a zakotvili priamo v meste Portsmouth. IBD Partnership, ktorá je organizáciou pre malé a stredné podniky našlo prácu pre všetkých 8 žiakov SOŠ technickej. Pomohlo sa tým pri overovaní teoretických poznatkov a získavaní nových zručností prostredníctvom konkrétnej pracovnej činnosti. Skvalitnila sa odborná príprava ako aj príprava na trh práce. Do Portsmouthu žiakov sprevádzal jeden pedagóg.

       Druhá skupina s počtom žiakov 8, s dvomi sprevádzajúcimi pedagógmi, korí sa striedali v strede turnusu, mali za cieľovú krajinu Maďarsko – Budapešť. Skupina sa ocitla v organizácii Radar Tronic Ltd.,  ktorá je motivovaným a dynamicky sa rozvíjajúcim tímom, vyrábajúcim elektronické zariadenia (CEM, EMS), s vlastnými vypracovanými produktmi (OEM). Ide o skúsenú spoločnosť, ktorá sa prejavuje pri zabezpečovaní kvalitného pracovného programu aj v oblasti hosťovania študentov. Zrelí odborníci s bohatou skúsenosťou v oblasti monitorovania, hodnotenia a tútorstva kladne vplývali na odborný rast študentov.

      Voľné chvíle účastníci venovali rozptylu. Spoločne organizovali exkurzie, navštevovali katedrály, historické budovy, kultúrne pamiatky, galérie a múzeá. Oboznámili sa s históriou krajiny a súčasnosťou, spoznali kultúru a mentalitu toho - ktorého národa, nadviazali nové kontakty a priateľstvá.

      Dnes sprevádzajúci pedagógovia a všetci účastníci stáže neúnavne chŕlia chválospevy navôkol o obrovských výhodách byť súčasťou EÚ, o vymoženostiach financovania služieb z projektov, vďaka ktorým i tento krát mohli zažiť nevšedné, poučné a krásne momenty. Nezabúdajú ani na milý a prívetivý personál vo firmách a organizáciách.

      Fotozábery z jednotlivých pracovísk, kultúrnych a historických pamiatok, na vlastnoručne vyhotovenom a zaujímavom panely (tvar kufrov) vo vestibule školy tlmočia okoloidúcim momenty z trojtýždňovej stáže účastníkov v zahraničí.

      Realizáciou mobilitných projektov, okrem toho, že zúčastnení žiaci získali praktické vedomosti a zručnosti na rôznych úsekoch spoznávali nielen nové, moderné technológie, pracovné postupy, ale získali aj pohľad na riešenie problémov a adaptovali sa na cudzojazyčné pracovné prostredie. Všetci účastníci obdržali certifikáty, Europass – Mobility, dokument potvrdzujúci získané odborné, jazykové, sociálne kompetencie a zručnosti. Dokument, ktorý nahrádza odbornú prax, ovplyvní klasifikáciu žiaka z odborných predmetov a cudzích jazykov.

       Sprevádzajúci pedagógovia sa o svojich žiakoch vyjadrujú pochvalne. Pekne reprezentovali našu vlasť, gemerský región, školu, ktorú navštevujú v srdci Rožňavy. Úspešne zvládli všetky situácie, dokázali pracovať a komunikovať v tíme, kde boli zaradení. Všetci majú dobrý pocit, s chválou sa vyjadrujú o priebehu a zážitkoch zo stáže. Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v rámci mobilitných projektov podporovaných z fondov EÚ si všetci nesmierne cenia a rozhodli sa výsledky projektu medializovať na rôznych úrovniach. 

    Mgr. Richard Kron

  Do galérie ERASMUS+ boli pridané fotografie.

 • Záverečné skúšky 2014/2015

  Záverečné skúšky pre učebný odbor autoopravár

  Záverečné skúšky pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár - mechanik a 2487 H 02 autoopravár - elektrikár sa uskutočnia:

  • písomná časť:  23. 06. 2015 o 8:00 hod
  • praktická časť: 24. 06. 2015 o 8:00 hod
  • ústna časť:      25. 06. 2015 o 8:00 hod
 • Viedeň 2015

  „Stavbári“ vo Viedni 

  V rámci projektu „Neučíme sa pre školu, ale pre život“ (Seneca) sme dva dni – 4. a 5. júna - strávili vo Viedni.  Nie však ako bežní turisti. Okrem kamery a fotoaparátov sme si niesli so sebou aj skicáre a kresliace pomôcky, aby sme odborným okom a vlastnou rukou zachytili a nakreslili, čo sa nám páčilo. Túlali sme sa ulicami aj uličkami historického jadra Viedne a spoznávali architektonické pamiatky z rôznych časových období a v rôznych umeleckých štýloch. Keďže dva dni sú na prehliadku prekrásnej a na kultúrne pamiatky bohatej Viedne naozaj málo, sústredili sme sa na dominanty – od gotického Dómu Sv. Štefana, cez veľkolepý Hofburg, Výstavný pavilón Viedenskej secesie, až po kontroverzný a originálny Hundertwasserhaus. Na ďalší deň sme sa poprechádzali v letnom sídle Habsburgovcov – v zámku Schönbrunn a v jeho nádhernom parku.

  Zažili sme dva pekné, veselé a obohacujúce dni, z ktorých sme si priniesli množstvo zážitkov, informácií, fotografií a skicár plný vlastných kresieb.

  Marta Túrosová

  Do galérie Viedeň 2015 boli pridané fotografie.

 • Volkswagen Bratislava

                                               Exkurzia   Volkswagen Bratislava

  3. júna 2015 sme navštívili automobilový závod Volkswagen v Bratislave.

  Patrí medzi najväčšie spoločnosti na Slovensku a pôsobí u nás od roku 1991. Pracuje tu približne 9 400 zamestnancov. Tento závod je jediným automobilovým závodom na svete v ktorom sa vyrába až päť značiek. Vyrábajú sa tu totiž automobily a komponenty pre:  Volkswagen Touareg, Volkswagen up!, Audi Q7, Škoda Citigo, Seat Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Autá a rôzne súčiastky sa vyvážajú do 148 krajín. Najväčšími exportnými trhmi sú Krajiny Európskej únie, USA, Rusko a Čína.

  Spred školy sme sa autobusom pohli o 06:00 s pani učiteľkami Ing. Katarínou Mosnou,  Ing. Elenou Kalinovou a Mgr. Júliou Bencovou. Do parkoviska závodu sme dorazili okolo obeda, kde nás už čakali traja zamestnanci ktorí nás privítali a najprv nám v budove Auto Fórum premietli krátke video o závode. Potom nás rozdelili do troch skupín a naša skupina sa vydala najprv do agregátnej haly, kde sa montovali prevodovky a časti podvozku. V tejto hale sme videli elektrické, automaticky riadené dopravné vozíky ktoré sa pohybovali po magnetických pásoch umiestnených na zemi. Mali za úlohu roznášať pracovníkom materiál. Boli vybavené snímačmi vďaka ktorým, ak sa pred nimi ocitla nejaká prekážka, zastali. V prípade, že by vozík stál príliš dlho, okamžite príde zamestnanec na bicykli (tak je to rýchlejšie nakoľko tie haly sú veľké) a poruchu odstráni čo najskôr. V ďalšej hale sa montovali karosérie, lisované plechové časti zvárali robotické ramená bodovým a oblúkovým zváraním a pri montáži strechy auta používali aj laserové spájkovanie. Táto firma kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia, preto napríklad pri brúsení karosérií odsávajú kovové piliny a separujú pomocou centrifugálneho separátora, z ktorého už potom vychádza vzduch bez kovových čiastočiek. Prečisťuje sa tu aj použitá voda ktorá sa následne vypúšťa do jazierka v areáli závodu v ktorom sú na kvalitu vody veľmi citlivé exotické kapry. Čiže ak by voda bola znečistená, tieto ryby by uhynuli. Z tohto jazierka sa voda ďalej púšťa do neďalekého potoka. Predtým použité medené elektródy z bodových zváračiek vyhadzovali, no jeden zo zamestnancov navrhol aby sa elektródy obrúsili a tak sa dajú použiť ešte raz. Za skvelý nápad ho samozrejme firma finančne odmenila (presnú sumu povedať nechceli, spomenuli iba že mala päť núl a to k tomu v eurách). Odpad je taktiež separovaný, chemikálie ako napr. lepidlo neskladujú len tak v plechových sudoch ale v plastových vreciach a tie sú uložené do sudov, tým pádom netreba sudy vymývať či vyhadzovať, stačí vyhodiť vrecia.

  Od závodu sme sa pohli okolo 14:30. Čakala nás dlhá a únavná cesta späť domov no aj napriek dlhej ceste tam, aj späť som bol rád že som mal možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie.

    Peter Balázs                        III.A.

 • PČOZ MS - IV.A

  Praktická časť odbornej zložky MS

  PČOZ MS pre IV.A v študijnom odbore mechanik elektrotechnik - autoelektronika a mechanik elektrotechnik - informačné technológie sa uskutočnila v dňoch 18. - 19. 5. 2015.

  Do galérie PČOZ MS - IV.A boli pridané fotografie.

 • 2. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

  Druhé kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2015/2016

  Riaditeľka  Strednej odbornej školy technickej v Rožňave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa uskutoční dňa 16.5.2015 so začiatkom o 08.00 hod. v priestoroch SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava.

  Prihlásenie do 2. kola

  Žiak si vyžiada vystavenie prihlášky do 2. kola PS na základnej škole, ktorú navštevuje.

  Žiak doručí prihlášku na strednú školu do 10.06.2015, na základe čoho bude pozvaný na prijímacie konanie.

  Podrobný popis v dokumente:  Druhe_kolo_prijimacich_skusok_-_oznam.docx

strana: