Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Lyžiarský výcvik - Tatranská Lomnica

  Prvá etapa lyžiarského výcviku sa uskutočnila v dňoch 25.1. - 29.1.2016 v Tatranskej Lomnici. Okrem osojovania základov techniky lyžovania sa žiaci venovali aj ďalším športovým aktivitám a turistike v krásnom prostredí Vysokých Tatier.  Pekné spomienky a príhody počas pobytu na lyžiarskom výcviku im ostanú na celý život.

  Do galérie Lyžiarský výcvik - Tatranská Lomnica boli pridané fotografie.

 • Fašiangy - tvorba masiek

  Žiaci odboru grafik digitálnych médií v rámci odborného výcviku navštívili Baníce múzem v Rožňave, kde si pripomenuli zvyky  fašiangov a tvorili tradičné masky.

  "Fašiangy boli podľa zvykov a obyčajov najbujarejšie obdobie z celého roka. Ľudia očakávali, že sa skončí zima a príde jar, obliekali do masiek, ktoré mali okrem zábavy aj ochranný význam a mali ich chrániť pred zlom. Čím bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu moc a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať."

  Zdroj: http://www.banmuz.sk/…/…/fasiangy-v-galerii/nggallery/page/1

  Do galérie Fašiangy - tvorba masiek boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Naša škola pripravila "Deň otvorených dverí" pre žiakov Základných škol z Rožňavy a blízkeho okolia ako aj pre širokú verejnosť dňa 9.2.2016. Za účasť všetkým návštevníkom ďakujeme. 

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Naša škola organizuje "Deň otvorených dverí" dňa 9.2.2016 od 8:00 - 15:00 hod. pre žiakov končiacích ročníkov Základných škôl a ostatných záujemcov. Srdečne Vás pozývame!

 • Sebastiánko

  Všetko pre zdravie dieťaťa.......

  Žiacka školská rada pri našej škole a kolegovia už viackrát zorganizovali zbierku vrchnákov z PET fliaš pre úžasného chlapčeka z Revúcej Sebastiánka Liptáka.
  Rodičia prostredníctvom letákov oslovili širokú verejnosť, aby sa zbierka podarila a tak Sebastiánko mohol absolvovať druhú operáciu svojich chorých nožičiek.  Vrchnáky ktoré sa zbierajú, odovzdajú rodičia nemenovanej bratislavskej firme, ktorá z nich vyrobí detské preliezky a šmýkačky.
  Sebastiánko je životaschopné dieťa, veľký bojovník a napriek chorobe ktorá ho postihla je plný optimizmu a detskej nevinnosti. Urobil už veľký pokrok pre zlepšenie zdravotného stavu  vďaka svojim obetavým rodičom. Zbierka finišuje, no ešte je potrebné vyzbierať zopár kilogramov a operácia sa môže zrealizovať.
  Sme hrdí na to, že sme súčasťou tejto ušľachtilej myšlienky a veríme, že malý Sebastianko raz bude sám  chodiť  - aj vďaka nám.

   Sebastiankovi aj rodičom držíme palce.

   Mgr. Daniela Bezeková

  Do galérie Sebastiánko boli pridané fotografie.

 • Oznam pre rodičov

  Výchovné opatrenia za 1. polrok nebudú zasielané poštou, ale ich dostanú žiaci pri prevzatí Výpisu známok za 1.polrok, ktoré odovzadajú zákonným zástupcom.

 • Výzva - Červený kríž a HTO NsP Sv. Barbory

  Slovenský Červený kríž a HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada všetkých ľudí s krvnou skupinou O+, O-, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov.
  Odberné dni: utorok a štvrtok od 7:00 hod na oddelení HTO NsP Sv. Barbory v Rožňave

  Do galérie Červený kríž boli pridané fotografie.

 • Olampiáda v ANJ - obvodné kolo

  Dňa 14.januára 2016 sa uskutočnilo Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave. Našu školu úspešne reprezentoval žiak 1.C triedy Dávid Koľ, ktorý v kategórii 2D obsadil 1. miesto a zabezpečil si tak postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať začiatkom februára v Košiciach. Víťazovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov  v ďalšom kole.

  Do galérie Olampiáda ANJ - obvodné kolo boli pridané fotografie.

 • Olympiada v NEJ - okresné kolo

  Dňa 12.1.2016 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku na Gymnáziu P.J.Šafárika v Rožňave, na ktorom  úspešne reprezentoval našu školu - SOŠ technickú v Rožňave žiak Dávid Kerekes (II.B). Umiestnil sa na víťaznom 1.mieste v kategórii 2 D a postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať 11.2.2016 v Košiciach. Blahoželáme a držíme mu palce :-)

  Do galérie Olympiada v NEJ - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno dňa 8.1.2016 z prevádzkových dôvodov.

 • ZENIT v strojárstve - krajské kolo

  ZENIT v strojárstve

  Dňa 2.12.2015 sa uskutočnilo na SOŠ ,Učňovská 5, Košice - Šaca krajské kolo ZENIT v strojársve, do ktorého postúpili zo školského kola žiaci Daniel Kubasko z II.B triedy, ktorý sa umiestnil v silnej konkurencii na peknom 3. mieste a Ján Bendík II.B - 4. miesto. 
  Srdečne blahoželáme.

  Do galérie ZENIT v strojárstve - krajské kolo boli pridané fotografie.

 • ZENIT v elektronike - krajské kolo

  ZENIT v elektronike

  Dňa 3.12.2015 sa uskutočnilo na SPŠ elektrotechnická,Komenského 44, Košice - krajské kolo ZENIT v elektronike, do ktorého zo školského kola postúpili žiaci Jaroskav Kočiš III.A a Filip Maťašovský II.A. Bohužiaľ súťažiaci žiaci nezískali postupové miesto do celoslovenskej súťaže. 


  Do galérie ZENIT v elektronike - krajské kolo boli pridané fotografie.

 • Futsal - obvodné kolo

  Dňa 4.12.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo stredných škôl chlapcov vo futsale.

  Družstvo našej školy obsadilo krásne I. miesto a za najlepšieho hráča turnaja bol vyhodnotený náš žiak Robert Ferdinand žiak IV.C triedy.

  Chlapci blahoželáme !!!

  Do galérie Futsal - obvodné kolo boli pridané fotografie.

 • Bedminton

  Obvodné kolo sa v bedmintone  uskutočnilo v  našej telocvični dňa 26.11.2015.
  Družstvo chlapcov získalo  2.miesto v zložení Tomáš Beňo (IV.C ), Peter Boroš (IV.D).
  Družstvo dievčat získalo 3. miesto  Bibiana Macková (II.B), Viktória Volgyiová (II.C).

  Do galérie Bedminton boli pridané fotografie.

 • Stolný tenis - obvodné kolo

  Dňa 19.11.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo stredných škôl v stolnom tenise.

  Družstvo dievčat našej školy obsadilo krásne I. miesto Bibiana Macková II.B, Ingrid Šmelková Eva Viergová žiačky III.C triedy.

  Družstvo chlapcov obsadilo II. miesto András Herczeg, Adrian Krak, žiaci III.C triedy, Lukáš Kerekeš žiak I.B triedy).

  Blahoželáme!

  Do galérie Stolný tenis - obvodné kolo boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

   

  Oznamujem Vám, že dňa 09.12.2015 (streda) udeľujem riaditeľské voľno pre všetkých  žiakov SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava mimo pracoviska Štítnik. 

  Vyučovanie bude pokračovať 10.12.2015 (štvrtok).

   

  Všetci ž​iaci budú z obeda odhlásení.

 • Mikuláš vo škôlke

  Mikuláš

  Žiacka školská rada odovzdala formou mikuláškych darčekov vyzbierané hračky deťom v družobnej Materskej škôlke na Štítnickej. Odmenou boli radosť a rozosmiaté tváričky škôlkárov.

  Do galérie Mikuláš vo škôlke boli pridané fotografie.

 • Stužková slávnosť IV.A

  Stužková slávnosť IV.A

  Slávnostné odovzdávanie stužiek žiakom IV.A triedy v študijnom odbore - mechanik elektrotechnik z 27.11.2015 hotel Kras.

   

  Do galérie Stužková slávnosť IV.A boli pridané fotografie.

 • 1. Študentská burza

  Dňa 27.11.2015 sa v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti vo vzdelávaní žiakov stredných, základných a materských škôl a rozvojového projektu  -  Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015 uskutočnila na SOŠ technickej Hviezdoslavova 5 v Rožňave 1.študentská burza, na ktorú boli pozvaní aj žiaci z družobných základných škôl / ZŠ Zlatá, ZŠ Ulica pionierov/ a Materskej škôlky na Štítnickej ulici.

  Všetci prítomní  žiaci si užívali atmosféru burzy, niektorí si aj dobre nakúpili. Nepredané hračky žiaci SOŠT venovali do Mikulášskeho vreca pre MŠ - Štítnicka a zvyšok venujú charite.

  Do galérie 1. Študentská burza boli pridané fotografie.

 • Testovanie - Kariérne poradenstvo

  Do galérie Testovanie - Kariérne poradenstvo boli pridané fotografie.

strana: