Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Riaditeľské voľno

  V dňoch 20.5.2015 (streda) a 21.05.2015 (štvrtok)  z organizačných dôvodov – maturitné skúšky, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľujem riaditeľské voľno pre všetkých žiakov Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava okrem maturantov a pracoviska Štítnik. 
  Vyučovanie bude pokračovať 22.5.2015 (piatok).

  Žiaci budú 20. - 21.5.2015 z obeda vyhlásení. 

 • Maturitná skúška 2014/2015

  Maturitná skúška 2014/2015

  MS ústnej formy internej časti sa začína 20. 5. 2015 slávnostným zahájením o 7:30  vo vestibule školy. 
  Všetci maturanti nech sa dostavia v stanovený termín na slávnostné zahájenie MS.

 • PČOZ MS - IV.C

  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

  V dňoch 21. - 22. 5. 2015 sa uskutočnila praktická časť MS v odbore: 3650 6 staviteľstvo, 3917 0 06 technické a informatické služby v staviteľstve a 3650 6 05 staviteľstvo - požiarna ochrana.

  Do galérie PČOZ MS - IV.C boli pridané fotografie.

 • Projekt - "Ako žiť zdravšie" - Vysoké Tatry

  Kemp č.3 vo Vysokých Tatrách 

  V dňoch 5. - 7. 5. 2015 sa zúčastnilo 30 žiakov našej školy v rámci projektu „Ako žiť zdravšie“ na  sústredení vo Vysokých Tatrách. Pohybové aktivity boli zamerané na lezenie, cykloturistiku a vysokohorskú turistiku.

  Do galérie Projekt - "Ako žiť zdravšie" - Vysoké Tatry boli pridané fotografie.

 • Projekt "Ako žiť zdravšie" - Vysoké Tatry

  Kemp č.1 a č.2 vo Vysokých Tatrách 

  V dňoch 23. - 28. 3. 2015 sa žiaci z odboru staviteľstvo so zameraním požiarna ochrana zúčastnili v rámci projektu „Ako žiť zdravšie“ na sústredení vo Vysokých Tatrách. Aktivity boli zamerané na bežecké lyžovanie a zimnú turistiku. 

  Do galérie "Ako žiť zdravšie" - projekt boli pridané fotografie.

 • Prijímacie konanie 2015/2016 - výsledky 2. termín

  Výsledky prijímacieho konania zo dňa 14.5.2015:
   
  https://sostrv.edupage.org/text7/?

  Všetci uchádzači 2. termínu prijímacieho konania splnili prijímacie kritéria.
  Zápis uchádzačov je možné uskutočniť od zajtra 15.5.2015 (piatok) na sekretariáte školy.

   

 • Prijímacie konanie 2015/2016 - 2. termín

  Vo štvrtok 14.5.2015 sa uskutoční 2. termín prijímacieho konania pre školský rok 2015/2016 od 8:00 hod. v priestoroch školy podľa rozpisu.  
  Časový harmonogram:
               8:00 - 8:30   registrácia účastníkov
               8:30 - 9:30   matematika
               9:30 - 9:50   prestávka
               9:50 - 10:50 slovenský jazyk a literatúra

   
 • Budapešť - 2. a 3. týždeň pobytu

  Naši žiaci nám poslali ďalší pozdrav zo zahraničnej stáže 2. a 3. týždňa pobytu v Budapešti v rámci projektu ERASMUS+, podeľme sa s ich zážitkami. Ich pobyt sa končí  15.5.2015.
  Prajeme ešte veľa pekných zážitkov.

  Do galérie Budapešť - 2. a 3. týždeň pobytu boli pridané fotografie.

 • Prijímacie konanie 2015/2016 - Výsledky

  Výsledky prijímacieho konania zo dňa 11.5.2015 

  nájdete v záložke naľavo Prijímacie konanie 2015/16 alebo pomocou odkazu: https://sostrv.edupage.org/text7/?

   

 • Portsmouth - ERASMUS+

  Naši žiaci 2.5.2015 odcestovali v rámci projektu ERASMUS+ na zahraničnú odbornú prípravu do Anglicka, prístavného mestečka Portsmouth. Ich zážitky z cesty a prípravy na odbornú prax z týždňového pobytu.
  Prajeme všetkým veľa ďalších príjemných zážitkov počas ich trojtýždňového pobytu.   

  Do galérie Portsmouth boli pridané fotografie.

 • Prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016

  V pondelok 11.5.2015 sa uskutoční 1. termín prijímacieho konania pre školský rok 2015/2016 od 8:00 hod. v priestoroch školy podľa rozpisu.  

  Časový harmonogram:
               8:00 - 8:30   prezentácia účastníkov
               8:30 - 9:30   matematika
               9:30 - 9:50   prestávka
               9:50 - 10:50 slovenský jazyk a literatúra

   

 • Rozlúčka maturantov IV.A, IV.C

  V stredu 6. 5. 2015 sa naši maturanti rozlúčili s vedením školy, pedagogickým zborom a so všetkými žiakmi školy.
  Študentom želáme, aby na maturitných skúškach zúročili všetky získané vedomosti a mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok.

   Do galérie Rozlúčka maturantov IV.A, IV.C boli pridané fotografie.

 • SOČ - celoštátne kolo

  Celoštátne kolo SOČ

  V dňoch 22.4.2015 až 24.4.2015 sa na Hotelovej akadémii Ľ.Wintera v Piešťanoch uskutočnil 37. ročník celoštátnej prehliadky SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti). Z našej školy sa tejto prehliadky najúspešnejších prác zúčastnili traja žiaci, ktorí súťažili v dvoch odboroch.

  Michal Kalina, žiak IV.C triedy súťažil v odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia s prácou Bytový dom a žiaci III.A triedy, Daniel MelegaFilip Tomi v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie s prácou Simulácia činnosti CAN zbernice.

  Na súťaži naši žiaci vzorne reprezentovali nielen našu školu, ale aj košický kraj, ktorý sa umiestnil v konečnom hodnotení na prvom mieste.

   Malvína Dudášová
    metodička SOČ

  Do galérie SOČ - celoštátne kolo boli pridané fotografie.

 • Budapešť - ERASMUS+

  Budapešť

  Pobyt našich študentov v Budapešti v rámci odbornej prípravy ERASMUS+.

  Do galérie Budapešť - ERASMUS+ boli pridané fotografie.

 • Zahraničné stáže pre našich žiakov

  Zahraničné stáže pre našich žiakov

  Študenti SOŠ technickej na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave od 27.4.2015 nastúpili na 3 týždňovú stáž  v Budapešti v rámci odbornej prípravy programu Erasmus+. Program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

  O týždeň neskôr ďalší študenti absolvujú taktiež 3 týždňovú stáž v Anglicku. Žiaci z odborov mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení, grafik digitálnych médií, staviteľstvo

  Pracovné stáže v zahraničí zvyšujú zamestnateľnosť, môžu uľahčiť prechod zo vzdelávania a odbornej prípravy do zamestnania a zároveň posilňujú európsku spoluprácu v odbornom vzdelávaní a príprave. Žiaci odborného vzdelávania a prípravy absolvujú stáž odborného vzdelávania a prípravy v zahraničí v hostiteľských organizáciách.

  Do galérie Zahraničné stáže boli pridané fotografie.

 • Nadácia Volkswagen Slovakia

  Prezentácia projektov

  Naši žiaci z III.A v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním - automatizačná technika a autoelektronika: Patrik Ďurán, Miroslav Erdélyi, Daniel Melega, Filip Tomi sa prihlásili do projektu podporovaného Nadáciou Volkswagen Slovakia. Prezentácia podporovaných projektov sa uskutočnila 15. 4. 2015 v závode Volkswagen Slovakia v Auto Forume, kde v silnej konkurencii naši žiaci prezentovali svoje technické projekty.
  Informácie o projekte nájdete na stránke: 
  http://www.nadacia-volkswagen.sk/2015/04/23/studenti-predstavili-svoje-najlepsie-technicke-projekty/

  Do galérie Nadácia Voskwagen boli pridané fotografie.

 • Fotenie

  OZNÁMENIE

  V dňoch 28.04.2015 (utorok)05.05.2015 (utorok) v čase od 08.00 hod do 10.00 hod. bude prebiehať fotografovanie žiackych kolektívov, pedagogického kolektívu profesionálnym fotografom.

  skupinová triedna fotka –  1,- euro
  kamarátska, individuálna – 0,50 eur

 • SYGA 2014

  V dňoch 16.-17.4. sa žiaci našej školy Patrik Ďurán a Miroslav Erdélyi zúčastnili finále súťaže Siemens Young Generation Award 2015. Na súťaži prezentovalo svoje projekty z oblasti automatizačnej techniky 11 vybraných škôl z celého Slovenska. Naši žiaci sa súťaže zúčastnili so svojím projektom RoLoS, ktorý predstavuje dva samostatne riadené vozíky pohybujúce sa po vyznačenej dráhe. Vozíky disponujú detekciou kolízie a komunikáciou prostredníctvom wifi siete. Projekt bol financovaný prostriedkami poskytnutými Nadáciou Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu "Stredné školy a technika" a realizovaný žiakmi študijného odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na automatizačnú techniku. Výrobok bude ďalej slúžiť ako hodnotná učebná pomôcka v tomto odbore, hlavne pri vyučovaní programovania automatizačných zariadení. Projekt našich žiakov bol ocenený cenou časopisu Quark, čím sa zaradil medzi 5 ocenených projektov.

  Do galérie SYGA 2014 boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Naša žiačka II.C triedy Alžbeta Dovcová získala 3. miesto v prednese prózy na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Rožňave. K umiestneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Maturitná skúška

  Praktická časť odbornej zložky MS 

  Pre žiakov odboru 3650 6 staviteľstvo a 3917 6 06 technické a informatické služby v stavebníctve sa PČOZ MS uskutoční   21. 4. 2015 o 7:00 hod a 3650 6 05 staviteľstvo - požiarna ochrana     22. 4. 2015 o 7:00 hod.

strana: