Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Fotenie

  OZNÁMENIE

  V dňoch 28.04.2015 (utorok)05.05.2015 (utorok) v čase od 08.00 hod do 10.00 hod. bude prebiehať fotografovanie žiackych kolektívov, pedagogického kolektívu profesionálnym fotografom.

  skupinová triedna fotka –  1,- euro
  kamarátska, individuálna – 0,50 eur

 • SYGA 2014

  V dňoch 16.-17.4. sa žiaci našej školy Patrik Ďurán a Miroslav Erdélyi zúčastnili finále súťaže Siemens Young Generation Award 2015. Na súťaži prezentovalo svoje projekty z oblasti automatizačnej techniky 11 vybraných škôl z celého Slovenska. Naši žiaci sa súťaže zúčastnili so svojím projektom RoLoS, ktorý predstavuje dva samostatne riadené vozíky pohybujúce sa po vyznačenej dráhe. Vozíky disponujú detekciou kolízie a komunikáciou prostredníctvom wifi siete. Projekt bol financovaný prostriedkami poskytnutými Nadáciou Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu "Stredné školy a technika" a realizovaný žiakmi študijného odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na automatizačnú techniku. Výrobok bude ďalej slúžiť ako hodnotná učebná pomôcka v tomto odbore, hlavne pri vyučovaní programovania automatizačných zariadení. Projekt našich žiakov bol ocenený cenou časopisu Quark, čím sa zaradil medzi 5 ocenených projektov.

  Do galérie SYGA 2014 boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Naša žiačka II.C triedy Alžbeta Dovcová získala 3. miesto v prednese prózy na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Rožňave. K umiestneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Maturitná skúška

  Praktická časť odbornej zložky MS 

  Pre žiakov odboru 3650 6 staviteľstvo a 3917 6 06 technické a informatické služby v stavebníctve sa PČOZ MS uskutoční   21. 4. 2015 o 7:00 hod a 3650 6 05 staviteľstvo - požiarna ochrana     22. 4. 2015 o 7:00 hod.

 • Dve 1. miesta na krajskom kole SOČ

  KK SOČ 2015

  37. ročník stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnil 1. apríla 2015 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Žiaci našej školy súťažili v troch odboroch s nasledovnými výsledkami:

  V odbore č. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, obsadil Michal Kalina (IV.C) s prácou Bytový dom 1. miesto. 

  Dvojica žiakov, Daniel MelegaFilip Tomi (obaja z III.A), získali v odbore č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie taktiež 1. miesto. Súťažili s prácou Simulácia činnosti CAN zbernice.

  V odbore č. 12 – Elektrotechnika a hardware sme mali zastúpené dve práce, avšak v silnej konkurencii sa na oceňované miesta neprebojovali.

  Ján Málik (IV.A) súťažil s prácou Domáci zabezpečovací systémDominik Malatinský (IV.A) s prácou Automatizovaný skleník.

  Nemalú zásluhu na úspešnej reprezentácii našej školy majú aj školitelia a konzultanti našich žiakov, za čo im patrí vďaka.

  Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme a držíme palce počas obhajob prác na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera už koncom apríla.

  Malvína Dudášová

  metodička SOČ

   

  Do galérie Krajské kolo SOČ boli pridané fotografie.

 • Floorbalový turnaj

  Žiacka školská rada 1. apríla uspriadala medzitriedny turnaj vo floorbale. 

  Do galérie Floorbalový turnaj boli pridané fotografie.

 • Sebastián

  Aj zdanlivo nepotrebné maličkosti môžu pomôcť

  Žiaci našej školy sa rozhodli pomôcť malému chlapčekovi Sebastiánovi Liptákovi z Revúcej. Je to šikovné dieťa s usmievavými očami, ktoré žiaľ potrebuje absolvovať operácie a rehabilitácie, aby mohlo viesť plnohodnotný život. Keďže náš sociálny systém nezvládne všetky problémy, musíme aj my prispieť aspoň takouto malou troškou a nezahodiť vrchnák z PET fľaše do koša, ale vytvoriť z neho hodnotnú vec.

  Do galérie Sebastián boli pridané fotografie.

 • Dobrý učiteľ je pre žiaka inšpiráciou

  Ďakovný list od predsedu KSK prevzal Mgr. Vladimír Tománek.
  Spolu šesť riaditeľov a riaditeliek a 27 pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prevzalo vo štvrtok 26. marca 2015 ocenenia z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu a predsedu Školskej komisie Zastupiteľstva KSK Viliama Záhorčáka. Na oslavách Dňa učiteľov sa stretli v Košiciach.  

  Do galérie Ocenený pedagóg boli pridané fotografie.

 • Naši grafici v TA3

  Vo štvrtok 26. marca, v skorých ranných hodinách, sme sa spolu so žiakmi z odboru staviteľstvo, vybrali na dlhú cestu do nášho krásneho hlavného mesta. Cieľom bola Bratislava a konkrétne pre nás, priestory televízie TA3. Tu sa nás ujali Barbara Túrosová a Lukáš Grešš.

  Mali sme možnosť vidieť štúdio, vyskúšať si moderátorskú stoličku, dozvedieť sa viac o spôsobe vytvárania spravodajstva a nahliadnuť ponad plece pri tvorbe dokumentu pomocou profesionálnych programov.

  Chceme sa všetkým poďakovať za príjemné a naozaj profesionálne prevedenie zákulisím televízie.

  Do galérie Naši grafici v TA3 boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Oznam pre rodičov

  V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa § 3 ods.10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že na deň 25.3.2015 /streda/ poskytujem voľno žiakom našej školy. 

  PaedDr. Diana Košťálová
     riaditeľka školy

  Žiaci sú z obeda automaticky odhlásení.

 • Prednáškový deň

          Dni 17. a 18. marec 2015 boli pre štvrtákov našej školy veľmi náročné , všetci naši budúci maturanti preukazovali svoje vedomosti a schopnosti v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov.

  My, žiaci nižších ročníkov,  sme to prežívali  s nimi a na znak svojej solidarity sme absolvovali sériu besied, ktoré boli veľmi zaujímavé a poučné.

  Všetkým prednášajúcim ďakujeme!

  Finančná gramotnosť:      Marian Tobisz CBF – Reality        

       

  Diecézna charita:     Mgr. Helena Katonová  

  Červený kríž:           Martin Letanovská a externé spolupracovníčky

   

  CPPPaP Rožňava:   Mgr. Katarína Kohutiarová

   

  17.3.2015

  Prednáška

  1 hod.

  2 hod.

  3 hod.

  4 hod.

  Finančná gramotnosť

  II.C

  III:D

  II.A

  II.B

  CPPPaP

  III.E

  II.C

  III.C

  I.D

  Diecézna charita

  II.B

  III.A

  III.D

  III.E

  Červený kríž

  II.B

  I.D

  I.C

  -

   

  18.3.2015

  Prednáška

  1 hod.

  2 hod.

  3 hod.

  4 hod.

  Finančná gramotnosť

  III.A

  III.E

  III.C

  -

  Červený kríž

  II.C

  II.A

  II.B

  -

   

 • Školské kolo SOČ

  Školské kolo SOČ

  Začal sa už 37. ročník stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Na našej škole prebehlo školské kolo tejto súťaže dňa 9.3.2015. Súťažilo sa v 3 odboroch s nasledovnými výsledkami:

   

  Odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

  1.    miesto   Michal Kalina    IV.C      Bytový dom

   

  Odbor 12 – Elektrotechnika a hardware

  1.    miesto    Dominik Malatinský   IV.A      Automatizovaný skleník

  2.    miesto    Ján Málik           IV.A      Domáci zabezpečovací systém

   

  Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1.             miesto   Daniel Melega III.A      Simulácia činnosti CAN zbernice

  Filip Tomi          III.A

   

  Víťazom blahoželáme a držíme im palce pri prezentácii svojich prác na krajskom kole v Košiciach, nakoľko sa obvodné kolo v týchto odboroch neuskutoční. 

  Ing. Malvína Dudášová

                                                    metodička SOČ

 • VELUX 2015

  Rodinný dom VELUX

  V rámci prípravnej fázy súťaže pripravila spoločnosť VELUX Slovensko pre žiakov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo, ktorí sa v školskom roku 2014/2015 zaregistrovali do súťaže, exkurziu do výrobného závodu VELUX v Partizánskom.

  Z našej školy sa tejto akcie zúčastnilo 5 žiakov. Michal Kalina zo IV. C, Juraj Demko z III. D, Dušan Rogos z III. C, Ingrid Šmelková z II. C a Edita Barlášová z I. C triedy. V úvode sa dozvedeli o spoločnosti VELUX, jej histórii, a existencii závodov v súčasnosti.

  Najzaujímavejšou časťou dňa bola samotná prehliadka výrobného závodu v Partizánskom, kde prítomní žiaci videli celý proces výroby „bielych okien“. 

  V záverečnej fáze exkurzie si prítomní vypočuli prezentáciu o jednotlivých výrobkoch spoločnosti VELUX, o oknách novej generácie a o pravidlách 7. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX.

  Ďakujeme organizátorom tohto podujatia za príjemne prežitý deň.

  Ing. Malvína Dudášová

  Do galérie VELUX 2015 boli pridané fotografie.

 • Mikuláš v marci

  Mikuláš v marci !

  V stredu  4. marca 2015 žiaci našej školy navštívili deti v Materskej škole na Štítnickej ulici a odovzdali im hračky, ktoré boli vyzbierané v rámci aktivity

  „Daruj nový život svojej hračke“,

  ktorú realizovala  Žiacka školská rada pri SOŠ technickej Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

  Nadväzujeme na dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi odborom školstva, kultúry, mládeže, športu a SPOZ v Rožňave a  MŠ Štítnická a SOŠ technická Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

  Tešíme sa na ďalšie spoločné  stretnutia!

  Do galérie Mikuláš v marci boli pridané fotografie.

 • Pozvánka na zasadnutie Rady školy

  Zasadnutie rady školy sa uskutoční 4. 3. 2015 o 15:30 hod v školskej knižnici.

 • Zvyšovanie právneho vedomia

  Škola pokračuje v tradícií besied za účelom zvyšovania právnej vedomosti a trestno - právnej zodpovednosti. V dňoch  10. 2. a 17. 2. 2015 sa uskutočnila beseda pre žiakov prvých ročníkov - "Zvyšovanie právneho vedomia" s príslušníkom mestskej polície v Rožňave, Arpádom Kelemenom.

   

  Do galérie Zvyšovanie právného vedomia boli pridané fotografie.

 • Valentínska kvapka krvi

  Chceli by sme sa Vám poďakovať, dňa 19.02.2015  sa študenti Vašej školy pod vedením Mgr. Daniely Bezekovej zapojili do kampane SČK „Valentínska kvapka krvi“. Študenti sa do kampane zapojili formou darovania krvi na hematologicko – transfúznom oddelení NsP sv. Barbory v Rožňave.

  Do galérie Valentínska študentská kvapka krvi boli pridané fotografie.

 • Junior Castrol 2015 školské kolo

  Dňa 5. 2. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Autoopravár Junior Castrol 2015, ktorého sa zúčastnili žiaci III.E učebného odboru autoopravár. Testovanie zvládli s veľmi dobrými výsledkami - traja najúspešnejší postupujú na oblastné kolo.

  K výsledkom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.

  Do galérie Junior Castrol školské kolo 2014/15 boli pridané fotografie.

 • Chrípkové prázdniny

  Riaditeľstvo SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave, Vám oznamuje, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušuje výchovno-vzdelávací proces

  od 11.2.2015 (streda) do 13. 2. 2015 (piatok).

  Vyučovanie sa začne 16. 2. 2015 (v pondelok).

  Žiaci z obeda budú automaticky odhlásení

 • Slávnostné odovzdávanie stužiek IV.A

  Riaditeľka školy odovzdala maturitné stužky žiakom IV.A triedy 16. 1. 2015 na slávnostnej večeri v Castelle.

  Do galérie Slávnostné odovzdávanie stužiek IV.A boli pridané fotografie.

strana: