Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Priestory školy Známky
Navigácia
 • Deň otvorených dverí - žiaci ZŠ

  Počas "Dňa otvorených dverí" nšu školu navštívili žiaci 9-tého ročníka ZŠ z Rožňavy, Slavošoviec.

  Do galérie Žiaci ZŠ na návšteve boli pridané fotografie.

 • Dni otvorených dverí

  Dovoľujeme si Vás pozvať na Dni otvorených dverí určených pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl ako aj pre širokú verejnosť, ktroé sa uskutočnia na našej škole v dňoch 3.12. a 4.12. 2014 v čase od 8,00 do 15,00 hod.

 • Turistická vychádzka Vysoké Tatry

  21.10.2014 – v prekrásny slnečný októbrový deň sa 48 žiakov SOŠT  a 3 vyučujúce (Kočtuchová, Gyüréková a Nálepová) vybrali na turistickú vychádzku zo Štrbského plesa k vodopádu Skok vo Vysokých Tatrách. Turistická vychádzka bola realizovaná ako súčasť projektu „ Ako žiť zdravšie“. Za výnimočne priaznivých poveternostných podmienok mohli žiaci sledovať meniace sa rastlinné biotopy so zmenou nadmorskej výšky. Bonusom bolo pozorovanie šantiacich sa kamzíkov na skalách slnkom zaliatych tatranských štítov.

 • Erik Žigo - Vysoké Tatry

  Fotky, ktoré vytvoril žiak II. C triedy Erik Žigo z turistickej vychádzky vo Vysokých Tatrách

  Do galérie Erik Žigo - Vysoké Tatry boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný maratón mieru Košice

  Dňa 5.10.2014 úspešne reprezentovali našu školu v Juniorskej štafete na MMM v Košiciach  8 žiaci – Peter Boroš (3.D), Adrian Krága (3.D), Patrik Červenák (3.D) Alexander Šebajl (3.C), Róbert Ferdinand (3.C), Adrian Krak (2.C), Lukáš Fafrák (1.E) a Markus Fazekaš (1.C). Maratóncom prajeme veľa športových zážitkov smiley

 • Burza informácií a Deň otvorených dverí

  Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava a sieťou EURES organizuje Burzu informácií "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu". Prezentácia stredných škôl a povolaní sa uskutoční 28. 10. 2014 v priestoroch OKC Rožňava, na ktorú Vás srdečne pozývame. Pozvánka: http://sostrv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=105 

  Súčasne 28. 10. 2014  sa uskutoční na našej škole "Deň otvorených dverí" pre základné školy, rodičov a všetkých záujemcov. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 • Beh zdravia Košice

  30.9.2014 sa žiaci našej školy Adrian Krága(3.D), Peter Boroš (3.D) a Adrian Krak (2.C) zúčastnili na krajskom kole športovej súťaže v behu na 3000 m v Košiciach. Ako družstvo obsadili pekné 5. miesto z 24 škôl. Prajeme im veľa športových úspechov.

 • KOŽAZ Rejdová

  Žiaci 3. ročníka absolvovali v dňoch  24.9.2014-26.9.2014  Kurz ochrany života a zdravia v Rejdovej. Počas troch dní sa nenudili. Pobyt v prírode sa striedal so streľbou zo vzduchovky, súťažou v hode granátom, besedou s vojakmi z protichemickej jednotky v Rožňave, zdravotnou prípravou či ukážkami z práce polície, ktorí nám predviedli zásah s nasadením psov.  Aj večer mali účastníci pestrý program, zameraný na rôzne športové aktivity.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 20. 10. 2014 sa uskutoční celoškolské a triedne rodičovské zasadnutie zo začiatkom o 15:30  v telocvični školy.

  Účasť nutná, prebehne voľba zástupcov do Rady školy.

                                                                                                                                                                      

 • Zasadnutie Rady školy

  Dňa 15. 10. 2014 sa uskutoční zasadnutie Rady školy o 15:00 hod. v kabinete výchovného poradenstva.

 • Opravné maturitné skúšky

  Opravné maturitné škúšky za šk. rok 2013/2014 sa uskutočnia dňa 3.9.2014 o 8:00 hod.

 • Rada školy

  Zasadnutie rady školy

  Zasadnutie rady školy sa uskutoční dňa 28. 8. 2014 o 14:30 hod. v školskej knižnici.

 • Začiatok šk. roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 02.09.2014 (utorok) o 08.00 hod. na Strednej odbornej škole technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava.

  Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 03. 09. 2014 v stredu.

 • Komisionálne skúšky

  Opravné skúšky sa uskutočnia v dňoch 25.8. - 27.8.2014 od 8:00 hod. podľa rozpisu.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/14

  Dňa 27. 6. 2014 sme slávnostne ukončili šk. rok 2013/14 prejavom riaditeľa školy a odovzdávaním cien žiakom, ktorí dosiahli výborné študijné výsledky a reprezentovali školu v rôznych súťažiach a projektoch.

  Prajeme príjemné prežitie prázdnin.

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/14 boli pridané fotografie.

 • VELUX 2014

  Vyhodnotenie 6. ročníka súťaže - Rodinný dom VELUX

    V školskom roku 2013/2014 sa už po šiestykrát uskutočnila súťaž, ktorú pod záštitou ŠIOV v Bratislave organizuje firma VELUX.

  Do súťaže sa na našej škole zapojili 3 žiaci druhého a tretieho ročníka odboru staviteľstvo, staviteľstvo – požiarna ochrana a technické a informatické služby v stavebníctve. Školského kola sa zúčastnili dvaja žiaci, obaja z III.C triedy. Michal Kalina s projektom Rodinný dom 5 – izbovýStanislav Ďuríček s prácou NATHOUSE.

  Zo školského kola postúpili priamo do celoštátneho kola, ktoré prebehlo 25.06.2014 v Bratislave v reštaurácii Hradná hviezda na Bratislavskom hrade.

  Konkurencia bola ozaj silná, súťaže sa zúčastnilo 23 stredoškolákov z celého Slovenska. O tom, že naši žiaci sú šikovní, svedčí aj to, že porotkyňa pochválila návrh Stana Ďuríčeka a oboch chlapcov povzbudila do ďalšej práce.

  Ing. Malvína Dudášová

  Do galérie VELUX 2014 boli pridané fotografie.

 • YTONG 2014

  Vyhodnotenie 8. ročníka stredoškolskej súťaže YTONG

    V školskom roku 2013/2014 sa už po ôsmykrát uskutočnila stredoškolská súťaž o najlepší študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong. Súťaž je určená pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl so stavebným zameraním.

    Cieľom súťaže je pomôcť budúcim staviteľom a projektantom z radov stredoškolákov využiť svoje teoretické znalosti v praktickom návrhu a nechať ich nahliadnuť pod pokrievku práce v projektových kanceláriách.

  Do súťaže sa na našej škole zapojil 1 žiak tretieho ročníka odboru staviteľstvo, Michal Kalina s projektom Radová zástavba rodinných domov.

  Jeho projekt postúpil priamo do celoštátneho kola, kde sa umiestnil na 3. mieste a následne postúpil na medzinárodnú súťaž. Za toto umiestnenie mu srdečne blahoželáme a tešíme sa na jeho ďalšie projekty.

  Projekt si môžete pozrieť tuhttp://www.ytong.sk/sk/content/8-rocnik-stredoskolskej-sutaze.php

  Ing. Malvína Dudášová

  Do galérie YTONG 2014 boli pridané fotografie.

 • Záverečné skúšky učebný odbor autoopravár

  V dňoch 24. 6. - 26. 6 2014 ukončili štúdium žiaci 3. ročníka v učebnom odbore autoopravár ZÁVEREČNOU SKÚŠKOU, ktorá pozostávala z písmnej, praktickej a ústnej časti.

  Do galérie Záverečné skúšky autoopravár boli pridané fotografie.

 • Počet voľných miest do študijných a učebných odborov pre školský rok 2014/2015
  29. 5. 2014

  Aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky 2014/15

 • Praktická časť MS

  Výrobky maturantov pre praktickú časť MS 2013/14 v odbore mechanik strojov a zariadení

  Do galérie Praktická časť MS boli pridané fotografie.

strana: