Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická,
  Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • +42158 7322646 spojovateľ
  +42158 7885666 riaditeľka
  email školy: sourv@ke.telecom.sk
  IČO: 17050545

"Neučíme sa pre školu, ale pre život"

Projekt: "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)

http://www.sostrv.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130

Prihláška na VŠ - údaje

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ dbajte na správne vyplnenie položiek:

Kód školy : 017050545   (IČO školy)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu školy: Ing. Katarína Mosná

Fotogaléria

Štvrtok 30. 3. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 30.3.2017)
Gabriela Kropiňáková (I.P)
Zajtra (Piatok 31.3.2017)
Klaudia Slížová (II.B)
Pozajtra (Sobota 1.4.2017)
Roman Lőrincz (II.A)
Viktor Žižan (IV.B)
Počet návštev: 1963724

  Vitajte na stránkach našej školy

  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

  • Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

   V dňoch 2.3. a 3.3.2017 sa na SOŠ technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava, uskutočnilo školské kolo 39. ročníka SOČ. ŠK SOČ sa zúčastnilo 15 žiakov s 11 prácami. Do vyššieho kola postúpilo 7 prác (poradie vo výsledkovej listine). Súťažilo sa v odboroch 01 Problematika voľného času, 12 Elektrotechnika a hardware, 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba a 17 Pedagogika, psychológia, sociológia. Obvodného kola, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi, sa zúčastní 1 práca, zvyšných 6 prác postupuje priamo do krajského kola. Pre malý počet prihlásených prác sa OK v týchto odboroch neuskutoční.

  • DUÁLNE VZDELÁVANIE s firmou SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
   Stredná odborná škola technická v Rožňave od 1.9. 2017 vstúpi do systému duálneho vzdelávania s firmou SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.

   prihláška na duálne vzdelávanie: Dualne_vzdelavanie_.pdf

   Považujeme to za neskutočnú príležitosť v našom regióne, vychovať a vzdelať budúcich odborníkov v oblasti automatizačnej techniky. Touto cestou vyzývame rodičov a žiakov 9.ročníkov, aby využili svoju šancu a prihlásili sa na odbor 2697 K mechanik elektrotechnik.
   Nezahoď svoju šancu byť zamestnaný vo firme s dlhoročnou tradíciou po skončení školy !!!

  • Riaditeľské voľno - oznam

   V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z z. a podľa § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno v dňoch 14.03.2017 (utorok) a 15.03.2017 (streda) pre všetkých  žiakov 1. až 3. ročníka SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava okrem žiakov pracoviska Štítnik.

  • Maturitná skúška 2017 - EČ a PFIČ

   Termíny konania:

   Slovenský jazyk a literatúra - 14. marca 2017 (utorok)
   Anglický jazyk - 15. marca 2017 (streda)
   Nemecký jazyk - 15. marca 2017 (streda)
   Matematika - 16. marca 2017 (štvrtok)

  • Návšteva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
   v rámci Dňa otvorených dverí dňa 21. 2. 2017 

  • Kariérové poradenstvo

   Študenti našej školy sa 14.2.2017 v rámci spoznávania sveta práce zúčastnili skupinového poradenstva „Pripravený na kariéru“, ktoré realizovalo občianske združenie SocioCentrum Rožňava. 

   Aktivity , sme zamerali v prvej fáze na orientovanie sa účastníkov v oblasti existujúcich profesií a pracovných pozícii, druhov pracovných pomerov, poznaniu ich legislatívneho rámca. Následne v nadväznosti na kvalifikáciu, ktorú študenti aktuálne nadobúdajú v rámci stredoškolského štúdia, sme sa venovali ich možnostiam uplatnenia sa na trhu práce. Detailnejšie sme sa zamerali na aspekty a charakteristiky tých pracovných pozícii, o ktoré majú účastníci po ukončení štúdia záujem. V druhej fáze stretnutia sa účastníci venovali sebapoznávaniu - prostredníctvom praktických cvičení vytvárali svoj osobný profil, v ktorom pracovali na pomenovaní nadobudnutých vedomostí, získaných zručností a schopností, začali spracovávať osobnú swot analýzu. Študenti boli veľmi tvoriví a snaživí. Prinášali množstvo podnetov a tém i na ďalšiu diskusiu. V závere stretnutia sme konzultovali možnosti tvorby kariérového profilu a kariérového projektu.

  • 17. 2. 2017

   PROJEKT EDUCATE SLOVAKIA

   Naša škola sa zapojila do projektu EDUCATE SLOVAKIA v spolupráci s medzinárodnou študentmi riadenou organizáciou AIESEC. Projekt Educate Slovakia  je zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodneho prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.  Hlavným zámerom projektu je budovať medzinárodné povedomie a globálne zmýšľanie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. V rámci tohto projektu zavítali  na školu traja stážisti  Imam Riefly Aditomo , Wirya Pratama z Indonézie a Mohammad Muzamal Azam žijúci v Taliansku,  pôvodom z Pakistanu , ktorí odučili spolu 40 hodín v ôsmich triedach. Žiaci našej školy sa počas týždňa (13.2.-17.2. 2017) mohli oboznámiť s reáliami, kultúrou a tradíciami obidvoch krajín a v rôznych zábavných aktivitách precvičiť anglický jazyk.

  Partneri