Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

SQR kód

verejnosť                                         žiaci                                  

                                  

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická,
  Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • +42158 7322646 spojovateľ
  +42158 7885666 riaditeľka
  email školy: sourv@ke.telecom.sk
  IČO: 17050545

"Neučíme sa pre školu, ale pre život"

Projekt: "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)

http://www.sostrv.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130

Prihláška na VŠ - údaje

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ dbajte na správne vyplnenie položiek:

Kód školy : 017050545   (IČO školy)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu školy: Ing. Katarína Mosná

Fotogaléria

Utorok 23. 1. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 23.1.2018)
Miloš Kliment (I.B)
Miloš Uhrín (III.C)
Zajtra (Streda 24.1.2018)
Zuzana Gajdošová (II.B)
Adam Karalo (I.L)
Počet návštev: 2355177

  Vitajte na stránkach našej školy

  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

  • Už začína byť tradíciou, že v závere kalendárneho roka tesne pred vianočnými prázdninami Žiacka školská rada pripraví "Vianočnú akadémiu“. Vianočná akadémia sa konala v kinosále Vojenského útvaru 7945 v Rožňave 21.12.2017. V bohatom programe, ktorý bol pripravený pre pedagógov a žiakov našej školy, ale aj pre členov Vojenského útvaru 7945, vystúpili naši žiaci a ako hostia v rámci dlhoročnej spolupráce program obohatili vystúpenia žiakov ZŠ Zlatá. Vianočná akadémia mala veľký úspech a naštartovala vianočnú náladu.

  • Ako tvoriť podnikateľský plán

   Dňa 6.12.2017 sa žiaci III.B triedy, odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení v rámci vyučovacieho predmetu - Úvod do sveta práce, zúčastnili prednášky na tému „Ako sa tvorí podnikateľský plán“ na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave.

   Lektorka Ing. Helena Elexová všetkých žiakov zaujala a motivovala Mikulášskym balíčkom za najlepší podnikateľský projekt.

   Víťazný projekt vytvorila skupina v zložení Bianka Štefanková, Maťo Urbančík, Sebastian Blaško a Erik Vanyo.

  • Dňa 4.12.2017 sa žiaci III.B, II.B a I.A zúčastnili exkurzie v kováčskej dielni PERUNIS Štítnik, ktorá sa nachádza na pôde pracovného strediska SOŠ technická Hviezdoslavova 5 v Štítniku. Dozvedeli sme sa tam veľa zaujímavosti a overili sme si vedomosti, ktoré sme sa v skole učili. Umelecky kováč pán Dušan Klimo nám predviedol a ukázal základne náradie (napr.: kliešte, kladivá a prípravky ktoré si vopred pripravil). Vysvetlil nám z čoho sa skladá kovadlina a aké mechanické stroje používajú. Povedal nám aj dačo o histórii tohto remesla. Taktiež nám povedal aké základne vedomosti by mal mať kováč (napr.: zafarbenie ocele pri nahrievaní , aké prídavne prípravky sa používajú). Predviedol nám aj ako sa vyrába takzvaný „cigánsky klinec“ a ukázal nám ako sa správne búcha po materiáli a aký nástroj si treba zvoliť pri danej operácii.

  • Riaditeľské voľno - oznam

   V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z z. a podľa § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 13.12 - 14.12.2017 (streda a štvrtok) pre všetkých žiakov okrem žiakov pracoviska Štítnik.

   Vyučovanie bude pokračovať 15.12.2017 (piatok).

  • Naši florbalisti opäť zaznamenali úspech na krakom kole, ktoré sa uskutočnilo 8.12.2017 v Spišskej Novej Vsi, kde v silnej konkurencii získali pekné 3. miesto.

   Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu.

   Do galérie Florbal - krajské kolo boli pridané fotografie.

  • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 8.12.2017. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorý veľmi dobre ovládajú anglický jayk.

   Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci Stredných odborných škôl bez vekového určenia.

   Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z piatich častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatický a lexikálny test, 4. opis obrázku, 5. rozhovor na určenú tému.

   Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo boli pridané fotografie.

  Partneri