Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  203A knižnica 0
  A001 A001 - III.B 0
  A002 A002 - IV.A 0
  A003 A003 - I.B 0 II.B
  A005 rysovňa 0
  A006 A006 - II.A 0
  A008 A008 - II.C 0
  A009 A009 - I.C 0 II.C
  A010 IKT3 0
  A011 A011 - II.B 0
  A012 A012 - IV.C 0
  A102 A102 - 19 0
  A103 A103 - 18 10 Rozvrh
  A104 A104 - 17 12 Rozvrh
  A105 A105 - 16 14 Rozvrh
  A106 IKT - 15 14 Rozvrh
  A107 A107 - 14 12 Rozvrh
  A108 A108 - III.C 0 Ing. Miroslav Genči
  A109 A109 - 12 12
  A110 A110 - 11 0
  A112 D elektro 0 Rozvrh
  A113 dielňa PLC 0 Rozvrh
  A114 dielňa AUE 0 Rozvrh
  A115 A115 0 Rozvrh
  A115a multisim 12
  A203 knižnica 0
  A204 A204-JAZ 0
  A205 A205 - CAD 0
  A206 A206 - IKT2 0
  A207 A207 0 Rozvrh
  B002 B 002 - I.D, II.D 0 II.D
  B003 B003 - jedáleň 0 Mgr. Júlia Bencová
  B004 šatňa 0
  B009 dielňa ATT 10
  B101 B101 - III.A 30
  B102 B102 ITA 0
  B103 B103 - IV.B 0
  B104 kabinet 0
  B105 B105 - I.A 0 II.A
  B106 B106 - III.D 0
  Diel. IKT Diel. IKT 0
  Dielňa dielňa MSZ 0 Rozvrh
  dielňa AUE dielňa AUE 0
  Uč. AUTODESK AUTODESK 6

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018