Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Kalinová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Mosná
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Bérešová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Emil Kykloš
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Mihinová
I.L Triedny učiteľ Ing. Jozef Hlaváč
I.P Triedny učiteľ Ing. Jozef Hlaváč
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Luczová
Učebňa B105
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Adriana Nálepová
Učebňa A003
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Bekeová
Učebňa A009
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ladislav Ligárt
Učebňa B002
II.Ex Triedny učiteľ Ing. Veronika Oroszová
II.L Triedny učiteľ Ing. Alena Gločeková
II.P Triedny učiteľ Ing. Alena Gločeková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslav Genči
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Hajdú
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Michalko
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alexander Szanyi
III.Ex Triedny učiteľ Ing. Veronika Oroszová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Edina Gyűréková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kadášová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kočtúchová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018