Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A
I.B
I.C
I.D
I.L
I.P
II.A Triedny učiteľ Mgr. Libuša Luczová
Učebňa B105
II.B Triedny učiteľ Ing. Adriana Nálepová
Učebňa A003
II.C Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Bekeová
Učebňa A009
II.D Triedny učiteľ Ing. Ladislav Ligárt
Učebňa B002
II.Ex Triedny učiteľ Ing. Veronika Oroszová
II.L Triedny učiteľ Ing. Alena Gločeková
II.P Triedny učiteľ Ing. Alena Gločeková
III.A Triedny učiteľ Ing. Miroslav Genči
III.B Triedny učiteľ Ing. Peter Hajdú
III.C Triedny učiteľ Ing. Pavol Michalko
III.D Triedny učiteľ Ing. Alexander Szanyi
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Edina Gyűréková
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Kadášová
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Mária Kočtúchová

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018