Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia
 • PČOZ MS 2018 v odbore staviteľstvo staviteľstvo-požiarna ochrana

  Dňa 18.4.2018 sa uskutočnila Praktická časť odbornej zložky MS 2018, ktorú absolvovali žiaci IV.C v odbore 3650 M staviteľstvo a 3650 M staviteľstvo-požiarna ochrana. Žiaci so zameraním požiarna ochrana pri realizácií úloh absolvovali aj praktickú úlohu.

  Do galérie PČOZ MS 2018 v odbore staviteľstvo staviteľstvo-požiarna ochrana boli pridané fotografie.

 • ÚPSVaR - práca v zahraničí

  Do galérie ÚPSVaR - práca v zahraničí boli pridané fotografie.

 • PČOZ MS 2018

  PČOZ MS 2018 v odbore 3650 M stavbiteľstvo a 3650 M staviteľstvo - požiarna ochrana sa uskutoční 18.4.2018.

  Harmonogram:

  7:00 – 7:15    Žrebovanie a zadávanie tém PČOZ  MS podľa TOZ – knižnica

  7:15 – 7:30    Presun žiakov do učební  - A 205 (CAD) a A 106 (uč. Č. 15)

  7:30               Začiatok realizácie úloh – všetky skupiny

  15:30             Ukončenie  PČOZ MS

 • Interview Day

  Pracovné pohovory so študentami stredných škôl v Košickom kraji sa uskutočnili 10.4.2018 v Košiciach Hotel Centrum, Južná trieda 2A, ktoré organizovalo Národné kariérne centrum. Týchto pohovorov sa zúčastnili aj naši žiaci končiacích ročníkov s cieľom získania konkrétnej pracovnej ponuky.

  Do galérie Interview Day boli pridané fotografie.

 • T- Systems

  Prezentácia firmy T- Systems Slovakia pre nadviazanie spolupráce pre 3-ročné vyššie odborné pomaturitné štúdium v odbore „Počítačové Systémy“ (ISCED 5B) vo forme Duálneho vzdelávania dňa 6.4.2018 pre žiakov v odbore mechanik elektrotechnik.

  Do galérie T- Systems boli pridané fotografie.

 • SOČ krajské kolo

  Úspešný jubilejný 40. ročník krajského kola SOČ

  Každoročne sa krajské kolo SOČ uskutočňuje v Košiciach. V tomto školskom roku sa konalo na SPŠ dopravnej dňa 9. apríla 2018. Je to jubilejný 40. ročník súťaže.

  Do KK SOČ sa z našej školy prebojovali dve žiačky z obvodného kola a 7 žiakov postúpilo priamo zo školského kola.

  Spolu sa súťaže zúčastnilo deväť žiakov, ktorí súťažili v piatich odboroch.  

  V odbore 01 Problematika voľného času súťažila Patrícia Horváthová (III.B),

  v odbore 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika súťažili Filip MaťašovskýMatej Fedorčák (IV.A),

  v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie to boli Patrik MikulášMatej Mlynárik (IV.A),

  v odbore 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba súťažili Veronika Lenkejová  a Dominik Hujdič (obaja zo IV.B).

  Poslednými súťažiacimi boli Veronika TobisováGabriela Kálmanová (III.B), ktoré súťažili v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia.

  Všetci súťažiaci odprezentovali svoje práce čo najlepšie, porotcovia kladne ohodnotili ich výkony.

  Najlepší výsledok získali chlapci v odbore 14, Patrik MikulášMatej Mlynárik, ktorí súťaž vyhrali a umiestnili sa na prvom mieste s postupom do celoštátnej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutoční 26.4. až 27.4.2018 na Žilinskej univerzite v Žiline.

  Všetkým srdečne blahoželáme za ich výkony a ďakujeme za reprezentáciu školy. No a Patrikovi Mikulášovi a Matejovi Mlynárikovi držíme palce na celoštátnom kole SOČ.

  Do galérie SOČ krajské kolo boli pridané fotografie.

 • SOČ obvodné kolo 2017/2018

  Obvodné kolo SOČ

  26. marca 2018 sa na SOŠ technickej v Michalovciach konalo obvodné kolo jubilejného 40. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Z našej školy sa súťaže zúčastnili traja žiaci, ktorí súťažili v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia. Zo školského kola z 1. miesta postúpili žiačky III.B triedy, Veronika Tobisová a Gabriela Kálmanová. Chlapci, Arpád Imre a Erich Vanyo postúpili z 2. miesta. Medzi silnou konkurenciou sa  dievčatám podarilo vybojovať postup na krajské kolo SOČ.

  Do galérie SOČ obvodné kolo 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • VELUX 2018

  Rodinný dom VELUX

  V školskom roku 2017/2018 prebieha už 10. ročník súťaže pre žiakov stredných škôl stavebného zamerania pod názvom Rodinný dom VELUX. Dňa 6.3.2018 medzi našich tretiakov zavítal Ing. arch. Martin Doršic, ktorý im pútavou formou priblížil pravidlá prebiehajúcej súťaže. Zároveň im vysvetlil výhody používania strešných okien firmy Velux, ako aj význam presvetlenia podkrovného priestoru rodinných domov.

  Do galérie VELUX 2018 boli pridané fotografie.

 • SOČ školské kolo

  Školské kolo SOČ

  Začal sa už 40. ročník stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Na našej škole prebehlo školské kolo tejto súťaže v dňoch 6.3.2018 a 7.3.2018. Súťažilo sa v 5 odboroch s nasledovnými výsledkami:

  Odbor 01 – Problematika voľného času

  1. miesto             Patrícia Horváthová   III.B               Život na konskom chrbte

  3. miesto             Marko Chladný          IV.B               Potulky po kraji

  3. miesto             Alexander Vaľko         III.B              Hra

                              Filip Janíčko               III.B          

  Odbor 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

  1. miesto             Filip Maťašovský       IV.A               Delta Arm
  2. miesto             Matej Fedorčák          IV.A               SMART HOME

  Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  1. miesto        Patrik Mikuláš        IV.A               Výukový panel plne elektronického zapaľovania a vstrekovania

                         Matej Mlynárik       IV.A              

  3.  miesto       Dominik Rudinský     IV.B               Fyzika hrou

                         Bibiána Macková      IV.B   

  Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

  1.   miesto             Veronika Lenkeyová  IV.B             Aliancia zvierat – časopis

  2.   miesto             Dominik Hujdič          IV.B               Milénia – animácia

  Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

  1.   miesto         Veronika Tóbisová     III.B               Generácia II

                            Gabriela Kálmanová  III.B              

  1. miesto            Arpád Imre                III.B               Black and White

                            Erich Vanyo               III.B

   

  Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste, postupujú do vyššieho kola.

  Víťazom blahoželáme a držíme im palce pri prezentácii svojich prác na obvodnom kole v Michalovciach, prípadne krajskom kole v Košiciach.

  Ing. Malvína Dudášová

                                                                                                                                              metodička SOČ

   

  Do galérie SOČ školské kolo boli pridané fotografie.

 • Junior Castrol 2018

  Súťaž Autoopravár Junior Castrol 2018.

      Propagácia remesla autoopravára a prepojenie zamestnávateľov so školami je cieľom 19.           ročníka súťaže Autoopravár Junior 2018 .

  Dňa 19. februára 2018 sa uskutočnilo oblastné kolo 19. ročníka súťaže Autoopravár Junior Castrol 2018, ktorú organizuje Cech predajcov a autoservisov SR v spolupráci so strednými odbornými školami. Ako každý rok sa súťaže zúčastnil aj žiak našej školy odboru autoopravár – elektrotechnik a to tento šk. rok Vladimír Oláh. 
  V súťaži si overil svoje teoretické a praktické vedomosti  z oblasti konštrukcie, diagnostiky a opráv automobilov .

               Celkovo bolo do súťaže  zapojených 45 škôl s celkovým počtom 880 žiakov, pričom sa  žiak našej školy   prebojoval v rámci oblastného finále medzi najlepších 14 – tich žiakov.          

  Na tejto súťaži sa prejavilo, že máme šikovných chlapcov na škole, ktorí naozaj majú záujem o túto prácu.

  Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/20784635/stredoskolaci-sutazia-o-titul-najlepsieho-autoopravara.html#ixzz5AHqlxcyH

  Do galérie Junior Castrol 2018 boli pridané fotografie.

 • Zaujímavosti z galérie výtvarného umenia v Rožňave

      Bol utorok, 13.3.2018. Pre štvrtákov prvý maturitný deň, ale u žiakov II. B sa formoval vzťah k  výtvarnému umeniu. Budúci digitálni grafici pod vedením Mgr. Richarda Krona zorganizovali návštevu galérie na námestí Baníkov v Rožňave, kde mohli vidieť tvorbu umelcov - členov výtvarnej sekcie Občianskeho združenia Rovás.  

       Na poschodí objektu sa bolo veru v čom kochať! Nachádzali sa tu olejomaľby, kresby a rôzne diela vyhotovené z dreva a bronzu. Žiaci si po prehliadke posadali na stoličky a podľa vlastného  výberu kreslili  z jednotlivých obrazov vlastné koláže. Ďalší sa venovali fotografovaniu vystavených diel a seba navzájom. Ich úlohou bude následné vytvorenie plagátov k danému podujatiu v niektorom z grafických programov, kde skombinujú umelecké diela s vlastnou činnosťou v galérii aj so svojimi postojmi a gestami.

       Z galérie odchádzalo 20 žiakov so zaujímavými tvorbami, ktoré sú vystavené na nástenke školy, SOU technická, Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

   

 • Maturita 2018

  Maturitná skúška 2018 - EČ a PFIČ

  Termíny konania:

  • Slovenský jazyk a literatúra - 13. marca 2018 (utorok)
  • Anglický jazyk - 14. marca 2018 (streda)
  • Nemecký jazyk - 14. marca 2018 (streda)
  • Matematika - 15. marca 2018 (štvrtok)

  Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018.

  Opravný termín EČ a PFIČ sa uskutoční 4. až 7. septembra 2018

  Všeobecné pokyny a informácie pre žiakov

  Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) a slovenského jazyka a slovenskej literatúry má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

  • externú časť (EČ) – 100-minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,
  • písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4.

  MS z cudzích a druhých vyučovacích jazykov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky, taliansky jazyk) má okrem ÚFIČ aj:

  • externú časť – 100-minútový test na úrovni B1, 120-minútový test na úrovni B2, 150-minútový test na úrovni C1 obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,
  • písomnú formu internej časti – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút (úrovne B1, B2) a 90 minút (úroveň C1), požadovaný rozsah práce je 160 – 180 slov pre jazykovú úroveň B1, 200 – 220 slov pre jazykovú úroveň B2 a 260 – 320 slov pre jazykovú úroveň C1.

  MS z matematiky má okrem ÚFIČ aj:

  • externú časť – 150-minútový test obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede.

  Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:
  1. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti. V prípade zabudnutia občianskeho preukazu je potrebné zabezpečiť jeho doručenie do školy do doby odovzdania odpoveďového hárka (OH) testu EČ MS, aby vašu totožnosť mohol overiť predseda PMK/ŠMK. V prípade straty občianskeho preukazu je potrebné priniesť pas/vodičský preukaz, prípadne potvrdenie o občianskom preukaze vydané príslušným OR PZ, ku ktorému doložíte iný doklad s fotografiou (napr. kartu ISIC a pod.).
  2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.
  3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
  4. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.
  5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem konania PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a tlačivá PFIČ MS.
  6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, s ktorou viete počítať. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá má funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, má grafický displej, je súčasťou mobilného telefónu a programovateľnú kalkulačku. Súčasťou testu z matematiky je na zadnom liste prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.
  7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobilné telefóny a ďalšie elektronické zariadenia), nesmú byť na laviciach.
  8. Počas MS môžete používať pripravené pomocné papiere označené pečiatkou školy, ktoré vám rozdá administrátor. Do testov EČ MS nesmiete písať, odpovede na úlohy zaznačíte do OH. Odpovede písané na pomocný papier sa neberú do úvahy. Ak vám nebude stačiť pridelený pomocný papier, môžete si v tichosti vziať ďalší z katedry.
  9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. Učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích/druhých vyučovacích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Ukončenie práce a svoj odchod oznámite administrátorovi zdvihnutím ruky (prihlásením sa). OH, pomocný papier a test necháte položené na lavici otočené zadnými stranami nahor. Tlačivo PFIČ MS necháte položené na lavici prednou stranou nahor, témy PFIČ MS a pomocný papier s konceptom necháte na lavici pod tlačivom PFIČ MS tak, aby z nich nebolo možné čítať.
  10. Testy EČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov majú dva rôzne druhy OH, ktoré sa od seba líšia piktogramom ( „krížik“ a  „pero“). Do OH označeného piktogramom "krížik" zaznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH označeného piktogramom "pero" zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.
  11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.
  12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.
  13. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.
  14. V testoch z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.
  15. Pri úlohách s krátkou odpoveďou v OH označenom piktogramom „pero“ môžete číselné údaje zapisovať aj číslicou (ak nie je uvedené inak). Vo vyučovacích jazykoch pri vypisovaní (odpisovaní) odpovede priamo z textu ukážky je potrebné dodržať pravopis slova/slovného spojenia.
  16. V prípade, že sa pri riešení úloh testu EČ MS pomýlite, opravte svoju odpoveď podľa vzorov vyplnených OH – v OH „krížik“ úplne začiernite políčko s nesprávnou odpoveďou a urobte nový krížik, v OH „pero“ prečiarknite chybnú odpoveď jednou rovnou čiarou a uveďte novú odpoveď. V prácach PFIČ MS dajte chybný výraz do zátvorky a prečiarknite ho jednou rovnou čiarou. Pri EČ a PFIČ MS nepoužívajte bieliace korektory ani „zmizíky“.
  17. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje na OH vypíšte nasledujúcim spôsobom:

  • Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. A, VIII. OB, Oktáva A).
  • Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, SJSL, MJL, UJL, AJ, NJ, FJ, RJ, SJ, TJ. Na OH z matematiky je značka testu (MAT) predtlačená. Na OH z cudzích jazykov je úroveň (B1, B2, C1) predtlačená.
  • Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.
  • V dátume vypíšte deň a mesiac, rok 2018 je predtlačený, napr. pre 14. marec 2018 napíšte 14 03.
  • Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.
  • Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na poslednom polročnom výpise známok (riadny a náhradný termín), alebo na poslednom koncoročnom vysvedčení (opravný termín). V OH k testu z matematiky uveďte známku z predmetu, na ktorom ste sa pripravovali na EČ MS z voliteľného maturitného predmetu matematika.

  18. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. Nula bodov získavate aj vtedy, keď do OH zaznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi vyznačenými odpoveďami bude aj správna odpoveď.
  19. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste (Podpis žiaka) v pravom dolnom rohu.
  20. V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích/druhých vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papier označený pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní a hodnotení PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov neprihliada. Každý žiak dostane len jedno tlačivo PFIČ MS z cudzích/druhých vyučovacích jazykov. Ak nestihnete prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce.
  21. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, odpisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu, skúška je neplatná a budete ju musieť opakovať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.
   

  Prajeme vám úspešnú MATURITU 2018.

 • Stavebná fakulta - Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

  Žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ technickej v Rožňave, odboru staviteľstvo so zameraním na realitné maklérstvo a odboru požiarna ochrana, sa dňa 20.02.2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. Po úvodnom privítaní dekanom a prodekanom fakulty, si žiaci prezreli jednotlivé priestory školy. Vyskúšali si tvorbu 3D útvaru z kociek podľa nákresov pôdorysu a pohľadov, nazreli do učební, v ktorých práve prebiehalo vyučovanie. Najzaujímavejšie ale pre nich boli priestory laboratórií. Z dnešného dňa si žiaci odniesli množstvo pozitívnych dojmov.

  Do galérie Stavebná fakulta - Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Chrípkové prázdniny

  Na základe odporúčania RÚVZ Oddelenia epidemiológie a hygieny detí a mládeže  v Rožňave, riaditeľka školy vyhlásila chrípkové prázdniny na obdobie 22.2. - 23.2.2018.

  Žiaci v uvedenom termíne sú odlásení z obedov.  

  Vyučovanie bude pokračovať 5.3.2018.

 • Prezentácia firmy WÜRTH

  Servisný technik firmy WÜRTH p.Jakubec 14.2.2018 odprezentoval ukážky plničky klimatizácie a prakticky predpiedol hlavné poruchy a opravy na danej klimatizačnej sústave motorových vozidiel. Žiaci v odbore autoelektronika a autoopravár mali možnosť prakticky doplniť si vedomosti o klimatizačnej sústave motorových vozidiel.

  Do galérie Prezentácia firmy WÜRTH boli pridané fotografie.

 • Basketbal okresné kolo

  7.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale na Obchodnej akadémii v Rožňave, na ktorom nasi žiaci vybojovali 1. miesto a postup do krajského kola.

  Srdečne blahoželáme!

  Do galérie Baskedbal okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Návšteva predsedu Košického samosprávneho kraja

  Novozvolený predseda KSK Ing. Rastislav Trnka nás poctil svojou návštevou 7.2.2018, počas ktorej ho zaujali výrobky našich žiakov. 

  Do galérie Návšteva predsedu Košického samosprávneho kraja boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno - oznam

  V súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z z. a podľa § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 1.2.2018 (štvrtok) pre všetkých žiakov okrem žiakov pracoviska Štítnik.

  Žiaci budú z obeda vyhlásení.

  Vyučovanie bude pokračovať 5.1.2018 (pondelok).

 • Lyžiarský výcvik 2018

  Žiaci prvých ročníkov doplnení o žiakov vyšších ročníkosa zúčastnili  od 22.1. do 26.1.2018 lyžiarského výcviku vo Vysokých Tatrách, s ubytovaním v Tatranskej Lomnicii a návštevou Skalnatého plesa. Počasie im prialo, slabší lyžiari si zdokonalili techniku lyžovania  a nelyžiari sa naučili lyžovať.

  Do galérie Lyžiarský výcvik 2018 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí 30.1.2018

  "Deň otvorených dverí" pokračoval 30.1.2018, počas ktorého nás navštívili žiaci zo ZŠ Pionierov, ZŠ Krásnhorské Podhradie, ZŠ Plešivec s VJM a ZŠ Plešivec, ZŠ Rejdová, žiaci v doprovode rodičov z Tornale, Brdárky, Hrhova a ďalší hostia. Počas návštevy si vyskúšali praktickú činnosť, prezreli si ukážky práce našich žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Veríme, že si odniesli veľa príjemných zážitkov a doplnili poznatky o možnostiach štúdia na našej škole.  

  Do galérie Deň otvorených dverí 30.1.2018 boli pridané fotografie.

strana: