Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

 • Prijímacie konanie pre šk.rok 2019/2020

  Stanovisko Strednej odbornej školy technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava

  Vzhľadom na vzniknutú situáciu týkajúcu sa prijímacieho konania pre šk. rok 2019/2020 a otázky zo strany škôl a rodičov budúcich prvákov, ktorí majú záujem o štúdium v našej škole, Vám chceme oznámiť nasledovné informácie:

  Dňa 30. novembra 2018 zverejnil KSK najvyšší počet žiakov 1. ročníka stredných škôl v KSK na školský rok 2019/2020 z ktorého vyplýva, že zriaďovateľ  nepočíta s otvorením prvého ročníka v odbore 2561 M Informačné a sieťové technológie a 3650 M Staviteľstvo.

  Preto škola pripravuje ďalšie kroky a požiada MŠVVaŠ SR o preskúmanie určenia počtu žiakov na školský rok 2019/2020.

  Ministerstvo posúdi a prerokuje určenie počtu žiakov do 31. januára 2019, kedy vydá definitívne počty žiakov pre jednotlivé stredné školy.

  O jeho výsledku budeme základné školy a širokú verejnosť informovať.

  PaedDr. Diana Košťálová

          riaditeľka školy

   

   

   

 • Mikuláš 2018

  Už sa stalo tradíciou, že 6.12. k nám zavítal Mikuláš v doprovode Čerta a Anjela, aby priniesli dobrú náladu a sladkú odmenu žiakom aj učiteľom. O túto tradíciu sa stará Žiacka školská rada.

  Do galérie Mikuláš 2018 boli pridané fotografie.

 • Regionálne finále v nohejbale

  Regionálne finále v nohejbale žiakov stredných škôl sa uskutočnilo 28.11.2018 na Zdravotnej škole v Rožňave. Mužstvo našich žiakov aj v tejto disciplíne získalo 1. miesto.

  Srdečne blahoželáme a želáve veľa ďalších víťazstiev!

  Do galérie Regionálne finále v nohejbale boli pridané fotografie.

 • Florbal - krajské kolo

  Krajské kolo vo florbale sa uskutočnilo 29.11.2018 v telocvični našej školy, do ktorého postupilo aj mužstvo žiakov našej školy a opäť potvrdilo svoje prvenstvo ako v regionálnom kole.

  Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  Do galérie Florbal - krajské kolo boli pridané fotografie.

 • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

  Dňa 28.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 5 študentov, ktorí si  zmerali svoje zručnosti  v písaní, rozprávaní, čítaní a počúvaní v jazyku anglickom.  Výsledky všetkých súťažiacich boli takmer vyrovnané, ale víťazom školského kola sa stal Alex Hlaváčik z 2.B triedy, ktorý našu školu bude reprezentovať aj na okresnom kole. Blahoželáme víťazovi , a ďakujeme ostatným zúčastneným študentom: Andrejovi Farkašovskému, Nikolasovi Šípošovi, Ádamovi Drenkovi a Norbertovi Kulčárovi.

  Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Florbal - regionálne kolo

  Regionálne kolo vo florbale žiakov stredných škôl sa uskutočnilo 21.11.2018 v telocvični našej školy. Florbalové mužstvo našej školy získalo 1.miesto a postup do krajského kola.

  Do galérie Florbal - regionálne kolo boli pridané fotografie.

 • Beseda s mestkým policajtom

  Zvyšovanie právneho vedomia

  Škola pokračuje v tradícií besied za účelom zvyšovania právnej vedomosti a trestno - právnej zodpovednosti. V dňoch  22.11., 23.11. a 26. 11. 2018 sa uskutočnila beseda pre žiakov prvých ročníkov - "Zvyšovanie právneho vedomia" s príslušníkom mestskej polície v Rožňave, Árpadom Kelemenom.

  Do galérie Beseda s mestkým policajtom boli pridané fotografie.

 • Imatrikukácie

  23.11.2018 uskutočnila imatrikulácia žiakov prvých ročníkov, ktorú zorganizovala ŽŠR spolu so žiakmi vyšších ročníkov, formou pripravených súťaží zručnosti a šikovnosti a programu každej prváckej triedy.

  V pripravených kolách jednotlivých súťaží víťazom sa stala I.A trieda, ktorá so cťou absolvovala všetky úlohyzamerané na šikovnosť a zručnosť. Táto akcia sa koná každoročne pri príležitosti "Dňa študentov".

  Do galérie Imatrikukácie boli pridané fotografie.

 • ZENIT v strojárstve

  19.11.2018 sa uskutočnilo krajské kolo stredoškoskolskej súťaže ZENIT v strojárstve v Košiciach, do ktorého postúpili Martin Urbančík zo IV.B a Viliam Trajba z II.B. 

  Martin Urbančík na krajskom kole v kategórii R (B2) získal pekné 3. miesto a Viliam Trajba sa umietnil na 7. mieste.

  Srdečne blahoželáme v peknému umiestneniu v silnej konkurencii!

 • ERASMUS+ Budapešť

  Zahraničné stáže pre našich žiakov          

  Študenti SOŠ technickej na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave od 8.10.2018 nastúpili na 3 týždňovú stáž  v Budapešti v rámci odbornej prípravy programu Erasmus+. Program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

  V sobotu 10.11.2018 ďalší študenti sa vrátia taktiež z 3 týždňovej stáže v Anglicku. Žiaci z odborov mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení, grafik digitálnych médií, staviteľstvo.

  Pracovné stáže v zahraničí zvyšujú zamestnateľnosť, môžu uľahčiť prechod zo vzdelávania a odbornej prípravy do zamestnania a zároveň posilňujú európsku spoluprácu v odbornom vzdelávaní a príprave.Žiaci odborného vzdelávania a prípravy absolvujú stáž odborného vzdelávania a prípravy v zahraničí v hostiteľských organizáciách.

  Do galérie ERASMUS+ Budapešť boli pridané fotografie.

 • Obvodné kolo vo futsale

  25.10.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo Stredných škôl vo futsale na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave. Naše mužstvo vybojovalo 1. miesto a postup na krajské kolo.

  Srdečne blahoželáme!

  Do galérie Obvodné kolo vo futsale boli pridané fotografie.

 • Veľká Británia - Erasmus plus

  21.10.2018 namierili účastníci programu Erazmus plus na pracovný pobyt do Veľkej Británie. Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Rožňave budú 3 týždne v zahraničí pracovať vo svojich odboroch ako sú staviteľstvo, grafik digitálnych médií, mechanik elektortechnik a mechanik strojov a zariadení. Prajeme príjemný pobyt.

 • Študentská kvapka krvi

  26.10.2018 žiaci, ktorí majú nad 18. rokov z III.A, IV.A, IV.B a IV.C darovali svoju krv v rámci Študenstkej kvapky krvi. Odber sa uskutočnil v nemocnici sv. Barbory Rožňava, a.s.. Akciu zorganizovala žiacka školská rada v spolupráci so Slovenským červeným krížom. 

  Sme hrdí na našich žiakov, ktorí neváhajú takto pomôcť chorým ľudom, ktorí to najviac potrebujú.

  Ďakujeme!

  Do galérie Študentská kvapka krvi boli pridané fotografie.

 • CISCO NETWORKING ACADEMY

  Žiaci 4. ročníka v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na informačné technológie úspešne ukončili prvý semester CCNA R&S: INSTRODUCTION to Networks (ENGLISH - 6.00) CISCO Akadémie a boli odmenení medzinárodne uznávanými certifikátmi.  BLAHOŽELÁME!

  Do galérie CISCO NETWORKING ACADEMY boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno - 29.10.2018 pondelok

  V súlade s §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 z prevádzkových dôvodov.  Vyučovanie bude pokračovať 5.11.2018 pondelok po jesenných prázdninách.

 • Obnova preukazu ISIC - už len do 26.10.2018!

  Platný ISIC sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019. Túto známku si žiaci môžu objednať najneskôr do piatku 26.10.2018 na sekretariáte školy. Od novembra si známku môžete objednať ož len cez internet + poštovné. Cena novej ISIC známky je 10.- eur. K novej známke ISIC 09/2019 dostaneš darček - kupónovú knižku plnú zliav. viac na www.studentskypreukaz.sk alebo v sekcii ISIC novinky.

 • "Deň otvorených dverí"

  Dňa 24.10.2018 počas "Dňa otvorených dverí" našu školu navštívili žiaci končiacich ročníkov zo ZŠ Krásna Hôrka, ZŠ Štítnik, ZŠ Nižná Slaná a ZŠ Plešivec. Dúfame, že žiaci si odniesli veľa pekných zážitkov. 

  Do galérie "Deň otvorených dverí" boli pridané fotografie.

 • Správna voľba povolania

  Dňa 24.10.2018 sa v Rožňave v priestoroch OKC sa uskutočnila prezentačná výstava stredných škôl okresu Rožňava. Organizátormi boli KSK, Stredná odborná škola technická v Rožňave a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave . Prezentačnú výstavu otvorila riaditeľka Strednej odbornej školy technickej PaedDr. Diana Košťálová. Výstava bola určená pre žiakov základných škôl, ich učiteľov a verejnosť.Výstavy sa zúčastnilo 5 miestnych stredných škôl: Gymnázium P.J.Šafárika, Obchodná akadémia, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola technická , Stredná odborná škola obchodu a služieb ako aj Stredná odborná škola z Dobšinej a Stredná škola veterinárna z Košíc. Taktiež boli prizvané firmy, ako Essity Slovakia s. r. o., SMZ Jelšava a. s., T- Systems Slovakia, s ktorými Stredná odborná škola technická spolupracuje a prepája teóriu s praxou. Vduálnom systéme vzdelávania pokračuje úspešne aj Stredná odborná technická s najväčším zamestnávateľom v regióne s Essity Slovakia s.r.o. Vzájomná dobrá spolupráca začína napĺňať ciele, ale i očakávania, ktoré si škola a firma pred dvomi rokmi dala. Taktiež sa škole podarilo naviazať spoluprácu s T- Systems Slovakia a novom školskom roku ponúka veľmi atraktívny odbor Informačné a sieťové technológie.

  Do galérie Správna voľba povolania boli pridané fotografie.

 • Suťažný kvíz v Gem. knižnici

  23.10.2018 (utorok) sa päťčlenné družstvo - D. Hajdúková, A. Vaľko, F. Janíčko, E. Vanyo a A. Imre zo IV.B zúčastnilo vedomostného kvízu o kostoloch a jaskyniach na Gemeri v rámci cyklického projektu "Nádhera pod zemou i nad zemou". Na spominanom kvíze získalo naše družstvo 1. miesto z 5 mužstiev, ktoré tvorili študenti z ostatných stredných škôl v Rožňave a z Gymnázia v Dobšinej.

  Blahoželáme!

  Do galérie Suťažný kvíz v Gem. knižnici boli pridané fotografie.

 • Športový deň - "Malý futbal"

  19.10.2018 Žiacka školská rada usporiadala športový deň - "Malý futbal" na futbalovom ihrisku TJ Rožňava. Víťazstvo si vybojovali nominovaní žiaci zo IV.A triedy.

  Srdečne blahoželáme!

   

  Do galérie Športový deň - "Malý futbal" boli pridané fotografie.

strana: