Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Diana Košťálová Riaditeľka
 
 
Ing. Ondrej Červenák Zástupca
 
 
Ing. Anna Egriová Zástupkyňa
Vedie krúžok: Manažment osobných financií
egriova2@gmail.com
 
 
Ing. Marta Túrosová Zástupkyňa
Vedie krúžok: Staviteľstvo vo svete
 
 
Mgr. Gabriela Bekeová Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Klub mladých
 
 
Mgr. Júlia Bencová Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Bérešová Učiteľka
Vedie krúžok: S nemčinou do sveta
 
 
Peter Betteš Majster
Vedie krúžok: Autoopravárenský
 
 
Mgr. Daniela Bezeková Učiteľka
Vedie krúžok: Matematický
 
 
Ing. Malvína Dudášová Učiteľka
Vedie krúžok: Mladý konštruktér
 
 
Ing. Karolína Fiľová Učiteľka
Vedie krúžok: Športové automobily
 
 
Ing. Katarína Forgáčová Učiteľka
Vedie krúžok: Automatizačný
 
 
Ladislav Genči Majster
Vedie krúžok: Opravárenský
 
 
Ing. Miroslav Genči Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: počítačové siete
Vedie krúžok: Programovanie
mvphvierv@gmail.com
 
 
Ing. Alena Gločeková Triedna učiteľka: II.L
Triedna učiteľka: II.P
Vedie krúžok: Komunikácia pomocou internetu
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Edina Gyűréková Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: šport. aktivity
 
 
Ing. Peter Hajdú Triedny učiteľ: III.B
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Ing. Jozef Hlaváč Učiteľ
Vedie krúžok: Internetový krúžok
 
 
Bc. Róbert Hricík Majster
Vedie krúžok: Digitálne média
 
 
Bc. Ronald Hricko Majster
Vedie krúžok: CISCO III
Vedie krúžok: Robotický
 
 
PaedDr. Erika Jančovičová Učiteľka
Vedie krúžok: Literárny klub
 
 
Mgr. Mária Kadášová Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Nebojme sa slovenčiny
 
 
Ing. Elena Kalinová Učiteľka
Vedie krúžok: CISCO
 
 
Peter Kirner Majster
Vedie krúžok: Hudobný
 
 
Mgr. Mária Kočtúchová Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Floorbalový krúžok
 
 
Ing. Andrej Kostyánszky Učiteľ
Vedie krúžok: Internetový
sos.hv.ak@gmail.com, www.akroot.890m.com
 
 
Karol Krak Majster
Vedie krúžok: Stolárske a rezbárske práce
 
 
Mgr. Richard Kron Učiteľ
Vedie krúžok: Technicko-konštrukčný
 
 
Ing. Ján Kupec Učiteľ
 
 
Ing. Emil Kykloš Učiteľ
Vedie krúžok: Automobilový
 
 
Ing. Ladislav Ligárt Triedny učiteľ: II.D
Vedie krúžok: CISCO II
Vedie krúžok: Elektronický - programovanie
 
 
Mgr. Libuša Luczová Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Internet Cafe
 
 
Mgr. Lucia Mihinová Učiteľka
Vedie krúžok: nemecký jazyk
 
 
Ing. Pavol Michalko Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Angl. jazyk
 
 
Ing. Katarína Mosná Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok tvorivosti
Vedie krúžok: Svet okolo nás
katarinamosna@centrum.sk
 
 
Ing. Štefan Murza Učiteľ
 
 
Ing. Adriana Nálepová Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Krúžok prvej pomoci
 
 
Ing. Veronika Oroszová Triedna učiteľka: II.Ex
Vedie krúžok: Európska únia
 
 
Ing. Katarína Sajková Učiteľka
Vedie krúžok: Mladý stavbár
 
 
Bc. Stanislav Slaný Majster
Vedie krúžok: AUTODESK INVENTOR
 
 
Slavomír Spišák Majster
Vedie krúžok: Športové hry a posilovanie
 
 
Ing. Alexander Szanyi Triedny učiteľ: III.D
Vedie krúžok: šachový
 
 
Danica Takáčová Majsterka
Vedie krúžok: Športové hry
 
 
RNDr. Milan Tomášik Učiteľ
Vedie krúžok: fyzikálny

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018