Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

Modernizácia podmienok vyučovania

Modernizácia podmienok vyučovania

2013

Úspešné projekty

V spolupráci s nadáciu Volkswagen žiaci školy vytvorili učebnú pomôcku simulácia brzdového systému ABS                                                                                               Grant: 2 500.- eur   

 

„Mimoriadnu cenu poroty si odniesla Stredná odborná škola v Rožňave. Žiaci sa sami rozhodli zlepšiť vyučovací proces pomocou novej školskej pomôcky. Vyvinuli simuláciu brzdového systému a systému ABS, ktorej teleso sa dokonca skladá aj z vŕtačky.“ (Pravda.sk)

  

 

 V rámci programu Leonardo da Vinci 31 žiakov školy a 3 pedagógovia sa zúčastnili trojtýždňových výmenný stáží v Budapešti, Miláne a Valencii.                                            Grant: 48 500.- eur.

Škola má úspešný projekt „Neučíme sa pre školu, ale pre život (SENECA), v rámci ktorého zabezpečí modernizáciu výučby pre zamerania automatizačná technika, autoelektronika a stavebné odbory.                                                                                                         Grant: 311 428.- eur.

Vybudovala sa nová učebňa VT vybavená 13 ks PC a dataprojektorom,

Škola bola pripojená na optickú sieť SANET, Pre pripojenie bol postavený router s firewallom na optimálne riadenie školskej siete. Realizovali sme štruktúrovanú kabeláž v dvoch učebniach výpočtovej techniky a dielni odboru mechanik - elektrotechnik.

V školskej časti sa vykonala výmena 83 ks okien

Zakúpili sme základné náradie pre odbor MECHANIK STAVEBNO INŠTALÁČNÝCH ZARIADENI a náradie pre autoelektroniku

 

Začali sme vyučovať odbor MECHANIK STAVEBNO INŠTALÁČNÝCH ZARIADENI

 

Bol zakúpený softvér Ace HTML, multilicencie Sony Movie studio, Zoner Photo Studio 15, Processing, Vývojové prostredie IDE, Diagnostický program HWinfo32 a 64,

12 ks moderných počítačov,

 knihy - 333 tipov a trikov DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE,DSLR naučte sa používať digitálnu zrkadlovku

 

 

Pre automatizačnú techniku a IKT  boli zakúpene, 5 ks piezosnímače na meranie vzdialenosti , 1 ks 3G/4G WIFI ROUTER/, 5 ks relátkové moduly k ARDUINU,1 ks regulátor JS motora 25A, 1 ks JS motor, 10 ks servo 9g , 10 ks hodiny reálneho času, 12ks teplotný snímač 18B20, 12ks bzučiak, 10ks LCD displej 2x 16 riadkov, 1ks PLC  Siemens S7-200 snímače teploty, snímače prietoku, indukčné snímače polohy, solenoidné ventily, inkrementálne snímače a pohony s jednosmernými a krokovými motormi pre stavbu učebných pomôcok

 Tiež bol zakúpený elektroinštalačný materiál (stykače, pomocné kontakty spínače, ovládacie tlačidlá, signalizačné prvky) v hodnote 1000€ na výrobu výukových panelov.)

       

 

 2012

pre automatizačnú techniku boli zakúpené 2 ks EASY PORTY pre vizualizáciu programov 

Zakúpil sa modul na kontrolu sériovej diagnostiky osobných motorových vozidiel AutoCom CDP cars BT + sada káblov.

Jednu učebňu sme vybavili modulmi Micro 810 Rockwell Automation + adapter na programovanie PLC automatov, /zakúpených 10 modulov/

         

 

Pre výučbu odborov autoopravár a mechanik elektrotechnik, zameranie na autoelektroniku bolo zabezpečené vozidlo KIA CEED s automatickou prevodovkou a nový motor KIA – dar firmy Kia Slovakia.

    

 

  Začali sme vyučovať odbor GRAFIK DIGITÁLNÝCH MÉDII,

pre ktorý bolo zakúpených 6 ks počítačov, 10ks LCD monitorov, 2ks notebookov digitálny zrkadlový fotoaparát NIKON D3100, videokamera SONY DCR-SR35,

 softvér: Pinnacle Studio11, Corel Draw X5, Zoner Photo Studio 15, SONY Movie Studio 12, predplatné časopisu fotografujeme digitálne,

 knihy - 101 tipov a trikov pre digitálnu fotografiu, 333 tipov a trikov pre ZONER PHOTO STUDIO, Digitálne fotografie v programe GIMP,

zakúpila sa Interaktívna  tabuľa –1 ks do učebne VT

Pre stavebné odbory boli zakúpené 2 ks počítačov do učebne pre výučbu Auto CAD

 

34 učiteľov a majstrov rámci kontinuálneho vzdelávanie absolvovalo prípravu v ovládaní IKT prácu s interaktívnou tabuľou a prípravu materiálov pre s interaktívnu tabuľu čo svedčí o tom , že chcú učiť moderne, žiaka zaujať

 

Úspešný projekt

V rámci programu Leonardo da Vinci 17 žiakov školy a 2 pedagógovia sa zúčastnili trojtýždňových výmenný stáží v Budapešti a Miláne.                                                                       Grant: 36 465.- eur

 

2011

 

Do SOŠ boli včlenené SPŠ stavebná a  SOŠ ŠTÍTNIK s plným materiálnym pedagogickým zabezpečením vyučovacieho procesu

 

zabezpečenie stavebných odborov

 

·         interaktívne tabule – Qomo 3 ks,

·         počítače – učebne vybavené spolu 70 počítačmi, notebooky – 11 kusov, projektory – 4 kusy,

·         tlačiarne – formát A2 - 2 ks – farebné, formát A4 - 3 ks,

·         multifunkčné zariadenia – formát A3 - 2 ks, formát A4 - 4 ks farebné, 

·         geodetické prístroje:     

-          optický kompenzátorový nivelačný prístroj JOGGER 24,

-          nivelačný prístroj digitálny SPRINTER 50,

-          geomaster Digitálny teodolit DE 2A s príslušenstvom,

-          rotačný laser ROTEO WMR set,

-          laserový diaľkomer DISTO D5 s digitálnym hľadáčikom,

-          laserový diaľkomer DISTO D2,

-          CLR 101 nivelačná teleskopická lata,CPT 103 statív ľahký kovový,

-          GN Rolltacho meracie koliesko,pásmo na vidlici.

·         prístroje v posilňovni:

-          viacúčelová posilňovacia veža,pec-dec,hyperextenze,kladka na posilňovanie hrudníka a chrbta,

-          šikmá lavička s oporou, rovná lavička,biceps – triceps, multipress stojan,

-          veslovací trenažér.

·         softvér: 

-          AutoCAD,CADKON 2D,Revit Architecture,Cenkros plus,Tyrkis,Step,Langmaster.

 

zabezpečenie pracoviska Štítnik

 

Učebne pre odbor poľnohospodárska a lesná výroba sú vybavené audiovizuálnou didaktickou technikou, 12 ks PC a 2 ks dataprojektorov 2ks notebokov.

            Pracoviská odborného výcviku sú vybavené ručným náradím, malou mechanizáciou, krovinorezy, plotosrihy, malotraktor, 2ks traktor Zetor 7745, pluhy, závesné náradie na spracovanie pôdy pre odbor poľnohospodárska výroba. Odborný výcvik sa realizuje prevažne vo vlastnom skleníku. Niektorí žiaci odborný výcvik absolvujú v určitých poľnohospodárskych družstvách.

 

            Pre výučbu odborného výcviku v odbore lesná výroba je k dispozícii odbor lesná výroba navijak na ťažbu dreva, 4ks motorové píly, hydraulický štiepač palivového  dreva, štiepkovač. Aj žiaci tohto odboru absolvujú odborný výcvik v kombinácii vlastných pracovísk s pracoviskom mieste prislúchajúceho urbáru.

 

Vybudovala sa dielňa pre automatizačnú techniku a rozvody internetu a PC siete v dielni.

Zakúpili sme 20 ks programatorov ARDUINO a diagnostický prístroj pre paralelnú diagnostiku motorov PICOSCOPE.

     

 

Pre výučbu odborov autoopravár a mechanik elektrotechnik, zameranie na autoelektroniku bolo zabezpečené nové vozidlo PEUGEOT 208 v najvyššej výbave v oblasti autoelektroniky – dar firmy PSA PEUGEOT CITROËN SLOVAKIA.

     

 

 2010 

Svojpomocne sme vybudovali učebňu pre automatizačnú techniku, materiálne zabezpečenie zakúpením 10 ks počítačov,10ks PLC Siemens S7-200, 2ks  Mitsubishi, 1ks Vipa, 3ks Schneider electric, sada pneumatických prvkov,  modely automatizovaných systémov, 3 ks minirobotov.

 

Software:STEP 7/MicroWin, WinCC Flexible, FluidSim4,

Boli zakúpené komponenty pre zavedenie vyučovania galvanovoltiky – solárny panel  2 ks,(zdroj, regulátor)Pre dielne bolo zakúpených 5ks dataprojektorov,  zriadila sa strojárska učebňa pre výučbu autodesku  a odborná učebňa strojárstva vybavená dataprojektorom z úrovne MŠ SR a ÚIPŠ škola získala 2 dataprojektory,  4 ks notebookov v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ, do ktorého sa zapojili 4 učiteia školy

 

2009

 • v rámci projektu zavádzania grafických systémov bol zakúpený softvér Multisim pre vyučovanie odboru mechanik elektrotechnik
 • svojpomocne sa vybudovala učebňa pre vyučovanie grafických systémov
 • zakúpilo sa 16 ks počítačov a 1 server
 • do 10 počítačov bol nainštalovaný softvér Multisim, 6 počítačov a server slúžia pre iné potreby školy
 • z úrovne MŠ SR a ÚIPŠ škola získala 6 ks PC, 2 dataprojektory,  5 ks notebookov v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ, do ktorého sa zapojilo 5 učiteľov školy
 • v spolupráci s firmou elfa sme zahájili prípravu učiteľov regiónu v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ a zúčastniť by sa jej malo okolo 190 učiteľov
 • v odbore mechanik elektrotechnik sa učiteľ a žiaci zapojili do korešpondenčného vzdelávania v oblasti autoelektroniky v spolupráci s časopisom ProfiAuto
 • získali sme 10 ks licencie SprutCam pre základy programovania NC strojov 
 • pre výučbu odboru autoopravár bolo zabezpečené jedno funkčné vozidlo Škoda Fabia a dva havarované Škoda Octavia a Peugeot
 • úspešne prebehla recertifikácia systému manažérstva kvality v súlade s STN EN ISO 9001:2001
 • zrealizovala sa oprava strechy školských dielní, sociálnych priestorov telocvične, dielne a školskej časti, previedli sa úpravy rozvodov kotolne

 

2008

 • na základe podnetu SCA Gemerská Hôrka sa započala výučba zamerania automatizačná technika, boli zakúpené PLC automaty, frekvenčné meniče, odborná literatúra a ďalšie príslušenstvo pre vyučovanie daného zamerania
 • bývalá stolárska dielňa bola svojpomocne prestavaná na učebňu, ktorá bude slúžiť výučbe zamerania automatizačná technika
 • boli uzatvorené zmluvy o spolupráci medzi Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a SCA Gemerská Hôrka, ktoré sa stávajú základom odbornej spolupráce pri zavádzaní nových poznatkov, ktoré sa do vyučovaných odborov a zameraní postupne zavádzajú
 • prebudovala sa dielňa pre vyučovanie organizačnej a výpočtovej techniky
 • bolo zakúpených 12 ks počítačov pre obnovu výpočtovej techniky v učebni č. 16, 12 ks LCD monitorov do učebne č. 17, 5 ks dataprojektorov, 5 ks notebookov, 2 ks notebookov sme sponzorsky získali od firmy CWT Metal. Uvoľnené počítače z učebne č. 16 sa presunuli do dielní na úseku PV
 • škola získala certifikát kvality podľa STN EN ISO 9001:2001

 

2007

 • v rámci racionalizácie stredných škôl zo strany Košického samosprávneho kraja prebehla prestavba priestorov školy pre strednú priemyselnú školu stavebnú
 • vybudovali a čiastočne za zariadili dve učebne merania č. 11 a 12 a zabezpečilo sa ich prístrojové vybavenie v hodnote 35 000,-- Sk, sponzorsky dodaný elektromateriál v hodnote 40 000,-- Sk
 • bolo zakúpených 10 licencií Autodesk Inventor pre vyučovanie grafických systém v strojárskych odboroch
 • pre vylepšenie práce pedagogických pracovníkov boli zakúpené 3 počítače, 4 ks notebookov, 4 ks dataprojektorov, ako aj switche pre prepojenie jednotlivých priestorov školy pri zapojení internetu
 • škola sa zapojila do programu Microsoft IT Akadémie
 • boli vyškolení dvaja školitelia a skúšobní komisári pre ECDL a dvaja noví inštruktori pre NetAcad
 • zakúpili sme softvér pre výučbu a precvičovanie diagnostiky motorov od firmy LUCAS NUELLE
 • prebudovali sa dve dielne pre vyučovanie odboru mechanik elektrotechnik a zabezpečili rozvody silnoprúdu a pripojenia na internet