Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

Povinne zverejňované informácie

Základné informácie

Názov inštitúcie: Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Adresa: Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava

Úradné hodiny podateľne:  Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00, Štvrtok - nestránkový deň

Identifikačné číslo organizácie: 17050545

Spôsob zriadenia: škola zriadená Košickým samosprávnym krajom na základe zriaďovacej listiny č. 1712/2008-RU 17/27680 v znení dodatkov č. 1170/2009 – RU 17/8504, 1535/2011 – RU17/30238, 1169/2012 – RU 17/35021 a 1476/2014/OSK-20211

Štatutárny zástupca: PaedDr. Diana Koštálová, riaditeľka školy

Organizačná štruktúra:

Právomoci:

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje

ZÁKONY:

 

VYHLÁŠKY:

NARIADENIA VLÁDY:

 

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

osobne
    sekretariát Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Pondelok

•    7:30-15:30

Utorok

•    7:30-15:30

Streda

•    7:30-16:30

Štvrtok

•    7:30-15:30

Piatok

•    7:30-14:30

poštou
   Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava   
telefonicky
    058/ 733 22 646
elektronickou poštou
    sourv@ke.telekom.sk