Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

Hodnotiace správy

 

Hodnotiaca správa za šk. rok 2011/2012: Hodnotiaca_sprava_2011_-_2012.pdf

Hodnotiaca správa za šk. rok 2012/2013: Hodnotiaca_sprava_2012_-_2013.pdf

Hodnotiaca správa za šk. rok 2013/2014: Hodnotiaca_sprava_2013_-_2014.pdf