Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Pracovná ponuka

Asistent učiteľa a asistent majstra odbornej výchovy

Voľné pracovné miesto

Asistent učiteľa a asistent majstra odbornej výchovy

Informácia o voľnom pracovnom mieste na základe § 11 a odst. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2019 (možnosť predĺženia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)

Požadované doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne najneskôr do 27.6.2018 na sekretariát školy.

klik tu: asistent_ucitela_a_asistent_majstra_OV(1).docx