Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Ochrana osobných údajov

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická,
  Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • +42158 7322646 spojovateľ
  +42158 7885666 riaditeľka
  email školy: sourv@ke.telecom.sk
  IČO: 17050545

"Neučíme sa pre školu, ale pre život"

Projekt: "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)

http://www.sostrv.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130

Prihláška na VŠ - údaje

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ dbajte na správne vyplnenie položiek:

Kód školy : 017050545   (IČO školy)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu školy: Ing. Katarína Mosná

Fotogaléria

Štvrtok 16. 8. 2018
Počet návštev: 2671277

  Vitajte na stránkach našej školy

  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

  • Letné prázdniny od 2.7. - 2.9.2018

   Nový šk. rok sa začína 3.9.2018

  • Slávnostné ukončenie školského roka sa začalo príhovorom zástupkyne riaditeľky, ktorá odovzdala pozdrav od riaditeľky školy s prianím príjemne strávených prázdnin. Zastupkyňa riaditeľky ocenila žiakov vecnými cenami, ktorí sa zaslúžili o výborný prospech a šírenie dobrého mena školy reprezentáciou v sdredoškolských súťažiach.

   Po namáhavej práci si všetci zaslúžime odpočinok.

   Prijemné prežitie prázdnin žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy.

   Do galérie Slávostné ukončenie šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

  • Naša škola sprostredkovala žiakom 3. a 4. ročníka v odbore mechanik strojov a zariadení základný zváračsky kurz v spolupráci so zváračskou firmou. Absolventom tohoto kurzu boli vo štvrtok 28.6.2018 odovzdané zváračske osvedčenia. Získané základné zváračské osvedčenie si môžu žiaci rozšírovať o ďalšie kurzy a získať medzinárodný zváračský certifikát.

   Do galérie Zváračské osvedčenie boli pridané fotografie.

  • Naši grafici aj tento rok obsadili krásne druhé, tretie miesto a taktiež aj čestné uznanie v grafickej súťaži organizovanej COVaP pri SOŠ Ostrovského 1, Košice.

   Srdečne gratulujeme!

   Do galérie Grafická súťaž boli pridané fotografie.

  • Dňa 22. februára 2018 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo stretnutie zástupcov Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s predsedom Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie, zástupcami komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska, špecialistami na stredné odborné vzdelávanie a prípravu v skupine odborov 25 – Informačné a komunikačné technológie Republikovej únie zamestnávateľov a spoločnosťou T-Systems Slovakia, jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku, ktorý pôsobí v sektoroch informačných a komunikačných technológií a v sieťových službách. Pre podporu kvality vzdelávania na škole účastníci v priebehu dvoch pracovných stretnutí na dvoch najväčších košických univerzitách rokovali aj o zapojení školy do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE a ďalší rozvoj aktivít v program Cisco Networking Academy.

  • 19.6.2018 sa uskutočnila ústna časť Záverečných skúšok 2017/2018.

   Do galérie Záverečné skúšky 2017/2018 - ústna časť boli pridané fotografie.

  • Posledný školy 11.6.2018 pred Záverečnými skúškami sme sa slávnostne rozlúčili so žiakmi učebného odboru III.D - autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár.

   Do galérie Rozlúčka s III.D boli pridané fotografie.

  Partneri