• Staňte sa naším fanúšikom

 • Prečo si zvoliť nás?

  "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)
   • Priateľskí učitelia
   • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
   • Technické zameranie
   • Nezahoď svoju šancu stať sa odborníkom!
   • Bonusy školy
   • Získanie odbornej spôsobilosti
    CISCO certifikácia
 • Novinky

   • Deň otvorených dverí 2022
   • 30. 11. 2022
   • Dňa 25.11.2022 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí, pre žiakov a rodičov deviateho ročníka základných škôl.

    Žiaci sa mohli oboznámiť s jednotlivými študijnými a učebnými odbormi prostredníctvom odborných garantov zabezpečujúcich vzdelávanie na vysokej úrovni tak, aby bolo v súlade s potrebami trhu práce.

   • Deň otvorených dverí 2022: Čítať viac
   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
   • 29. 11. 2022
   • Žiaci, ktorí majú radi anglický jazyk, si zmerali sily v školskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.11.2022. Súťažilo sedem žiakov v kategórii 2D a overili si svoje schopnosti v počúvaní a čítaní s porozumením, v gramatike , slovnej zásobe a ústnej interakcii.

    Na 1. mieste sa umiestnil Stanislav Drábik , 3. B, ktorý našu školu bude reprezentovať aj v okresom kole, na 2. mieste sa umiestnil Patrik Laczkó, žiak 1.C a na treťom mieste sa umiestnil Zoltán Farkaš, žiak 3.B triedy. Blahoželáme!

   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku: Čítať viac
   • #SCRUM BASIC # BASIC progamming Lego mindstorms® # Teamwork, collaboration and communication - Deutche telekom IT Solution
   • 25. 11. 2022
   • Mgr... aj týmito pojmami sa žiaci študijného odboru Informačné a sieťové technológie mohli oboznámiť počas workshopu Lego Scrum, v spolupráci s Deutche telekom IT Solutions. Žiaci získali nové poznatky v programovaní, zažili tvorbu komplexného projektu a vytvárali vlastné konštrukcie ako technického charakteru - robot tak aj softvérového charakteru - riadiaci program. Dodržiavali zadanie od žilovatela ako si to predstavuje on a tak sa museli prispôsobovať. Precvičili si konštrukciu, tvorivosť, prepájanie modulov, spoluprácu medzi sebou a vzájomnú pomoc. Mali možnosť aktívne zažiť agilné projektové riadenie v praxi, vyskúšať si tímovú prácu, spoločne sa dopracovať k reálnemu produktu a zároveň aj uplatniť doteraz nadobudnuté vedomosti a zručnosti zo štúdia v odbore.

   • #SCRUM BASIC # BASIC progamming Lego mindstorms® # Teamwork, collaboration and communication - Deutche telekom IT Solution : Čítať viac
   • Deň študentstva KSK 2022
   • 24. 11. 2022
   • Na základe výberu školskej výberovej komisie bol žiak Kristián Kiss z SOŠ technickej Hviezdoslavova 5 v Rožňave nominovaný na ocenenie predsedom KSK v týchto oblastiach:

    • úspechy v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných predmetových olympiádach a v iných vedomostných súťažiach,

    Kristián Kiss je žiakom štvrtého ročníka odboru Informačné a sieťové technológie. Počas celého štúdia dosahoval výborné vyučovacie výsledky, aj napriek roku a pol dištančného vyučovania a zapájal sa do rôznych súťaží :

   • Deň študentstva KSK 2022 : Čítať viac
   • Cybersecurity day s CSIRT UPJŠ
   • 24. 11. 2022
   • Vďaka veľmi dobrej spolupráci našej školy a CSIRT-u sa nám podarilo zrealizovať sériu workshopov zameranú na oblasť kybernetickej bezpečnosti. Navštívili nás a svoje vedomosti žiakom sprostredkovali Pavol Sokol, vedúci tímu na riešenie bezpečnostných incidentov, Kristína Kováčová a Michal Šafranko. Aktivít sa zúčastnili žiaci druhého až tretieho ročníka, ktorí študujú v odbore Informačné a sieťové technológie.

   • Cybersecurity day s CSIRT UPJŠ: Čítať viac
 • Pre rodičov a žiakov

  Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
 • 70. výročie založenia školy

  „História nie je pohľad, ale zodpovednosť.“ (Patočka J., )
  • T-system
 •  

 • Zvonenia

  Piatok 2. 12. 2022