Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická,
  Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • +42158 7322646 spojovateľ
  +42158 7885666 riaditeľka
  email školy: sourv@ke.telecom.sk
  IČO: 17050545

"Neučíme sa pre školu, ale pre život"

Projekt: "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)

http://www.sostrv.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130

Prihláška na VŠ - údaje

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ dbajte na správne vyplnenie položiek:

Kód školy : 017050545   (IČO školy)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu školy: Ing. Katarína Mosná

Fotogaléria

Streda 25. 4. 2018
Počet návštev: 2536495

  Vitajte na stránkach našej školy

  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

  • Dňa 18.4.2018 sa uskutočnila Praktická časť odbornej zložky MS 2018, ktorú absolvovali žiaci IV.C v odbore 3650 M staviteľstvo a 3650 M staviteľstvo-požiarna ochrana. Žiaci so zameraním požiarna ochrana pri realizácií úloh absolvovali aj praktickú úlohu.

   Do galérie PČOZ MS 2018 v odbore staviteľstvo staviteľstvo-požiarna ochrana boli pridané fotografie.

  • Do galérie ÚPSVaR - práca v zahraničí boli pridané fotografie.

  • PČOZ MS 2018 v odbore 3650 M stavbiteľstvo a 3650 M staviteľstvo - požiarna ochrana sa uskutoční 18.4.2018.

   Harmonogram:

   7:00 – 7:15 Žrebovanie a zadávanie tém PČOZ MS podľa TOZ – knižnica

   7:15 – 7:30 Presun žiakov do učební - A 205 (CAD) a A 106 (uč. Č. 15)

   7:30 Začiatok realizácie úloh – všetky skupiny

   15:30 Ukončenie PČOZ MS

  • Pracovné pohovory so študentami stredných škôl v Košickom kraji sa uskutočnili 10.4.2018 v Košiciach Hotel Centrum, Južná trieda 2A, ktoré organizovalo Národné kariérne centrum. Týchto pohovorov sa zúčastnili aj naši žiaci končiacích ročníkov s cieľom získania konkrétnej pracovnej ponuky.

   Do galérie Interview Day boli pridané fotografie.

  • Prezentácia firmy T- Systems Slovakia pre nadviazanie spolupráce pre 3-ročné vyššie odborné pomaturitné štúdium v odbore „Počítačové Systémy“ (ISCED 5B) vo forme Duálneho vzdelávania dňa 6.4.2018 pre žiakov v odbore mechanik elektrotechnik.

   Do galérie T- Systems boli pridané fotografie.

  • Úspešný jubilejný 40. ročník krajského kola SOČ

   Každoročne sa krajské kolo SOČ uskutočňuje v Košiciach. V tomto školskom roku sa konalo na SPŠ dopravnej dňa 9. apríla 2018. Je to jubilejný 40. ročník súťaže.

   Do KK SOČ sa z našej školy prebojovali dve žiačky z obvodného kola a 7 žiakov postúpilo priamo zo školského kola.

   Spolu sa súťaže zúčastnilo deväť žiakov, ktorí súťažili v piatich odboroch.

   V odbore 01 Problematika voľného času súťažila Patrícia Horváthová (III.B),

   v odbore 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika súťažili Filip Maťašovský a Matej Fedorčák (IV.A),

  • Obvodné kolo SOČ

   26. marca 2018 sa na SOŠ technickej v Michalovciach konalo obvodné kolo jubilejného 40. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Z našej školy sa súťaže zúčastnili traja žiaci, ktorí súťažili v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia. Zo školského kola z 1. miesta postúpili žiačky III.B triedy, Veronika Tobisová a Gabriela Kálmanová. Chlapci, Arpád Imre a Erich Vanyo postúpili z 2. miesta. Medzi silnou konkurenciou sa dievčatám podarilo vybojovať postup na krajské kolo SOČ.

  Partneri