Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická,
  Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • +42158 7322646 spojovateľ
  +42158 7885666 riaditeľka
  email školy: sourv@ke.telecom.sk
  IČO: 17050545

"Neučíme sa pre školu, ale pre život"

Projekt: "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)

http://www.sostrv.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130

Prihláška na VŠ - údaje

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ dbajte na správne vyplnenie položiek:

Kód školy : 017050545   (IČO školy)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu školy: Ing. Katarína Mosná

Fotogaléria

Streda 23. 5. 2018
Počet návštev: 2588953

  Vitajte na stránkach našej školy

  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

  • POZVÁNKA NA ZÁPIS

   do 1. ročníka

   pre školský rok 2018/2019

   Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej Hviezdoslavova 5, na základe rozhodnutí o prijatí na štúdium

   pozýva

   zákonných zástupcov uchádzačov na zápis, ktorý bude prebiehať

   do 25.05.2018

   v čase od 07.00 do 14.30 hod.

   na SOŠ technickej Hviezdoslavova 5 v Rožňave na sekretariáte školy, 1. poschodie vľavo, č. dverí 118.

   K zápisu je potrebné doniesť so sebou Zápisný lístok, ktorý vydáva žiakovi základná škola.

   Zápisu sa môžete zúčastniť aj keď Vám ešte rozhodnutie nebolo doručené.

  • 2697 K mechanik elektrotechnik

   kód žiaka kód odboru termín výsledok

   ST347 2697K 1 141

   ST501 2697K 2 140

   ST753 2697K 1 138

   ST938 2697K 1 134

   ST205 2697K 2 133

   ST712 2697K 1 131

   ST401 2697K 1 131

   ST329 2697K 1 129

  • Ústna forma internej časti MS 2017/2018

   Praktická časť a teoretická časť odbornej zložky MS ako aj jazyková zložka sa uskutoční v maturitnom týždni od 21.5. - 25.5.2018 podľa rozpisu.

  • SOŠ technická otvára 1. ročník nadstavbového denného štúdia v odbore 3757 L Dopravná prevádzka. Prihlášky môžu uchádzači podávať do 31.5.2018

   kriteria_nadstavba(1).docx

   prihlaskaNS.pdf

  • Prijímacie konanie pre šk. rok 2017/2018

   Druhý termín 1.kola prijímacieho konania sa uskutoční 17. mája (štvrtok) 2018 od 8:00.

   Časový harmonogram:

   08:00 – 08:30 registrácia uchádzačov
   08:30 – 09:30 matematika – testovanie
   09:30 – 09:50 prestávka
   09:50 – 10:50 SJL – testovanie
   10:50 – 11:00 kontrola testov RŠ
   od 11:00 oprava testov
   po 14:00 zverejnenie predbežných výsledkov

   Prosíme doniesť zo sebou pozvánku na prijímacie konanie kvôli kódu žiaka.

  • SZM a.s. Jelšava pri príležitosti 95. výročia spustenia závodu, spolpčne s SOŠ technickou, Hviezdoslava 5, Rožňava vyhlasila súťaž "Mladý odborník Gemera", ktorá sa uskutočnila 10.5.2018. Súťaž bola určená najmä žiakom ZŠ pre zvýšenie ich záujmu i techniku. Súčasne boli ocenené výrobky naších žiakov.

   Do galérie SMZ Jelšava - "Mladý odborník Gemera" boli pridané fotografie.

  • Ako každý rok aj tento, nastala chvíľa kedy našu školu opúšťajú maturanti. Posledný deň 11.5.2018 pred akademickým týždňom sa maturanti slávnostne rozlúčii s pedagogickým zborom, spolužiakmi a ostatnými zamestnancoami školy.Želáme im šťastnú ruku pri ťahaní otázok na maturitných skúškach.

   Do galérie Slávnostná rozlúčka maturantov boli pridané fotografie.

  Partneri