Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Ochrana osobných údajov

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická,
  Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • +42158 7322646 spojovateľ
  +42158 7885666 riaditeľka
  email školy: sourv@ke.telecom.sk
  IČO: 17050545

"Neučíme sa pre školu, ale pre život"

Projekt: "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)

http://www.sostrv.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130

Prihláška na VŠ - údaje

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ dbajte na správne vyplnenie položiek:

Kód školy : 017050545   (IČO školy)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu školy: Ing. Katarína Mosná

Fotogaléria

Utorok 16. 10. 2018
Počet návštev: 2787826

  Vitajte na stránkach našej školy

  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

  • Šťastný príchod do Budapešti.Naši žiaci v rámci projektu Erasmus plus, strávia trojtýždňovú odbornú prax vo firmách podĺa svojich odborov ako je mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení a automechanik. Držíme Vám palce!!!

  • Na celškolskom zasadnutí rodičov 1.10.2018 sa uskutočnila voľba dvoch nových zástupcov do Rady školy za rodičov. Ďalšie štyri roky budú zastupovať rodičov v Rade školy p. Árpád Kelemen, ktorý získal 126 hlasov a p. Denisa Bernátová získala 125 hlasov.

   Pán Árpád Kelemen bol súčasne zvolený za predsedu Rady rodičov a pani Denisa Bernátová za hospodárku Rady rodičov, ktorá preberá funkciu po pani Márte Frankovic.

  • Celoškolské zasadnutie rodičov sa uskutoční 1.10.2018 o 16:00 hod. v telocvični školy. Po celoškolskom zasadnutí rodičov budú triedne zasadnutia rodičov v jednotlivých triedach.

   Pred celoškolským zasadnutím rodičov o 15:30 hod. bude zasadať Rada rodičov.

   Účasť nutná, uskutoční sa voľba štatutárnych zastupcov do Rady škoy.

  • Účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníkov sa uskutočnilo 12.9.2018 turistickou prechádzkou po Banskom náučnom chodníku Rákoš pri Rožňave.

   Náučná trasa je jednosmerná (zatiaľ), vedie južnou stranou kopca Rákoš (800 m) a predstavuje ucelený okruh s dĺžkou asi 10 km s piatimi informačnými panelmi. Pri najdôležitejších banských dielach sú osadené tabuľky s názvom diela. Chodník zasahuje do katastrov obcí Rožňava a Krásnohorské Podhradie. Trasa sa dá zvládnuť pohodlným tempom za 4 - 5 hodín.

   O Banskom náučnom chodníku viac informácií
   na stránke:
   https://hiking.sk/hk/ar/4916/bansky_naucny_chodnik_rakos_pri_roznave.html

  • MS 2018 v mimoriadnom termíne sa uskutoční 10.9.2018 (pondelok) so začiatkom o 8:00 hod. v školskej knižnici pre odbor 3650 M staviteľstvo.

  • V pondelok 3.9.2018 riaditeľka školy slávnodtne otvorila šk. rok 2018/2019 v telocvični školy za účasti poslanca KSK v Košiciach Juraja Nagyho.

   Do galérie Slávnostné otvorenie šk. roka2018/2019 boli pridané fotografie.

  • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude 3.9.2018 o 8:30 hod v telocvični školy.

  Partneri