Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Ochrana osobných údajov

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická,
  Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • +42158 7322646 spojovateľ
  +42158 7885666 riaditeľka
  email školy: sourv@ke.telecom.sk
  IČO: 17050545

"Neučíme sa pre školu, ale pre život"

Projekt: "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)

http://www.sostrv.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130

Prihláška na VŠ - údaje

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ dbajte na správne vyplnenie položiek:

Kód školy : 017050545   (IČO školy)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu školy: Ing. Katarína Mosná

Fotogaléria

Pondelok 25. 6. 2018
Počet návštev: 2645707

  Vitajte na stránkach našej školy

  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

  • Dňa 22. februára 2018 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo stretnutie zástupcov Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s predsedom Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie, zástupcami komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska, špecialistami na stredné odborné vzdelávanie a prípravu v skupine odborov 25 – Informačné a komunikačné technológie Republikovej únie zamestnávateľov a spoločnosťou T-Systems Slovakia, jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku, ktorý pôsobí v sektoroch informačných a komunikačných technológií a v sieťových službách. Pre podporu kvality vzdelávania na škole účastníci v priebehu dvoch pracovných stretnutí na dvoch najväčších košických univerzitách rokovali aj o zapojení školy do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE a ďalší rozvoj aktivít v program Cisco Networking Academy.

  • 19.6.2018 sa uskutočnila ústna časť Záverečných skúšok 2017/2018.

   Do galérie Záverečné skúšky 2017/2018 - ústna časť boli pridané fotografie.

  • Posledný školy 11.6.2018 pred Záverečnými skúškami sme sa slávnostne rozlúčili so žiakmi učebného odboru III.D - autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár.

   Do galérie Rozlúčka s III.D boli pridané fotografie.

  • Cisco Networking Academy oslávila 15. výročie, pri tejto príležitosti naša škola dostala certifikát za účasť v sieťovej akadémii.

  • Záverečné skúšky pre šk. rok 2017/2018 sa uskutočnia:

   15.6.2018 - písomná časť so začiatkom o 8:00 hod.

   18.6.2018 - praktická časť so začiatkom o 8:00 hod.

   19.6.2018 - ústna časť so začiatkom o 8:00 hod.

  • Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9.2018 do 31.8.2019. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na sekretariát SOŠT najneskôr do 27.6.2018.

   Aktualizovali sme modul Pracovná ponuka

  • Riaditeľka SOŠ technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok (PS) pre študijný odbor 3650 M staviteľstvo s počtom voľných miest 10.

   2. kolo PS sa bude konať dňa 19.06.2018

   Ak žiak v prvom kole neuspel ani na jednej strednej škole, má možnosť si podať ďalšiu prihlášku do druhého kola. Rovnako to môže urobiť, ak bol prijatý len na jednu z dvoch vybraných stredných škôl.

   Rodič/zákonný zástupca si vyzdvihne v základnej škole ďalšiu prihlášku a základná školu ju musí potvrdiť, následne musí túto prihlášku doručiť na vybranú strednú školu.

  Partneri