Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

SQR kód

verejnosť                                         žiaci                                  

                                  

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická,
  Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • +42158 7322646 spojovateľ
  +42158 7885666 riaditeľka
  email školy: sourv@ke.telecom.sk
  IČO: 17050545

"Neučíme sa pre školu, ale pre život"

Projekt: "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)

http://www.sostrv.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130

Prihláška na VŠ - údaje

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ dbajte na správne vyplnenie položiek:

Kód školy : 017050545   (IČO školy)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu školy: Ing. Katarína Mosná

Fotogaléria

Utorok 20. 3. 2018
Počet návštev: 2474112

  Vitajte na stránkach našej školy

  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

  • Bol utorok, 13.3.2018. Pre štvrtákov prvý maturitný deň, ale u žiakov II. B sa formoval vzťah k výtvarnému umeniu. Budúci digitálni grafici pod vedením Mgr. Richarda Krona zorganizovali návštevu galérie na námestí Baníkov v Rožňave, kde mohli vidieť tvorbu umelcov - členov výtvarnej sekcie Občianskeho združenia Rovás.

   Na poschodí objektu sa bolo veru v čom kochať! Nachádzali sa tu olejomaľby, kresby a rôzne diela vyhotovené z dreva a bronzu. Žiaci si po prehliadke posadali na stoličky a podľa vlastného výberu kreslili z jednotlivých obrazov vlastné koláže. Ďalší sa venovali fotografovaniu vystavených diel a seba navzájom. Ich úlohou bude následné vytvorenie plagátov k danému podujatiu v niektorom z grafických programov, kde skombinujú umelecké diela s vlastnou činnosťou v galérii aj so svojimi postojmi a gestami.

  • Maturitná skúška 2018 - EČ a PFIČ

   Termíny konania:

   • Slovenský jazyk a literatúra - 13. marca 2018 (utorok)
   • Anglický jazyk - 14. marca 2018 (streda)
   • Nemecký jazyk - 14. marca 2018 (streda)
   • Matematika - 15. marca 2018 (štvrtok)

   Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018.

   Opravný termín EČ a PFIČ sa uskutoční 4. až 7. septembra 2018

   Všeobecné pokyny a informácie pre žiakov

   Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) a slovenského jazyka a slovenskej literatúry má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

  • Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

   Žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ technickej v Rožňave, odboru staviteľstvo so zameraním na realitné maklérstvo a odboru požiarna ochrana, sa dňa 20.02.2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte TU v Košiciach. Po úvodnom privítaní dekanom a prodekanom fakulty, si žiaci prezreli jednotlivé priestory školy. Vyskúšali si tvorbu 3D útvaru z kociek podľa nákresov pôdorysu a pohľadov, nazreli do učební, v ktorých práve prebiehalo vyučovanie. Najzaujímavejšie ale pre nich boli priestory laboratórií. Z dnešného dňa si žiaci odniesli množstvo pozitívnych dojmov.

  • Na základe odporúčania RÚVZ Oddelenia epidemiológie a hygieny detí a mládeže v Rožňave, riaditeľka školy vyhlásila chrípkové prázdniny na obdobie 22.2. - 23.2.2018.

   Žiaci v uvedenom termíne sú odlásení z obedov.

   Vyučovanie bude pokračovať 5.3.2018.

  • Servisný technik firmy WÜRTH p.Jakubec 14.2.2018 odprezentoval ukážky plničky klimatizácie a prakticky predpiedol hlavné poruchy a opravy na danej klimatizačnej sústave motorových vozidiel. Žiaci v odbore autoelektronika a autoopravár mali možnosť prakticky doplniť si vedomosti o klimatizačnej sústave motorových vozidiel.

   Do galérie Prezentácia firmy WÜRTH boli pridané fotografie.

  • 7.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale na Obchodnej akadémii v Rožňave, na ktorom nasi žiaci vybojovali 1. miesto a postup do krajského kola.

   Srdečne blahoželáme!

   Do galérie Baskedbal okresné kolo boli pridané fotografie.

  • Novozvolený predseda KSK Ing. Rastislav Trnka nás poctil svojou návštevou 7.2.2018, počas ktorej ho zaujali výrobky našich žiakov.

   Do galérie Návšteva predsedu Košického samosprávneho kraja boli pridané fotografie.

  Partneri