Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Ochrana osobných údajov

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická,
  Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • +42158 7322646 spojovateľ
  +42158 7885666 riaditeľka
  email školy: sourv@ke.telecom.sk
  IČO: 17050545

"Neučíme sa pre školu, ale pre život"

Projekt: "Neučíme sa pre školu, ale pre život" (Seneca)

http://www.sostrv.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=130

Prihláška na VŠ - údaje

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ dbajte na správne vyplnenie položiek:

Kód školy : 017050545   (IČO školy)

Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6  – úplné stredné odborné vzdelanie v strednej odbornej škole alebo konzervatóriu ukončené maturitnou skúškou

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte výchovnú poradkyňu školy: Ing. Katarína Mosná

Fotogaléria

Pondelok 19. 11. 2018
Počet návštev: 2844204

  Vitajte na stránkach našej školy

  Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava

  • Zahraničné stáže pre našich žiakov

   Študenti SOŠ technickej na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave od 8.10.2018 nastúpili na 3 týždňovú stáž v Budapešti v rámci odbornej prípravy programu Erasmus+. Program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

   V sobotu 10.11.2018 ďalší študenti sa vrátia taktiež z 3 týždňovej stáže v Anglicku. Žiaci z odborov mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení, grafik digitálnych médií, staviteľstvo.

  • 25.10.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo Stredných škôl vo futsale na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave. Naše mužstvo vybojovalo 1. miesto a postup na krajské kolo.

   Srdečne blahoželáme!

   Do galérie Obvodné kolo vo futsale boli pridané fotografie.

  • 21.10.2018 namierili účastníci programu Erazmus plus na pracovný pobyt do Veľkej Británie. Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Rožňave budú 3 týždne v zahraničí pracovať vo svojich odboroch ako sú staviteľstvo, grafik digitálnych médií, mechanik elektortechnik a mechanik strojov a zariadení. Prajeme príjemný pobyt.

  • 26.10.2018 žiaci, ktorí majú nad 18. rokov z III.A, IV.A, IV.B a IV.C darovali svoju krv v rámci Študenstkej kvapky krvi. Odber sa uskutočnil v nemocnici sv. Barbory Rožňava, a.s.. Akciu zorganizovala žiacka školská rada v spolupráci so Slovenským červeným krížom.

   Sme hrdí na našich žiakov, ktorí neváhajú takto pomôcť chorým ľudom, ktorí to najviac potrebujú.

   Ďakujeme!

   Do galérie Študentská kvapka krvi boli pridané fotografie.

  • V súlade s §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno dňa 29.10.2018 z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať 5.11.2018 pondelok po jesenných prázdninách.

  • Žiaci 4. ročníka v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na informačné technológie úspešne ukončili prvý semester CCNA R&S: INSTRODUCTION to Networks (ENGLISH - 6.00) CISCO Akadémie a boli odmenení medzinárodne uznávanými certifikátmi. BLAHOŽELÁME!

   Do galérie CISCO NETWORKING ACADEMY boli pridané fotografie.

  • Platný ISIC sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019. Túto známku si žiaci môžu objednať najneskôr do piatku 26.10.2018 na sekretariáte školy. Od novembra si známku môžete objednať ož len cez internet + poštovné. Cena novej ISIC známky je 10.- eur. K novej známke ISIC 09/2019 dostaneš darček - kupónovú knižku plnú zliav. viac na www.studentskypreukaz.sk alebo v sekcii ISIC novinky.

  Partneri