Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Luczová
Učebňa B105
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Adriana Nálepová
Učebňa A003
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Bekeová
Učebňa A009
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ladislav Ligárt
Učebňa B002
I.Ex Triedny učiteľ Ing. Veronika Oroszová
I.L Triedny učiteľ Ing. Alena Gločeková
I.P Triedny učiteľ Ing. Alena Gločeková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslav Genči
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Hajdú
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Michalko
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alexander Szanyi
II.Ex Triedny učiteľ Ing. Veronika Oroszová
II.L Triedny učiteľ Ing. Jozef Hlaváč
II.P Triedny učiteľ Ing. Jozef Hlaváč
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Edina Gyűréková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kadášová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kočtúchová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Emil Kykloš
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Kalinová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Bezeková
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Bérešová

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018