Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Diana Košťálová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Ing. Ondrej Červenák Rozvrh
Zástupca
 
 
Ing. Anna Egriová Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Manažment osobných financií
egriova2@gmail.com
 
 
Ing. Marta Túrosová Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Staviteľstvo vo svete
 
 
Ing. Jana Agnetinová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Bekeová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Klub mladých
 
 
Mgr. Júlia Bencová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Bérešová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: S nemčinou do sveta
 
 
Peter Betteš Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Autoopravárenský
 
 
Mgr. Daniela Bezeková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Matematický
 
 
Ing. Malvína Dudášová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Mladý konštruktér
 
 
Ing. Karolína Fiľová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Športové automobily
 
 
Ing. Katarína Forgáčová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Automatizačný
 
 
Ladislav Genči Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Opravárenský
 
 
Ing. Miroslav Genči Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: počítačové siete
Vedie krúžok: Programovanie
mvphvierv@gmail.com
 
 
Ing. Alena Gločeková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.L
Triedna učiteľka: II.P
Vedie krúžok: Komunikácia pomocou internetu
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Edina Gyűréková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: šport. aktivity
 
 
Ing. Peter Hajdú Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Ing. Anastázia Hajdúková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jozef Hlaváč Rozvrh
Triedny učiteľ: I.L
Triedny učiteľ: I.P
Vedie krúžok: Internetový krúžok
 
 
Bc. Róbert Hricík Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Digitálne média
 
 
Bc. Ronald Hricko Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: CISCO III
Vedie krúžok: Robotický
 
 
PaedDr. Erika Jančovičová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Literárny klub
 
 
Mgr. Mária Kadášová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Nebojme sa slovenčiny
 
 
Ing. Elena Kalinová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: CISCO
Vedie krúžok: Internet vecí
 
 
Bc. Elemír Kerekeš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Peter Kirner Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Hudobný
 
 
Mgr. Mária Kočtúchová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Floorbalový krúžok
 
 
Ing. Andrej Kostyánszky Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Internetový
sos.hv.ak@gmail.com, www.akroot.890m.com
 
 
Karol Krak Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Stolárske a rezbárske práce
 
 
Mgr. Richard Kron Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Technicko-konštrukčný
 
 
Ing. Ján Kupec Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Emil Kykloš Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
Vedie krúžok: Automobilový
 
 
Ing. Ladislav Ligárt Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
Vedie krúžok: CISCO II
Vedie krúžok: Elektronický - programovanie
 
 
Mgr. Libuša Luczová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Internet Cafe
 
 
Mgr. Lucia Mihinová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
Vedie krúžok: nemecký jazyk
 
 
Ing. Pavol Michalko Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Angl. jazyk
 
 
Ing. Katarína Mosná Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Krúžok tvorivosti
Vedie krúžok: Svet okolo nás
katarinamosna@centrum.sk
 
 
Ing. Štefan Murza Rozvrh
Učiteľ
 
 
Helena Nagyová Vychovávateľka
 
 
Ing. Adriana Nálepová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Krúžok prvej pomoci
 
 
Ing. Veronika Oroszová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.Ex
Triedna učiteľka: III.Ex
Vedie krúžok: Európska únia
 
 
Ing. Katarína Sajková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Mladý stavbár
 
 
Bc. Stanislav Slaný Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: AUTODESK INVENTOR
 
 
Slavomír Spišák Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Športové hry a posilovanie
 
 
Ing. Alexander Szanyi Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
Vedie krúžok: šachový
 
 
Danica Takáčová Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Športové hry
 
 
Marián Tóbisz Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Milan Tomášik Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: fyzikálny

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2018