Novinky O škole Možnosti štúdia Fotoalbum Rozvrh Videá školy Známky
Navigácia

Odpisy vysvedčení

Kritéria prijímacieho konania pre šk. rok 2018/2019

Prijímacie konanie 2019/2020

Stanovisko Strednej odbornej školy technickej Hviezdoslavova 5, Rožňava

Vzhľadom na vzniknutú situáciu týkajúcu sa prijímacieho konania pre šk. rok 2019/2020 a otázky zo strany škôl a rodičov budúcich prvákov, ktorí majú záujem o štúdium v našej škole, Vám chceme oznámiť nasledovné informácie:

Dňa 30. novembra 2018 zverejnil KSK najvyšší počet žiakov 1. ročníka stredných škôl v KSK na školský rok 2019/2020 z ktorého vyplýva, že zriaďovateľ  nepočíta s otvorením prvého ročníka v odbore 2561 M Informačné a sieťové technológie3650M Staviteľstvo.

Preto škola pripravuje ďalšie kroky a požiada MŠVVaŠ SR o preskúmanie určenia počtu žiakov na školský rok 2019/2020.

Ministerstvo posúdi a prerokuje určenie počtu žiakov do 31. januára 2019, kedy vydá definitívne počty žiakov pre jednotlivé stredné školy.

O jeho výsledku budeme základné školy a širokú verejnosť informovať.

 

                                                                                           PaedDr. Diana Košťálová

                                                                                                  riaditeľka školy